Saamen kielilain nojalla myönnettävät valtionavustukset

Saamen kielilain (1086/2003) 31 §:n mukaan valtion talousarvioon tulee ottaa määräraha valtionavustuksiin kunnille, seurakunnille, saamelaisten kotiseutualueen paliskunnille sekä 18 §:ssä tarkoitetuille yksityisille lain soveltamisesta aiheutuvien erityisten lisäkustannusten kattamiseksi.

Saamen kielilain 31 §:n mukaisten valtionavustusten tavoitteena on edistää saamen kielilain toteutumista kattamalla lain soveltamisesta aiheutuvia erityisiä lisäkustannuksia. Nyt haettavana olleet avustukset on tarkoitettu 1.1.2020 jälkeen aiheutuviin lisäkustannuksiin. Avustusten hakuaika oli 20.1.–13.2.2020. Määräajan jälkeen saapuneita hakemuksia ei huomioitu.

Päätökset vuoden 2020 avustuksista on tehty, ja ne löytyvät tämän sivun lopusta. 

Hakijat saavat ilmoituksen päätöksestä hakemuslomakkeessa ilmoitettuun osoitteeseen. Avustukseen sovelletaan saamen kielilakia (1086/2003) ja valtionavustuslakia (688/2001).

Lisätietoja:

hallitussihteeri Maria Soininen, puh. 02951 50072, [email protected]

Sámi giellalága – Stáhtadoarjagiid 2020

Sámi giellalága 31 § mieldásaš stáhtadoarjagat jahkái 2020 
Hakulomake löytyy suomeksi ja ruotsiksi.

Sääʹm ǩiõll-lääʹjj 31 §:n meâldla riikkveäʹǩǩvuõđ ekka 2020
Hakulomake löytyy suomeksi ja ruotsiksi.  

Säämi kielâlaavâ 31 § miäldásiih statâtorjuuh ihán 2020 
Hakulomake löytyy suomeksi ja ruotsiksi.