Henkilötietojen käsittely oikeusministeriön palveluissa

Oikeusministeriö käsittelee henkilötietoja lakisääteisten velvoitteidensa noudattamiseksi tai joissain tilanteissa yleisen edun mukaisen tehtävän suorittamiseksi tai suostumuksellasi. Tietojärjestelmäpalvelut oikeusministeriölle tuottaa valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori alihankkijoineen. 

Valtioneuvoston kanslia vastaa kameravalvonnasta oikeusministeriön tiloissa. Tähän liittyvä tietosuojaseloste on luettavissa valtioneuvoston kanslian sivulta

Tietosuojaan liittyvät oikeutesi

Sinulla on oikeus pyytää pääsyä tietoihisi tai tietojesi oikaisemista tai poistamista tai niiden käsittelyn rajoittamista. Lisäksi sinulla on joissakin tapauksissa oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä.

Lisätietoa tietosuojaoikeuksistasi

Ohjeet pyynnön tekemiseen

Tietosuojalainsäädännön noudattamista Suomessa valvoo tietosuojavaltuutettu, www.tietosuoja.fi.

Rekisterinpitäjä

Oikeusministeriö, PL 25, 00023 Valtioneuvosto

Kirjaamo: kirjaamo.om(at)gov.fi 

p. 02951 50320

Tietosuojavastaava

Johanna Järvinen

sähköposti: tietosuojavastaava.om(a)gov.fi

p. 02951 50004

Oikeusministeriö ja valtioneuvoston kanslia toimivat useissa tietojärjestelmissä yhteisrekisterinpitäjinä. Lue lisää sivulta Yhteisrekisterinpitäjien vastuualueet.

Salassa pidettävien ja arkaluontoisten asiakirjojen lähettäminen oikeusministeriöön

Suosittelemme, että salassa pidettävät ja arkaluontoiset asiakirjat toimitetaan oikeusministeriöön ja ministeriön hallinnonalan virastoihin on turvaviestillä. Palvelun käyttäminen on ilmaista.

Oikeusministeriöön lähetettävät asiakirjat toimitetaan turvaviestipalvelun https://turvaviesti.gov.fi avulla.

Ministeriön hallinnonalan virastoihin lähetettävät asiakirjat toimitetaan turvaviestipalvelun https://turvaviesti.om.fi avulla.

Kun turvaviestiä lähetetään viraston virastopostiin, viestin otsikkoon, sisältöön sekä liitteisiin tulee laittaa tarvittavat tunnistetiedot, jotta viraston henkilöstö osaa välittää viestin asiaa käsittelevälle henkilölle, tietää mihin asiaan sähköposti liittyy ja keneltä se on.

Alla olevaa ohjetta päivitetään parhaillaan. Siihen tullaan korjaamaan oikeusministeriön uusi turvaviestin osoite (https://turvaviesti.gov.fi).

Oheisessa ohjeessa on tarkempia neuvoja turvaviestin lähettämisestä.

Tietosuojaselosteet