Pohjoismainen yhteistyö

Oikeusyhteistyö auttaa Pohjoismaita edistämään pohjoismaisen lainsäädännön yhteisiä perusperiaatteita yhteispohjoismaisten arvojen mukaisesti. Pohjoismaisessa oikeusyhteistyössä edistetään poliittisen tason ja virkamiestason kontakteja, keskusteluja ja tarpeen mukaan myös koordinointia, joka liittyy Euroopan neuvoston ja YK:n kaltaisilla kansainvälisillä foorumeilla käytäviin neuvotteluihin. 

Pohjoismaiden oikeusyhteistyöllä on yli satavuotiset perinteet. Pohjoismaisen yhteistyön oikeudellisena perustana toimii vuonna 1962 solmittu niin sanottu Helsingin sopimus, jossa on määritelty myös oikeusyhteistyön periaatteet. 

Pohjoismaiden hallitusten oikeusyhteistyötä johtavat oikeusministerit, jotka muodostavat oikeusyhteistyön ministerineuvoston. Pohjoismaiden oikeusministerit tapaavat vuosittain ja lisäksi Pohjoismaat kokoontuvat ministeritasolla yhdessä Baltian maiden kanssa joka toinen vuosi.

Kööpenhaminassa sijaitsevalla Pohjoismaiden ministerineuvoston sihteeristöllä on operatiivinen vastuu pohjoismaisen hallitusyhteistyön päivittäisestä toiminnasta. Lisäksi sihteeristö koordinoi oikeusyhteistyön virkamieskomitean työtä, joka koostuu Pohjoismaiden oikeussektorin virkamiehistä.

Oikeusyhteistyön virkamieskomitea jakaa vuosittain tukea yhteispohjoismaisiin hankkeisiin, jotka liittyvät oikeudelliseen yhteistyöhön. Lisätietoa hakumahdollisuuksia ja hakulomakkeista löytyy Pohjoismaiden ministerineuvoston sihteeristön sivuilta.

Yhteispohjoismaisten hankkeiden tuen hakumahdollisuudet ja -lomakkeet 
Lisätietoa Helsingin sopimuksesta Pohjoismaisen yhteistyön verkkosivuilla
Lisätietoa Pohjoismaiden ministerineuvostosta Pohjoismaisen yhteistyön verkkosivuilla

Pohjoismaiden ministerineuvosto

Oikeusalan yhteistyöllä edistetään Pohjoismaiden lainsäädäntötyön yhteisiä perusperiaatteita yhteispohjoismaisia arvoja noudattaen. Yhteistyö on myös tärkeä osa eurooppalaista lainsäädäntöyhteistyötä samoin kuin EU- ja Eta-säädösten sekä muiden kansainvälisten velvoitteiden täytäntöönpanoa.

Pohjoismaiden ministerineuvoston puitteissa tehtävässä yhteistyössä keskitytään erityisesti perusedellytyksiin demokratian, luottamuksen ja yhteenkuuluvuuden säilyttämiseksi Pohjoismaissa. Oikeusalan yhteistyö keskittyy kolmeen strategiseen painopistealueeseen: oikeusvarmuuden turvaaminen, pohjoismaiden lainsäädännön yhdenmukaisuus ja sen hyödyt sekä rikollisuuden ennaltaehkäisy.

Pohjoismaiden ministerineuvoston työtä tehdään ministerikomiteassa (MR-JUST), jonka työtä toimeenpanee oikeussektorin virkamieskomitea (ÄK-JUST).  Oikeusyhteistyötä johtavat oikeusministerit, jotka käsittelevät vuotuisessa oikeusasioiden ministerineuvoston kokouksessa pohjoismaisen yhteistyön käynnistämistä uusilla oikeusaloilla sekä uusien yhteispohjoismaisten ratkaisujen löytämistä. Kolmesti vuodessa kokoontuva oikeusasioiden virkamieskomitea valmistelee ministerikokoukset.

Pohjoismaiden ministerineuvoston työtä ohjaavat Visio2030 ja oikeussektorin yhteistyöohjelma 2022–2024. Pohjoismaiden ministerineuvoston Visio 2030 -toimintasuunnitelman ovat hyväksyneet pohjoismaiset yhteistyöministerit ja se on voimassa vuosina 2021–2024. 

Pohjoismaiden ministerineuvoston visio 2030 -toimintasuunnitelma
Julkaisu: Oikeussektorin pohjoismainen yhteistyöohjelma 2023–2024 
Julkaisu: Pohjolasta maailman kestävin ja integroitunein alue, toimintasuunnitelma vuosille 2021–2024 

Nordic Baltic

Pohjoismaista yhteistyötä täydentää Pohjoismaiden ja Baltian maiden välinen Nordic-Baltic-yhteistyö. Pohjoismaat kokoontuvat ministeritasolla yhdessä Baltian maiden kanssa joka toinen vuosi. Virkamiestasolla oikeusministeriöiden yhteyshenkilöt kokoontuvat 2–3 vuoden välein vaihtamaan tietoja ajankohtaisista asioista. Kokouksissa teemoina ovat yleensä olleet ajankohtaiset kriminaalipoliittiset kysymykset, oikeushallintoa ja rikosseuraamusalaa koskevat asiat.

Lisätietoja

Vava Lunabba, yksikönpäällikkö / neuvotteleva virkamies 
oikeusministeriö, Esikunta, Johdon tuki kestävä kehitys  Puhelin:0295150120   Sähköpostiosoite: