Henkilötietojen käsittely oikeusministeriön palveluissa

Oikeusministeriö käsittelee henkilötietoja lakisääteisten velvoitteidensa noudattamiseksi tai joissain tilanteissa yleisen edun mukaisen tehtävän suorittamiseksi tai suostumuksellasi. Tietojärjestelmäpalvelut oikeusministeriölle tuottaa valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori alihankkijoineen.

Sinulla on oikeus pyytää pääsyä tietoihisi tai tietojesi oikaisemista tai poistamista tai niiden käsittelyn rajoittamista. Lisäksi sinulla on joissakin tapauksissa oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä. Ohjeet pyynnön tekemiseen. 

Lisätietoa tietosuojaoikeuksistasi saat tietosuojavaltuutetun verkkosivuilta.

Tietosuojalainsäädännön noudattamista Suomessa valvoo tietosuojavaltuutettu, www.tietosuoja.fi.

Rekisterinpitäjä

Oikeusministeriö, PL 25, 00023 Valtioneuvosto

Kirjaamo: oikeusministerio(a)om.fi 

puh. 02951 50320

Tietosuojavastaava

Johanna Järvinen

sähköposti: tietosuojavastaava.om(a)om.fi

puhelin 02951 50004

Salassa pidettävien ja arkaluontoisten asiakirjojen lähettäminen oikeusministeriöön

Oikeusministeriön turvaposti (https://turvaposti.om.fi) on viraston asiakkaille suositeltu tapa toimittaa sähköpostitse ministeriöön ja virastoihin salassa pidettävät ja arkaluontoiset asiakirjat. Palvelun käyttäminen on ilmaista.

Kun turvapostia lähetetään viraston virastopostiin, viestin otsikkoon, sisältöön sekä liitteisiin tulee laittaa tarvittavat tunnistetiedot, että viraston henkilöstö osaa välittää viestin asiaa käsittelevälle henkilölle, tietää mihin asiaan sähköposti liittyy sekä keneltä se on.

Oheisessa ohjeessa on tarkempia neuvoja turvapostin lähettämisestä.