Saamen kielilain nojalla myönnettävät valtionavustukset

Saamen kielilain 31 §:n mukaiset valtionavustukset vuodelle 2021


Saamen kielilain (1086/2003) 31 §:n mukaan valtion talousarvioon tulee ottaa määräraha valtionavustuksiin kunnille, seurakunnille, saamelaisten kotiseutualueen paliskunnille sekä 18 §:ssä tarkoitetuille yksityisille lain soveltamisesta aiheutuvien erityisten lisäkustannusten kattamiseksi.

Oikeusministeriö ilmoittaa haettavaksi saamen kielilain 31 §:n mukaiset valtionavustukset vuodelle 2021. Avustusten tavoitteena on edistää saamen kielilain toteutumista kattamalla lain soveltamisesta aiheutuvia erityisiä lisäkustannuksia. Nyt haettavat avustukset on tarkoitettu 1.1.2021 jälkeen aiheutuviin lisäkustannuksiin.


Hakuaika alkaa 1.2.2021 ja päättyy 26.02.2021 klo 16.15. Haussa käytetään tätä hakulomaketta. Vastuu hakemuksen saapumisesta määräaikaan mennessä on hakijalla. Määräajan jälkeen saapuneita hakemuksia ei huomioida.

Oikeusministeriö voi käyttää avustuksiin yhteensä 150 000 euroa.

Päätökset pyritään tekemään maaliskuun loppuun mennessä 2021. Hakijat saavat ilmoituksen päätöksestä hakemuslomakkeessa ilmoitettuun osoitteeseen.

Avustukseen sovelletaan saamen kielilakia (1086/2003) ja valtionavustuslakia (688/2001).
 

Lisätietoja:

hallitussihteeri Maria Soininen, puh. 02951 50072, [email protected]

Sámi giellalága 31 § mieldásaš stáhtadoarjagat jahkái 2021 
Hakulomake löytyy suomeksi ja ruotsiksi.

Sääʹm ǩiõll-lääʹjj 31 § meâldla riikkveäʹǩǩvuõđ ekka 2021 
Hakulomake löytyy suomeksi ja ruotsiksi.  

Säämi kielâlaavâ 31 § miäldásiih statâtorjuuh ihán 2021 
Hakulomake löytyy suomeksi ja ruotsiksi.

Selvityslomake vuodelle 2020 myönnetyille avustuksille 

Vuodelle 2020 myönnettyjä valtionavustuksia koskevat selvitykset tehdään omalla lomakkeella. Selvitykset lähetetään oikeusministeriön kirjaamoon päätöksessä ilmoitetulla diaarinumerolla.

Čielggadanskovvi jahkái 2020 mieđihuvvon doarjagiidda

Jahkái 2020 mieđihuvvon stáhtadoarjagiid guoskevaš čielggadusat dahkkojuvvojit iežas skoviin. Čielggadusat sáddejuvvojit riekteministeriija girjenkantuvrii mearrádusas almmuhuvvon diáranummiriin. 
Selvityslomake löytyy suomeksi ja ruotsiksi.

Čiõlǥtõslomakk ekka 2020 miõttum veäʹǩǩvuõđid 

Ekka 2020 miõttum riikkveäʹǩǩvuõđid kuõskki čiõlǥtõõzz tuejjeet jiijjâs-i lomaakkin lomakkeella. Čiõlǥtõõzz vuõltteet vuõiggâdvuõttministeria rekisterâʹsttempäikka tuʹmmstõõǥǥâst iʹlmmtum diaarnââmrin.
Selvityslomake löytyy suomeksi ja ruotsiksi.

Čielgâdemluámáttâh ihán 2020 mieđettum torjuid

Ihán 2020 mieđettum statâtorjuid kyeskee čielgâdâsah tahhojeh jieijâs luámáttuvváin. Čielgâdâsâid kalga vuolgâttiđ riehtiministeriö kirjimkontturân miärádâsâst almottum diaarnumeráin.
Selvityslomake löytyy suomeksi ja ruotsiksi.
 

Sámi giellalága – Stáhtadoarjagiid 2020