Oikeusministeriön vastuualueet

 • Perusoikeudet »

  Oikeusministeriö valmistelee perustuslakia ja julkishallintoa koskevat perussäännökset kuten tasavallan presidentin, eduskunnan ja hallituksen toimivaltaa ja keskinäisiä suhteita sääntelevät lait.

 • Demokratia ja vaalit »

  Oikeusministeriö edistää ja seuraa osallistumisoikeuksien toteutumista. Myös vaali- ja osallistumisoikeuksien edistäminen ja seuranta kuuluu oikeusministeriölle.

 • Rikos ja rangaistus »

  Oikeusministeriön tehtävä on valmistella rikoslakia ja rangaistusten täytäntöönpanoa koskevaa lainsäädäntöä.

 • Lainvalmistelun kehittäminen »

  Oikeusministeriö valmistelee yhteiskunnan peruslainsäädännön. Ministeriön erityisenä tehtävänä on koko valtioneuvoston lainvalmistelun kehittäminen.

 • Oikeusvaltio ja oikeusturva »

  Oikeusministeriö huolehtii oikeusvaltion toimivuudesta. Ministeriö valmistelee myös säännökset, joilla pyritään varmistamaan oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin ja hyvän hallinnon toteutuminen.

 • Arjen asiat »

  Oikeusministeriö valmistelee yksilöiden ja yhteisöjen oikeudellista asemaa koskevan keskeisen lainsäädännön.

 • EU- ja kansainväliset asiat »

  Oikeusministeriön EU-toiminnan ja kansainvälisen yhteistyön tavoitteena on ylläpitää avointa, aktiivista ja turvallista yhteiskuntaa, jossa ihmiset voivat luottaa oikeuksiensa toteutumiseen.

 • Kansainvälinen oikeusapu »

  Kansainvälinen oikeusapu perustuu yleensä kansainvälisiin yleissopimuksiin, joissa on useita sopimuspuolia.