Erityisavustukset paikallisille rikoksentorjuntahankkeille

Avustus on tarkoitettu virittämään paikallisia rikoksentorjuntahankkeita ja -yhteistyötä sekä sitouttamaan paikallisia resursseja rikoksentorjuntaan. 

Erityisavustus myönnetään hankeavustuksena ajallisesti rajattuun kehittämishankkeeseen. Avustusta voivat hakea oikeuskelpoiset yhteisöt, säätiöt ja kunnat. Avustuksia ei voida myöntää työryhmille, yksityishenkilöille, oppilaitoksille eikä yhtiöille.

Avustukseen sovelletaan valtionavustuslakia (688/2001).

Vuoden 2024 avustushaku ei ole vielä avautunut.

----

Selvitys avustusten käytöstä

Aiemmin myönnetyistä avustuksista selvitykset tehdään erillisellä lomakkeella. Selvitykset lähetetään oikeusministeriön kirjaamoon päätöksessä ilmoitetulla diaarinumerolla.

Myönnetyt avustukset

Avustusta on jaettu yhteensä enintään 70 000 euroa vuodessa. Myönnetyt avustukset löytyvät Rikoksentorjunta.fi-sivuilta.

Lisätietoja

Markus Alanko, erityisasiantuntija 
oikeusministeriö, Kriminaalipolitiikka- ja rikosoikeusosasto, Rikoksentorjunta ja seuraamukset rikoksentorjunta  Puhelin:0295150400   Sähköpostiosoite: