Oikeusministeriön tietosuoja helpolla suomen kielellä

Oikeusministeriö kerää ja käsittelee henkilötietoja. Henkilötietojen käsittely perustuu aina lakiin. Kun tietoja käsitellään, tietosuoja turvaa henkilön yksityisyyttä.

Henkilötietoja käsitellään näistä syistä:

  • lakisääteinen tehtävä
  • yleisen edun mukainen tehtävä
  • henkilön antama suostumus.

Sinulla on oikeus

  • pyytää pääsyä omiin tietoihisi
  • pyytää tietojesi oikaisua tai poistoa
  • rajoittaa tietojesi käsittelyä.

Joissain tapauksissa sinulla on oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä.

Jos haluat nähdä tietosi tai käyttää muita oikeuksiasi, ota yhteys oikeusministeriön kirjaamoon.

Kirjaamon yhteystiedot:

Sähköposti: kirjaamo.om(at)gov.fi

Puhelin: 02951 50320

Postiosoite: Oikeusministeriö, PL 25, 00023 VALTIONEUVOSTO

Oikeusministeriön tietojärjestelmäpalvelut tuottaa Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori yhdessä alihankkijoiden kanssa.

Oikeusministeriön tilojen kameravalvonnasta vastaa valtioneuvoston kanslia.