Esikunta

Esikunta vastaa ministeriön ylimmän johdon strategisen valmistelun kehittämisestä sekä valtioneuvoston lainvalmistelun kehittämisestä.  Se koordinoi ministeriön kansainvälisiä ja EU-asioita, tutkimustoimintaa sekä ministeriön ja hallinnonalan viestintää. Esikunnalle kuuluvat myös laintarkastus sekä sisäisen tarkastuksen tehtävät.

Esikunnassa on neljä yksikköä: johdon tuki, viestintä, EU- ja kansainväliset asiat sekä lainsäädännön kehittäminen ja tarkastus. Lisäksi esikuntaan kuuluu tarkastusjohtaja.

Kansliapäällikkö Pekka Timonen 

Tarkastusjohtaja Kaisa Sistonen

EU- ja kansainväliset asiat

yksikön päällikkö Eeva Aittoniemi

Johdon tuki

yksikön päällikkö Vava Lunabba

Lainsäädännön kehittäminen ja laintarkastus

yksikön päällikkö Susanna Siitonen

Viestintä

yksikön päällikkö Katja Huumo

Osaston yhteystiedot

Esikunta