Erityisavustukset paikallisille rikoksentorjuntahankkeille

Avustus on tarkoitettu virittämään paikallisia rikoksentorjuntahankkeita ja -yhteistyötä sekä sitouttamaan paikallisia resursseja rikoksentorjuntaan. 

Erityisavustus myönnetään hankeavustuksena ajallisesti rajattuun kehittämishankkeeseen. Avustusta voivat hakea oikeuskelpoiset yhteisöt, säätiöt ja kunnat. Avustuksia ei voida myöntää työryhmille, yksityishenkilöille, oppilaitoksille eikä yhtiöille.

Vuonna 2023 toivotaan hakemuksia erityisesti hankkeisiin, joissa vähennetään ikääntyneisiin kohdistuvia rikoksia ja heidän kokemaa rikoksen pelkoa. Avustusta voi hakea myös rikoksentorjuntahankkeiden arviointiin.

Avustusta jaetaan yhteensä enintään 70 000 euroa. 

Avustukseen sovelletaan valtionavustuslakia (688/2001).

Avustusta haetaan hakemuslomakkeella.

Hakuaika päättyy 31.3.2023 klo 16:15, jolloin hakemusten tulee olla perillä oikeusministeriössä. Hakemukset pyydetään ensisijaisesti toimittamaan oikeusministeriön kirjaamoon sähköpostitse (kirjaamo.om[at]gov.fi). Vastuu hakemuksen saapumisesta määräaikaan mennessä on hakijalla.

Lisätietoja

Markus Alanko, erityisasiantuntija 
oikeusministeriö, Kriminaalipolitiikka- ja rikosoikeusosasto, Rikoksentorjunta ja seuraamukset rikoksentorjunta  0295150400