Kielelliset oikeudet

Oikeusministeriön tehtävänä on huolehtia kielellisten oikeuksien toteutumisen edistämisestä. Oikeusministeriö seuraa kielilain täytäntöönpanoa ja soveltamista, antaa suosituksia sekä tarvittaessa tekee aloitteita ja ryhtyy muihin toimenpiteisiin epäkohtien korjaamiseksi. Kielelliset oikeudet ovat yksilön oikeuksia. Viranomaisilla, kuten kunnilla, tai muilla julkisia tehtäviä hoitavilla on kielellisistä oikeuksista syntyviä velvollisuuksia. Yksilöä tulee palvella hänen kielellään. Kielelliset oikeudet eivät ole sidottu Suomen kansalaisuuteen. Toisen maan kansalaisella on samat oikeudet kuin Suomen kansalaisella käyttää suomea tai ruotsia viranomaisissa.

Demokratia-, kieli- ja perusoikeusasioiden yksikkö vastaa kielellisten oikeuksien seurannasta ja edistämisestä oikeusministeriössä.

Kieliasiain neuvottelukunta

Kielilain täytäntöönpanosta annetun valtioneuvoston asetuksen (433/2004) mukaan kieliasiain neuvottelukunta on oikeusministeriön yhteydessä toimiva ja ministeriötä avustava, yhteiskunnan eri sektoreita edustava asiantuntijaelin, jonka tehtävänä on kielellisten oikeuksien edistäminen. Valtioneuvosto asettaa neuvottelukunnan neljäksi vuodeksi kerrallaan.

Yhteystiedot

Demokratia-, kieli- ja perusoikeusasioiden yksikkö

kieliasiainneuvos Corinna Tammenmaa, puh 029 5150 181

erityisasiantuntija Vava Lunabba, puh. 029 5150 136

hallitussihteeri Maija Iles, puh. 029 5150 038

sähköposti: etunimi.sukunimi(a)om.fi