CERV-rahoitusohjelman haut

CERV-rahoitusohjelman kokonaisbudjetti vuosille 2021–22 on reilut 200 miljoonaa euroa. Parhaillaan avoinna olevissa hauissa rahoitusta suunnataan sukupuolittuneen ja lapsiin kohdistuvan väkivallan ehkäisyyn, lasten oikeuksien edistämiseen, kuntien ja kaupunkien rajat ylittävän yhteistyön edistämiseen sekä tietoisuuden lisäämiseen Euroopan unionin alkuperästä, monimuotoisuudesta ja arvoista.

Avoimet haut

CERV-ohjelman tämänhetkiset avoimet rahoitushaut löytyvät alla olevasta listauksesta jaoteltuna lohkoittain. 

Näet lisätietoja kustakin hausta, kuten haun tavoitteet, hakuajan, kohderyhmän ja budjetin, klikkaamalla haun nimeä listauksessa.

Tasa-arvo, perusoikeudet ja sukupuolten tasa-arvo

Väkivallan, erityisesti naisiin ja lapsiin kohdistuvan, ehkäiseminen (Daphne)