Oikeusministeriön lausuntopyynnöt

Oikeusministeriö käyttää lausuntopyyntömenettelyssään ensisijaisesti lausuntopalvelu.fi -verkkopalvelua. Pääsääntöisesti kaikki oikeusministeriön lausuntopyynnöt lähetetään ja lausunnot pyydetään toimittamaan sähköisesti lausuntopalvelu.fi:n kautta.

 

Lausuntopalvelu.fi-sivustolla avoinna olevat oikeusministeriön lausuntopyynnöt