Saamen kielilain nojalla myönnettävät valtionavustukset

Saamen kielilain 31 §:n mukaiset valtionavustukset vuodelle 2024

davvisámegiella – anarâškielâ – sääʹmǩiõll

Saamen kielilain (1086/2003) 31 §:n mukaan valtion talousarvioon tulee ottaa määräraha valtionavustuksiin hyvinvointialueelle, kunnille, seurakunnille, saamelaisten kotiseutualueen paliskunnille sekä 18 §:ssä tarkoitetuille yksityisille lain soveltamisesta aiheutuvien erityisten lisäkustannusten kattamiseksi.

Oikeusministeriö ilmoittaa haettavaksi saamen kielilain 31 §:n mukaiset valtionavustukset vuodelle 2024. Avustusten tavoitteena on edistää saamen kielilain toteutumista kattamalla lain soveltamisesta aiheutuvia erityisiä lisäkustannuksia. Nyt haettavat avustukset on tarkoitettu 1.1.2024 jälkeen aiheutuviin lisäkustannuksiin.

Hakuaika alkaa 1.4.2024 ja päättyy 30.4.2024 klo 16.15. Haussa käytetään tätä hakulomaketta. Vastuu hakemuksen saapumisesta määräaikaan mennessä on hakijalla. Määräajan jälkeen saapuneita hakemuksia ei huomioida.

Oikeusministeriö voi käyttää avustuksiin yhteensä 250 000 euroa.

Päätökset pyritään tekemään mahdollisimman pian. Hakijat saavat ilmoituksen päätöksestä hakemuslomakkeessa ilmoitettuun osoitteeseen.

Avustukseen sovelletaan saamen kielilakia (1086/2003) ja valtionavustuslakia (688/2001).

Lisätietoja:
hallitussihteeri Pamela Sarasmo, puh: 0295 150 077, [email protected] 

Selvityslomake myönnetyille avustuksille 

Vuodelle 2023 myönnettävien avustusten selvitykset tulee toimittaa oikeusministeriön kirjaamoon viimeistään 31.3.2024 päätöksessä ilmoitetulla diaarinumerolla.

Selvityslomake löytyy suomeksi ja ruotsiksi.