Kielelliset oikeudet

Oikeusministeriön tehtävänä on huolehtia kielellisten oikeuksien toteutumisen edistämisestä. Oikeusministeriö seuraa kielilain täytäntöönpanoa ja soveltamista, antaa suosituksia sekä tarvittaessa tekee aloitteita ja ryhtyy muihin toimenpiteisiin epäkohtien korjaamiseksi.

Kielelliset oikeudet ovat yksilön oikeuksia. Viranomaisilla, kuten kunnilla, tai muilla julkisia tehtäviä hoitavilla on kielellisistä oikeuksista syntyviä velvollisuuksia. Yksilöä tulee palvella hänen kielellään. Kielelliset oikeudet eivät ole sidottu Suomen kansalaisuuteen. Toisen maan kansalaisella on samat oikeudet kuin Suomen kansalaisella käyttää suomea tai ruotsia viranomaisissa.

Pääministeri Marinin hallitusohjelma ja kielelliset oikeudet

Laaditaan uudistettu kansalliskielistrategia, joka turvaa kaikkien oikeuden saada palvelua kansalliskielillä ja parantaa kieli-ilmapiiriä. Strategia vastaa Kotimaisten kielten keskuksen huoleen kansalliskielten asemasta muuttuvassa kieliympäristössä.

Lisäksi laaditaan kielipoliittinen ohjelma, jossa otetaan huomioon muut Suomessa puhutut kielet, erityisesti saamen kielet, romanikieli, karjalan kieli ja viittomakielet.

Lisätietoa kielipoliittisista uudistuksista

Kieliasiain neuvottelukunta

Kielilain täytäntöönpanosta annetun valtioneuvoston asetuksen (433/2004) mukaan kieliasiain neuvottelukunta on oikeusministeriön yhteydessä toimiva ja ministeriötä avustava, yhteiskunnan eri sektoreita edustava asiantuntijaelin, jonka tehtävänä on kielellisten oikeuksien edistäminen. Valtioneuvosto asettaa neuvottelukunnan neljäksi vuodeksi kerrallaan.

Molempi parempi -video

Molempi parempi 2, osa 7: Kielelliset oikeudet; lyhyt oppimäärä (vimeo)

Molempi parempi 2, osa 7:

Corinna Tammenmaa: Kielelliset oikeudet, lyhyt oppimäärä (Vimeo)

Molempi Parempi on Vimeo.

Lasten kielelliset oikeudet

Yhteystiedot

Corinna Tammenmaa, yksikönpäällikkö 
oikeusministeriö, Demokratia- ja julkisoikeusosasto, Itsehallinto ja yhdenvertaisuus kielilainsäädäntö  0295150181  


Anna Kiiskinen, neuvotteleva virkamies 
oikeusministeriö, Demokratia- ja julkisoikeusosasto, Itsehallinto ja yhdenvertaisuus 0295150134  

Yhteydenotot toivotaan ensisijaisesti osoitteeseen kieliasiat-sprakarenden.om(at)gov.fi.