Saamen kielilain nojalla myönnettävät valtionavustukset

Saamen kielilain 31 §:n mukaiset valtionavustukset vuodelle 2022

Saamen kielilain (1086/2003) 31 §:n mukaan valtion talousarvioon tulee ottaa määräraha valtionavustuksiin kunnille, seurakunnille, saamelaisten kotiseutualueen paliskunnille sekä 18 §:ssä tarkoitetuille yksityisille lain soveltamisesta aiheutuvien erityisten lisäkustannusten kattamiseksi.

Oikeusministeriö ilmoittaa haettavaksi saamen kielilain 31 §:n mukaiset valtionavustukset vuodelle 2022. Avustusten tavoitteena on edistää saamen kielilain toteutumista kattamalla lain soveltamisesta aiheutuvia erityisiä lisäkustannuksia. Nyt haettavat avustukset on tarkoitettu 1.1.2022 jälkeen aiheutuviin lisäkustannuksiin.

Hakuaika alkaa 7.4.2022 ja päättyy 29.4.2022 klo 16.15.
Haussa käytetään tätä hakulomaketta. Vastuu hakemuksen saapumisesta määräaikaan mennessä on hakijalla. Määräajan jälkeen saapuneita hakemuksia ei huomioida.

Oikeusministeriö voi käyttää avustuksiin yhteensä 150.000 euroa.
Päätökset pyritään tekemään mahdollisimman pian. Hakijat saavat ilmoituksen päätöksestä hakemuslomakkeessa ilmoitettuun osoitteeseen.

Avustukseen sovelletaan saamen kielilakia (1086/2003) ja valtionavustuslakia (688/2001).

Lisätietoja:
hallitussihteeri Pamela Sarasmo, puh: 02951 50077, [email protected] 

Selvityslomake myönnetyille avustuksille 

Vuodelle 2022 myönnettävien avustusten selvitykset tulee toimittaa oikeusministeriön kirjaamoon viimeistään 31.3.2023 päätöksessä ilmoitetulla diaarinumerolla.

Selvityslomake löytyy suomeksi ja ruotsiksi.

Čielggadanskovvi  mieđihuvvon doarjagiidda

 Čielggadusat sáddejuvvojit riekteministeriija girjenkantuvrii mearrádusas almmuhuvvon diáranummiriin. 


Čiõlǥtõslomakk miõttum veäʹǩǩvuõđid 

 Čiõlǥtõõzz vuõltteet vuõiggâdvuõttministeria rekisterâʹsttempäikka tuʹmmstõõǥǥâst iʹlmmtum diaarnââmrin.

Čielgâdemluámáttâh mieđettum torjuid

 Čielgâdâsâid kalga vuolgâttiđ riehtiministeriö kirjimkontturân miärádâsâst almottum diaarnumeráin.
 

Sámi giellalága – Stáhtadoarjagiid 2022