Hallituksen esitykset

Oikeusministeriö valmistelee omaan toimialaansa kuuluvat hallituksen esitykset. Ministeriössä valmistellut esitykset käsitellään ja annetaan eduskunnalle valtioneuvoston yleisistunnossa.

Tälle sivulle on koottu lista oikeusministeriön esityksistä, jotka on tarkoitus antaa eduskunnalle kuluvan istuntokauden aikana.

Eduskuntakäsittelyssä olevat oikeusministeriön hallinnonalaan liittyvät hallituksen esitykset löytyvät Finlex-tietopankista. Hallituksen esitysten käsittelyvaiheita voi seurata eduskunnan verkkosivuilta .

Ajantasainen lainsäädäntö, alkuperäiset säädökset sekä säädösmuutokset löytyvät Finlex-tietopankista.