Henkilötietojen käsittely oikeusministeriön palveluissa

Oikeusministeriö käsittelee henkilötietoja lakisääteisten velvoitteidensa noudattamiseksi tai joissain tilanteissa yleisen edun mukaisen tehtävän suorittamiseksi tai suostumuksellasi. Tietojärjestelmäpalvelut oikeusministeriölle tuottaa valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori alihankkijoineen. 

Valtioneuvoston kanslia vastaa kameravalvonnasta oikeusministeriön tiloissa. Tähän liittyvä tietosuojaseloste on luettavissa valtioneuvoston kanslian sivulta

Tietosuojaan liittyvät oikeutesi

Sinulla on oikeus pyytää pääsyä tietoihisi tai tietojesi oikaisemista tai poistamista tai niiden käsittelyn rajoittamista. Lisäksi sinulla on joissakin tapauksissa oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä.

Lisätietoa tietosuojaoikeuksistasi

Ohjeet pyynnön tekemiseen

Tietosuojalainsäädännön noudattamista Suomessa valvoo tietosuojavaltuutettu, www.tietosuoja.fi.

Rekisterinpitäjä

Oikeusministeriö, PL 25, 00023 Valtioneuvosto

Kirjaamo: oikeusministerio(a)om.fi 

puh. 02951 50320

Tietosuojavastaava

Johanna Järvinen

sähköposti: tietosuojavastaava.om(a)om.fi

puhelin 02951 50004

Oikeusministeriö ja valtioneuvoston kanslia toimivat useissa tietojärjestelmissä yhteisrekisterinpitäjinä. Lue lisää sivulta Yhteisrekisterinpitäjien vastuualueet.

Salassa pidettävien ja arkaluontoisten asiakirjojen lähettäminen oikeusministeriöön

Oikeusministeriön turvaviesti (https://turvaviesti.om.fi) on viraston asiakkaille suositeltu tapa toimittaa sähköpostitse ministeriöön ja virastoihin salassa pidettävät ja arkaluontoiset asiakirjat. Palvelun käyttäminen on ilmaista.

Kun turvaviestiä lähetetään viraston virastopostiin, viestin otsikkoon, sisältöön sekä liitteisiin tulee laittaa tarvittavat tunnistetiedot, jotta viraston henkilöstö osaa välittää viestin asiaa käsittelevälle henkilölle, tietää mihin asiaan sähköposti liittyy ja keneltä se on.

Oheisessa ohjeessa on tarkempia neuvoja turvaviestin lähettämisestä.

Tietosuojaselosteet