Hyppää sisältöön
Media
Osallistu ja vaikuta verkkosivustomme kehittämiseen vastaamalla lyhyeen käyttäjäkyselyyn.

Maakaaren muutoksilla sujuvuutta sähköiseen kiinteistökauppaan

5.6.2023 10.10
OM
Oikeusministeriön työryhmä ehdottaa muutoksia maakaareen, jossa säädetään muun muassa kiinteistön kaupasta ja panttaamisesta velan vakuudeksi. Työryhmän mietintö on nyt lausunnolla.

Ohje vuoroasuvan lapsen elatusavun määrittämiseen julkaistu

2.6.2023 10.53
OM STM
Oikeusministeriö on julkaissut ohjeet erillään asuvien vanhempiensa luona vuorotellen asuvan lapsen elatusavun määrittämiseen. Suositusluonteiset ohjeet täydentävät aiemmin julkaistua elatusapuohjetta.

Yhtenäispatenttijärjestelmä ja EU:n yhdistetty patenttituomioistuin aloittavat toimintansa

31.5.2023 11.51
OM TEM
Euroopan patenttijärjestelmä uudistuu kesäkuun alussa, kun uusi yhtenäispatentti tulee voimaan. Samalla aloittaa toimintansa EU:n yhdistetty patenttituomioistuin, joka jatkossa käsittelee yhtenäispatentteja ja perinteisiä eurooppapatentteja koskevia riitoja.

Ehdotuksia sovittelun kehittämiseksi ja laajentamiseksi

25.5.2023 13.17
OM
Oikeusministeriön työryhmä on selvittänyt sovittelun ja muiden vaihtoehtoisten konfliktinratkaisukeinojen nykytilannetta ja lainsäädännön mahdollisia kehittämistarpeita. Työryhmän raportissa on arvioitu myös lähisuhdeväkivallan sovittelun jatkamista sekä sovittelutoiminnan kansallisen koordinaation tarvetta.

Suomalaisten talousosaamisessa parantamisen varaa

15.5.2023 13.27
OM
Suomalaisten talousosaaminen on OECD-maiden keskitasoa. Nuorten talousosaaminen on kuitenkin heikompaa kuin heitä vanhemmilla henkilöillä. Korkeampi koulutustaso on yhteydessä parempaan talousosaaminen. Tämä käy ilmi oikeusministeriön teettämästä tutkimuksesta, jossa selvitettiin suomalaisten taloudellista tietämystä sekä talouteen liittyviä asenteita ja taloudellista käyttäytymistä.

Oikeusministeriö

Oikeusministeriö

Oikeusministeriö ylläpitää ja kehittää oikeusjärjestystä ja oikeusturvaa sekä huolehtii demokratian rakenteista ja kansalaisten perusoikeuksista.

Tietoa oikeusministeriöstä

Hallinnonala

Hallinnonala

Oikeusministeriön hallinnonalalla työskentelee runsaat 9 100 henkilöä, joista suurin osa tuomioistuimissa.

Oikeusministeriön hallinnonala

Ministerit

Anna-Maja Henriksson
Anna-Maja Henriksson
Oikeusministeri
Thomas Blomqvist
Thomas Blomqvist
Pohjoismaisen yhteistyön ja tasa-arvon ministeri
Sivun alkuun