Saamen kielilain nojalla myönnettävät valtionavustukset

Oikeusministeriö myöntää saamen kielilain (1086/2003) 31 §:ssä tarkoitetut avustukset. Avustusta voidaan myöntää saamelaisten kotiseutualueen kunnille, seurakunnille ja paliskunnille sekä lain 18 §:ssä tarkoitetuille yksityisille mainitun lain soveltamisesta aiheutuvien erityisten lisäkustannusten kattamiseksi.

Lisätietoja hakemusmenettelystä, hakuajoista ja hakulomakkeista päivitetään myöhemmin tälle sivulle.

Lisätietoja:

erityisasiantuntija Vava Lunabba, puh. 0291 515 0136, [email protected]