Hyppää sisältöön
Media

EU-vaalien ennakkoäänestys alkaa keskiviikkona 29.5.2024

27.5.2024 11.12
OM
Europarlamenttivaalien eli EU-vaalien ennakkoäänestys toimitetaan kotimaassa 29.5.−4.6.2024 ja ulkomailla 29.5.−1.6.2024, mutta monien ulkomailla sijaitsevien ennakkoäänestyspaikkojen aukioloaika on tätä lyhyempi. Vaalipäivä on sunnuntai 9.6.2024.

Ministeri Meri oikeusministerikokoukseen Tallinnaan

27.5.2024 15.45
OM
Pohjoismaiden ja Baltian maiden oikeusministerit tapaavat Tallinnassa tiistaina 28. toukokuuta. Kokouksen aiheina on muun muassa nuorisorikollisuus ja rikoksentorjunta. Suomea kokouksessa edustaa oikeusministeri Leena Meri.

Työryhmä valmistelemaan muutoksia ympäristörikoksia koskevaan lainsäädäntöön

22.5.2024 14.57
OM
Euroopan parlamentti ja EU:n neuvosto hyväksyivät tänä keväänä ympäristörikoksia koskevat uudet säännöt, joilla yhtenäistetään EU:n jäsenmaiden ympäristörikoksiin liittyvää lainsäädäntöä. Oikeusministeriö on asettanut työryhmän valmistelemaan direktiivin kansallista täytäntöönpanoa.

Oikeusministeriö ja Ihmisoikeuskeskus tiedottavat:
Selvitys: Antisemitismi lisääntynyt Suomessa viiden viime vuoden aikana

22.5.2024 10.00
OM
Kokemuksia ja näkemyksiä antisemitismistä Suomessa – Selvitys juutalaisiin kohdistuvasta syrjinnästä ja viharikollisuudesta -tutkimusraportin mukaan valtaosa itsensä juutalaisiksi määrittelevistä kokee antisemitismin eli juutalaisvastaisuuden lisääntyneen Suomessa viime vuosien aikana.

Sakon täytäntöönpanon uudistusta koskeva lakiehdotus lausunnoille

20.5.2024 14.38
OM
Oikeusministeriön työryhmä on valmistellut ehdotuksen uudeksi laiksi sakon täytäntöönpanosta. Saatavien perintää koskevia säännöksiä ja viranomaisten tehtäviä selvennettäisiin. Tavoitteena on sujuvoittaa saatavien perintää ja yksinkertaistaa täytäntöönpanomenettelyä. Lakihanke liittyy Oikeusrekisterikeskuksen täytäntöönpanossa käyttämän tietojärjestelmän uudistukseen.

Osakehuoneiston hallintaanottoa koskevien tiedoksiantojen toimittamista halutaan helpottaa

16.5.2024 11.39
OM
Hallitus ehdottaa asunto-osakeyhtiölakiin muutoksia, joiden myötä osakehuoneistojen hallintaanottoon tarvittavat tiedoksiannot voidaan toteuttaa myös silloin, kun asiakirjojen todisteellinen tiedoksianto ulkomaille ei ole mahdollista. 

Oikeusministeriö

Oikeusministeriö

Oikeusministeriö ylläpitää ja kehittää oikeusjärjestystä ja oikeusturvaa sekä huolehtii demokratian rakenteista ja kansalaisten perusoikeuksista.

Tietoa oikeusministeriöstä

Hallinnonala

Hallinnonala

Oikeusministeriön hallinnonalalla työskentelee runsaat 9 100 henkilöä, joista suurin osa tuomioistuimissa.

Oikeusministeriön hallinnonala

Ministerit

Leena Meri
Leena Meri
Oikeusministeri
Anna-Kaisa Ikonen
Anna-Kaisa Ikonen
Kunta- ja alueministeri, Ahvenanmaa-asiat
Sivun alkuun