Saamen kielilain nojalla myönnettävät valtionavustukset

Saamen kielilain 31 §:n mukaiset valtionavustukset vuodelle 2023

davvisámegiella – anarâškielâ – sääʹmǩiõll

Saamen kielilain (1086/2003) 31 §:n mukaan valtion talousarvioon tulee ottaa määräraha valtionavustuksiin hyvinvointialueelle, kunnille, seurakunnille, saamelaisten kotiseutualueen paliskunnille sekä 18 §:ssä tarkoitetuille yksityisille lain soveltamisesta aiheutuvien erityisten lisäkustannusten kattamiseksi.

Oikeusministeriö ilmoittaa haettavaksi saamen kielilain 31 §:n mukaiset valtionavustukset vuodelle 2023. Avustusten tavoitteena on edistää saamen kielilain toteutumista kattamalla lain soveltamisesta aiheutuvia erityisiä lisäkustannuksia. Nyt haettavat avustukset on tarkoitettu 1.1.2023 jälkeen aiheutuviin lisäkustannuksiin.

Hakuaika alkaa 1.4.2023 ja päättyy 30.4.2023 klo 16.15. Haussa käytetään tätä hakulomaketta. Vastuu hakemuksen saapumisesta määräaikaan mennessä on hakijalla. Määräajan jälkeen saapuneita hakemuksia ei huomioida.

Oikeusministeriö voi käyttää avustuksiin yhteensä 290 000 euroa.

Päätökset pyritään tekemään mahdollisimman pian. Hakijat saavat ilmoituksen päätöksestä hakemuslomakkeessa ilmoitettuun osoitteeseen.

Avustukseen sovelletaan saamen kielilakia (1086/2003) ja valtionavustuslakia (688/2001).

Lisätietoja:
hallitussihteeri Pamela Sarasmo, puh: 0295 150 077, [email protected] 

Selvityslomake myönnetyille avustuksille 

Vuodelle 2023 myönnettävien avustusten selvitykset tulee toimittaa oikeusministeriön kirjaamoon viimeistään 31.3.2024 päätöksessä ilmoitetulla diaarinumerolla.

Selvityslomake löytyy suomeksi ja ruotsiksi.

Sámi giellalága – Stáhtadoarjagiid 2023