Erityisavustukset paikallisille rikoksentorjuntahankkeille

Avustus on tarkoitettu virittämään paikallisia rikoksentorjuntahankkeita ja -yhteistyötä sekä sitouttamaan paikallisia resursseja rikoksentorjuntaan. 

Vuonna 2021 toivotaan hakemuksia erityisesti hankkeisiin, joissa ehkäistään haavoittuviin ryhmiin kohdistuvia verkkorikoksia. Haavoittuvia ryhmiä ovat esimerkiksi ikääntyneet ja vammaiset henkilöt sekä lapset.

Erityisavustus myönnetään hankeavustuksena ajallisesti rajattuun kehittämishankkeeseen. Avustusta voivat hakea oikeuskelpoiset yhteisöt, säätiöt ja kunnat. Avustuksia ei voida myöntää työryhmille, yksityishenkilöille, oppilaitoksille eikä yhtiöille.

Hakuaika alkaa 11.1.2021 ja päättyy 31.3.2021 klo 16:15. Haussa käytetään hakulomaketta.

Avustuksiin on vuonna 2021 käytettävissä yhteensä 70 000 euroa, jos eduskunta myöntää tarkoitukseen määrärahat. Päätökset pyritään tekemään toukokuun aikana. Hakijoille ilmoitetaan päätöksestä kirjallisesti hakulomakkeessa ilmoitettuun sähköpostiin.

Avustukseen sovelletaan valtionavustuslakia (688/2001).

Lisätietoja

Erityisasiantuntija Markus Alanko
[email protected]
02951 50400