Saamen kielilain nojalla myönnettävät valtionavustukset

Saamen kielilain 31 §:n mukaiset valtionavustukset vuodelle 2021


Saamen kielilain (1086/2003) 31 §:n mukaan valtion talousarvioon tulee ottaa määräraha valtionavustuksiin kunnille, seurakunnille, saamelaisten kotiseutualueen paliskunnille sekä 18 §:ssä tarkoitetuille yksityisille lain soveltamisesta aiheutuvien erityisten lisäkustannusten kattamiseksi.

Avustukseen sovelletaan saamen kielilakia (1086/2003) ja valtionavustuslakia (688/2001).

Oikeusministeriö on varannut vuoden 2021 talousarvion avustusmäärärahasta 150 000 euroa saamen kielilain soveltamisen toteuttamisesta aiheutuviin kuluihin (momentilla 25.01.50 Avustukset).

Määräaikaan mennessä hakemuksia saapui yhteensä 10, ja haettu kokonaismäärä oli 276 379,82 euroa.

Valtionavustusten tavoitteena on tukea saamen kielilain toteutumista kattamalla lain soveltamisesta aiheutuvia erityisiä lisäkustannuksia. Avustusta voidaan myöntää mm. seuraaviin kokonaisuuksiin: käännös-ja tulkkauskulut (ml. julkaisutoiminta), tiedottaminen, koulutuksen ja kieliopintojen aikaiset sijaiskustannukset sekä saamen kielilain soveltamisen edistämiseen liittyvät kulut.

Myönnetyt avustukset:

Inarin kunta 80 000 euroa
Utsjoen kunta 20 600 euroa
Enontekiön kunta 30 100 euroa
Sodankylän kunta 8 800 euroa
Pohjois-Lapin seurakuntayhtymä/ Inarin seurakunta 1 950 euroa
Paliskuntain yhdistys 2 450 euroa
Näkkälän Paliskunta 1 200 euroa
Inarin kalatalousalue 900 euroa
Outakosken yhteisen vesialueen osakaskunta 1700 euroa
Tenon kalatalousalue 2300 euroa

Valtionavustus maksetaan yhdessä erässä. Maksatus käynnistetään toukokuun aikana.

Lisätietoja:

hallitussihteeri Maria Soininen, puh. 02951 50072, [email protected]

Selvityslomake vuodelle 2020 myönnetyille avustuksille 

Vuodelle 2020 myönnettyjä valtionavustuksia koskevat selvitykset tehdään omalla lomakkeella. Selvitykset lähetetään oikeusministeriön kirjaamoon päätöksessä ilmoitetulla diaarinumerolla.

Čielggadanskovvi jahkái 2020 mieđihuvvon doarjagiidda

Jahkái 2020 mieđihuvvon stáhtadoarjagiid guoskevaš čielggadusat dahkkojuvvojit iežas skoviin. Čielggadusat sáddejuvvojit riekteministeriija girjenkantuvrii mearrádusas almmuhuvvon diáranummiriin. 


Selvityslomake löytyy suomeksi ja ruotsiksi.

Čiõlǥtõslomakk ekka 2020 miõttum veäʹǩǩvuõđid 

Ekka 2020 miõttum riikkveäʹǩǩvuõđid kuõskki čiõlǥtõõzz tuejjeet jiijjâs-i lomaakkin lomakkeella. Čiõlǥtõõzz vuõltteet vuõiggâdvuõttministeria rekisterâʹsttempäikka tuʹmmstõõǥǥâst iʹlmmtum diaarnââmrin.

Selvityslomake löytyy suomeksi ja ruotsiksi.

Čielgâdemluámáttâh ihán 2020 mieđettum torjuid

Ihán 2020 mieđettum statâtorjuid kyeskee čielgâdâsah tahhojeh jieijâs luámáttuvváin. Čielgâdâsâid kalga vuolgâttiđ riehtiministeriö kirjimkontturân miärádâsâst almottum diaarnumeráin.
Selvityslomake löytyy suomeksi ja ruotsiksi.
 

Sámi giellalága – Stáhtadoarjagiid 2021