Harjoittelijaksi oikeusministeriöön

Oikeusministeriössä työskentelee vuosittain toistakymmentä korkeakouluharjoittelijaa ja monet heistä ovat työllistyneet meille. Pyrimme suunnittelemaan harjoittelun aikana työtehtävät niin, että ne tukevat opintoja mahdollisimman hyvin. Harjoittelijat pääsevät tekemään monipuolisia ja haastavia työtehtäviä esimerkiksi erilaisissa lainvalmistelutehtävissä ja hallitusohjelmaan liittyvissä hankkeissa.

Harjoittelumahdollisuuksia on tarjolla useiden eri alojen opiskelijoille. Haemme joukkoomme muun muassa oikeustieteen, yhteiskuntatieteiden, hallintotieteiden ja viestinnän osaajia sekä tradenomeja. Korkeakouluharjoitteluun hakevan on oltava opiskelija, mutta harjoittelutuen saaminen yliopistolta ei ole välttämätöntä. 

Oikeusministeriön harjoittelupaikkojen ilmoitukset  julkaistaan aina vuoden vaihteessa Aarresaari-verkostoon kuuluvien yliopistojen työelämä- ja urapalveluissa. Harjoittelupaikkojen aihepainotukset vaihtelevat vuosittain, joten seuraa hakuilmoituksia! Kysy ainejärjestöltäsi myös mahdollisuutta järjestää tutustumiskäynti oikeusministeriöön.

Harjoittelijoiden kokemuksia

Vuoden 2022 korkeakouluharjoittelijoiden esittelyitä löydät oikeusministeriön Instagram-tililtä. Harkkaviikko –kohokohtapainiketta painamalla näet viiden korkeakouluharjoittelijan ajatuksia ja kokemuksia kesän aikaisesta harjoittelusta. Kyseiset harjoittelijat ovat työskennelleet oikeusministeriön henkilöstöhallinnon, EU- ja KV-asioiden, viestinnän, julkisoikeuden sekä tietosuojan parissa. Käy siis tutustumassa monipuolisiin esittelyihin!

Tuuli Dunder, Kati Systä, Annika Grönholm sekä Aino Hakala ovat olleet korkeakouluharjoittelussa oikeusministeriössä kesällä 2021. He kertovat, millaista on olla oikeusministeriössä harjoittelijana.

Tuuli Dunder (vas.), Kati Systä, Annika Grönholm sekä Aino Hakala Eteläesplanadilla toimistolla.

 

Tuuli Dunder
Kriminaalipolitiikka- ja rikosoikeusosasto, rikoksentorjunta ja seuraamukset -yksikkö
Turun yliopisto, oikeustiede ja taloustiede

”Kuvailisin työntekoa oikeusministeriössä seuraavin sanoin: merkityksellinen, pitkäjänteinen ja moniulotteinen. Ministeriössä tehdään jatkuvaa työtä yhteiskunnan haasteisiin vastaamiseksi, mikä on vaatinut kykyä katsoa tulevaisuuteen monin eri silmin. Oikeusministeriö on näyttäytynyt minulle osaamisen sulatusuunina, missä eri alojen kokeneet ammattilaiset, käytännön asiantuntijat sekä tuoreet silmät ratkovat yhdessä ongelmia jokaisen tuomaa uutta näkökulmaa arvostaen. Työstettävien kokonaisuuksien ollessa laajoja, laajamittainen yhteistyö ja kyky kyseenalaistaa ovat nousseet työskentelyn kulmakiviksi. Ministeriössä onkin päässyt nimenomaan testaamaan oman mielikuvituksen ja osaamisen rajoja vankkojen ammattilaisten tukemana.”

 

Kati Systä
Esikunta, EU- ja kansainväliset asiat -yksikkö
Åbo Akademi, kansainvälinen oikeus

”Harjoittelu oikeusministeriössä on tarjonnut mielenkiintoisen näkymän oikeusalan EU- ja kansainväliseen yhteistyöhön. Olen päässyt näkemään suoraa yhteistyötä eri maiden kanssa, mutta myös EU- ja pohjoismaista yhteistyötä. On ollut kiinnostavaa päästä näkemään kantojen valmistelua ja sitä, miten Suomen näkemyksien muodostamista koordinoidaan ministeriössä ja ministeriöiden välillä. Työtehtäväni ovat sisältäneet muistiinpanojen kirjoittamista eri kokouksista, kokousten taustamateriaalien kokoamista sekä kansainvälisen seminaarin valmisteluissa avustamista. Ministeriökokemuksen ohella harjoittelu on antanut näkökulmia siihen, millaisiin kansainvälisiin tehtäviin voi oikeusalalla hakeutua. Lisäksi yksikkö ja koko työyhteisö on ollut todella kannustava ja ottanut hyvin vastaan. On tuntunut todella siltä, että olen osa tiimiä.”

 

Annika Grönholm
Hallinto- ja ohjausosasto, tietoyksikkö
Helsingin yliopisto, oikeustiede

”Harjoittelu on tarjonnut laajan katsauksen niin oikeusministeriön kuin sen koko hallinnonalan toimintaan. Töihin on ollut aina mukava tulla ja ilmapiiri on etätyöskentelystä huolimatta ollut avoin. Olo onkin ollut tervetullut heti ensimmäisestä päivästä lähtien ja olen päässyt alusta alkaen mukaan monenlaisiin projekteihin. Työtehtäviä on ollut laidasta laitaan – aina sopimusten kommentoinnista ja selvitystehtävistä erilaisten ministeriötä koskevien tietosuojaohjeiden päivittämiseen. Työtehtävien monipuolisuus ja haastavuus ovat taanneet sen, että oppimiskäyrä on ollut jyrkkä. Olen oppinut lisää etenkin henkilötietojen rekisterinpitäjän vastuista sekä viranomaisen toiminnan julkisuuden ja tietosuojan välisestä suhteesta.”

 

Aino Hakala
Esikunta, viestintäyksikkö
Tampereen yliopisto, viestintä

”Harjoittelu oikeusministeriössä on ollut sekä ammatillista viestintäosaamista kehittävää että yleissivistävää. Olen oppinut paljon käytännön viestintätyöstä ja samalla päässyt näkemään oikeusministeriön toimintaa läheltä. Työtehtäviini on kuulunut monipuolisesti erilaisia päivittäisviestinnän tehtäviä. Olen päässyt myös osallistumaan muutamaan isompaan projektiin, kuten uusien verkkosivukokonaisuuksien editointiin ja kuntavaalikampanjaan. On ollut ilo huomata, kuinka hyvin työtiimiin on pääsyt mukaan ja kuinka harjoittelijoiden mielipiteitä arvostetaan. Työilmapiiri on ollut rento ja apua on voinut kysyä aina matalalla kynnyksellä. Harjoittelija-tittelistä huolimatta vastuuta on annettu alusta alkaen ja itseään on päässyt haastamaan sopivasti.”