Saamen kielilain nojalla myönnettävät valtionavustukset

Saamen kielilain (1086/2003) 31 §:n mukaan valtion talousarvioon tulee ottaa määräraha valtionavustuksiin kunnille, seurakunnille, saamelaisten kotiseutualueen paliskunnille sekä 18 §:ssä tarkoitetuille yksityisille lain soveltamisesta aiheutuvien erityisten lisäkustannusten kattamiseksi.

Oikeusministeriö ilmoittaa haettavaksi saamen kielilain 31 §:n mukaiset valtionavustukset vuodelle 2020. Avustusten tavoitteena on edistää saamen kielilain toteutumista kattamalla lain soveltamisesta aiheutuvia erityisiä lisäkustannuksia. Nyt haettavat avustukset on tarkoitettu 1.1.2020 jälkeen aiheutuviin lisäkustannuksiin.

Oikeusministeriö voi käyttää avustuksiin enintään 150 000 euroa, jos eduskunta myöntää tarkoitukseen määrärahat.

Hakuaika alkoi 20.1.2020 ja päättyi 13.2.2020 klo 16.15. Määräajan jälkeen saapuneita hakemuksia ei huomioitu.

Päätökset pyritään tekemään viimeistään huhtikuun aikana. Hakijat saavat ilmoituksen päätöksestä hakemuslomakkeessa ilmoitettuun osoitteeseen.
Avustukseen sovelletaan saamen kielilakia (1086/2003) ja valtionavustuslakia (688/2001).

Lisätietoja:

erityisasiantuntija Vava Lunabba, puh. 0291 515 0136, [email protected]

Sámi giellalága 31 § mieldásaš stáhtadoarjagat jahkái 2020 
Hakulomake löytyy suomeksi ja ruotsiksi.

Sääʹm ǩiõll-lääʹjj 31 §:n meâldla riikkveäʹǩǩvuõđ ekka 2020
Hakulomake löytyy suomeksi ja ruotsiksi.  

Säämi kielâlaavâ 31 § miäldásiih statâtorjuuh ihán 2020 
Hakulomake löytyy suomeksi ja ruotsiksi.