Perheoikeudelliset asiat

Tässä osassa käsitellään kansainvälisiä perheoikeudellisia asioita, joita oikeusministeriö hoitaa eri sopimusten mukaisena keskusviranomaisena. Tällaisia voivat olla mm. kansainvälinen lapsikaappaus, lapsen tapaamisoikeus, lapsen olosuhteiden selvittäminen, lapsen sijoittaminen ulkomaille tai elatusavun perintä.

Oikeusministeriö toimii keskusviranomaisena, jonka tehtävänä on helpottaa ulkomaiden viranomaisten kanssa asiointia. Keskusviranomaisten velvollisuudet vaihtelevat sopimuskohtaisesti.

On kuitenkin muistettava, että kun perheoikeudellista asiaa käsitellään vieraassa valtiossa, asiassa noudatetaan kyseisen valtion omaa lainsäädäntöä ja menettelyt määräytyvät sen mukaan. Suomen viranomaiset eivät voi vaikuttaa toisen valtion päätöksiin ja toimenpiteisiin. Asioiden käsittelyn kesto eri valtioissa vaihtelee.