Kirjaamo ja asiakirjapalvelut

Sähköposti: kirjaamo.om(at)gov.fi

Puhelin: 02951 50320

Faksi: (09) 1606 7730

Postiosoite: Oikeusministeriö, PL 25, 00023 VALTIONEUVOSTO

Asiakirjojen toimitusosoite: Asiakirjat voidaan jättää oikeusministeriölle osoitettuina valtioneuvoston jakelukeskukseen osoitteeseen Ritarikatu 2B, Helsinki (klo 8-16.15)

Saadaksesi asian vireille oikeusministeriössä toimita asiakirja ministeriön kirjaamoon. Kirjaamosta asia siirtyy valmisteltavaksi ko. asioita hoitavalle virkamiehelle.

Ministeriö pitää asiakirjarekisteriä käsittelemistään ja ratkaisemistaan asioista.

Asiakirjapyynnöt

Kansalaisilla on oikeus saada tieto viranomaisen julkisista asiakirjoista. Asiakirjan saamista koskeva pyyntö on yksilöitävä riittävästi siten, että ministeriössä voidaan selvittää, mitä asiakirjoja pyyntö koskee.

Ministeriön julkisiin asiakirjoihin voi tutustua ministeriön tiloissa erikseen sovittuna aikana.

Asiakirjojen antamisesta ja tiedon esille hakemisesta voidaan periä maksu julkisuuslain 34 § mukaisesti.

Arkistot

Oikeusministeriön arkistosta löytyvät asiakirjat vuodesta 2009 lähtien. Vanhempaa aineistoa voi tiedustella Kansallisarkistosta.

Oikeusministeriön asettamien hankkeiden, toimielinten ja työryhmien aineistoista löytyy tietoa valtioneuvoston hankeikkunasta.