Krimo

Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutti (Krimo)

(ent. Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos)