Syrjinnän seuranta

Syrjinnän seuranta on keskeinen osa yhdenvertaisuuden edistämistä. Perusoikeuksien toteutumisen seurannalla tuetaan kansainvälisten ihmisoikeussopimusten toimeenpanoon ja valvontaan liittyviä toimenpiteitä.

Kansallista syrjinnän seurantaa koordinoi ja kehittää oikeusministeriö.

Seurantajärjestelmän tehtävänä on: 

  •  tuottaa eri kohderyhmille ajantasaista, objektiivista ja täydentävää tietoa syrjinnän esiintymisestä ja sen eri muodoista, syistä ja seurauksista suomalaisessa yhteiskunnassa, 
  • koota muiden toimijoiden tuottamaa tietoa,
  • edistää syrjinnän vastaisen tutkimuksen parissa työskentelevien tahojen yhteistyötä, ja  
  • tuottaa toimenpide-esityksiä syrjinnän vastaisen politiikan ja yhdenvertaisuuden edistämiseksi. 

Seurantajärjestelmän kehittämisestä vastaa syrjinnän seurantaryhmä. Ryhmä toimii verkostomaisesti ja kokoontuu useamman kerran vuodessa. 

Seurantajärjestelmä tuottaa vuosittain tietystä teemasta laadullisen selvityksen, joka julkistetaan vuosittaisessa asiantuntijafoorumissa. Lisäksi eri toimijoiden syrjintään liittyvää tutkimus-, tilasto- ja valvontatietoa kootaan Syrjintä Suomessa -tietoraporttiin, joka ilmestyy kerran neljässä vuodessa.

Syrjintätieto-verkkosivu

Seurantaryhmän tuottamat selvitykset, Syrjintä Suomessa -raportit ja syrjintäkokemuksiin liittyvää tutkimusta löytyy Syrjintätieto.fi-verkkosivuilta.
 

Yhteystiedot