Henkilötietojen käsittely oikeusministeriön palveluissa

Oikeusministeriö käsittelee henkilötietoja lakisääteisten velvoitteidensa noudattamiseksi tai joissain tilanteissa yleisen edun mukaisen tehtävän suorittamiseksi tai suostumuksellasi. Tietojärjestelmäpalvelut oikeusministeriölle tuottaa valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori alihankkijoineen. 

Valtioneuvoston kanslia vastaa kameravalvonnasta oikeusministeriön tiloissa. Tähän liittyvä tietosuojaseloste on luettavissa valtioneuvoston kanslian sivulta

Tietosuojaan liittyvät oikeutesi

Sinulla on oikeus pyytää pääsyä tietoihisi tai tietojesi oikaisemista tai poistamista tai niiden käsittelyn rajoittamista. Lisäksi sinulla on joissakin tapauksissa oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä.

Lisätietoa tietosuojaoikeuksistasi

Ohjeet pyynnön tekemiseen

Tietosuojalainsäädännön noudattamista Suomessa valvoo tietosuojavaltuutettu, www.tietosuoja.fi.

Rekisterinpitäjä

Oikeusministeriö, PL 25, 00023 Valtioneuvosto

Kirjaamo: kirjaamo.om(at)gov.fi 

p. 02951 50320

Tietosuojavastaava

Johanna Järvinen

sähköposti: tietosuojavastaava.om(a)gov.fi

p. 02951 50004

Oikeusministeriö ja valtioneuvoston kanslia toimivat useissa tietojärjestelmissä yhteisrekisterinpitäjinä. Lue lisää sivulta Yhteisrekisterinpitäjien vastuualueet.

Salassa pidettävien ja arkaluontoisten asiakirjojen lähettäminen oikeusministeriöön

Suosittelemme, että salassa pidettävät ja arkaluontoiset asiakirjat toimitetaan oikeusministeriöön turvaviestillä. Palvelun käyttäminen on ilmaista ja löytyy osoitteesta https://turvaviesti.gov.fi.

Kun turvaviestiä lähetetään viraston virastopostiin, viestin otsikkoon, sisältöön sekä liitteisiin tulee laittaa tarvittavat tunnistetiedot, jotta viraston henkilöstö osaa välittää viestin asiaa käsittelevälle henkilölle, tietää mihin asiaan sähköposti liittyy ja keneltä se on.

Tässä ohjeessa on tarkempia neuvoja turvaviestin lähettämisestä.

( Jos haluat toimittaa salassa pidettäviä ja arkaluontoisia asiakirjoja oikeusministeriön hallinnonalan virastoihin turvaviestillä, käytä palvelua https://turvaviesti.om.fi. Palvelu toimii samalla periaatteella. )

Tietosuojaselosteet