Erityisavustukset paikallisille rikoksentorjuntahankkeille

Avustus on tarkoitettu virittämään paikallisia rikoksentorjuntahankkeita ja -yhteistyötä sekä sitouttamaan paikallisia resursseja rikoksentorjuntaan. 

Erityisavustus myönnetään hankeavustuksena ajallisesti rajattuun kehittämishankkeeseen. Avustusta voivat hakea oikeuskelpoiset yhteisöt, säätiöt ja kunnat. Avustuksia ei voida myöntää työryhmille, yksityishenkilöille, oppilaitoksille eikä yhtiöille.

Avustukseen sovelletaan valtionavustuslakia (688/2001).

Syksyn täydentävässä haussa avustuksia voidaan myöntää yhteensä 32 000 euroa.

Avustusta haetaan hakemuslomakkeella.

Hakuaika päättyy 14.10.2022 klo 16:15, jolloin hakemusten tulee olla perillä oikeusministeriössä. Hakemukset pyydetään ensisijaisesti toimittamaan oikeusministeriön kirjaamoon sähköpostitse (kirjaamo.om[at]gov.fi). Vastuu hakemuksen saapumisesta määräaikaan mennessä on hakijalla.

Lisätietoja

Markus Alanko, erityisasiantuntija 
oikeusministeriö, Kriminaalipolitiikka- ja rikosoikeusosasto, Rikoksentorjunta ja seuraamukset rikoksentorjunta  0295150400