Harjoittelijaksi oikeusministeriöön

Oikeusministeriössä työskentelee vuosittain toistakymmentä korkeakouluharjoittelijaa ja monet heistä ovat työllistyneet meille. Pyrimme suunnittelemaan harjoittelun aikana työtehtävät niin, että ne tukevat opintoja mahdollisimman hyvin. Harjoittelijat pääsevät tekemään monipuolisia ja haastavia työtehtäviä esimerkiksi erilaisissa lainvalmistelutehtävissä ja hallitusohjelmaan liittyvissä hankkeissa.

Harjoittelumahdollisuuksia on tarjolla useiden eri alojen opiskelijoille. Haemme joukkoomme muun muassa oikeustieteen, yhteiskuntatieteiden, valtiotieteiden, hallintotieteiden, kasvatustieteiden, viestinnän osaajia ja tradenomeja.

Korkeakouluharjoitteluun hakevan on oltava opiskelija, mutta harjoittelutuen saaminen yliopistolta ei ole välttämätöntä. Jokaisesta harjoittelijasta tehdään hakijan suostumuksella henkilöturvallisuusselvitys (turvallisuusselvityslaki 726/2014).

Näin haet meille harjoitteluun

Oikeusministeriön harjoittelupaikkojen ilmoitukset julkaistaan vuoden vaihteessa. Harjoittelun aloitusaika vaihtelee. Harjoittelun voi yleisemmin suorittaa kesällä ja syksyllä.

Ilmoitamme harjoittelupaikoista

  • Valtiolle.fi-sivustolla
  • Aarresaari-verkostossa osana yliopistojen työelämä- ja urapalveluita.

Harjoittelupaikkojen aihepainotukset vaihtelevat vuosittain, joten seuraa hakuilmoituksia! Lisäksi ilmoitamme avoimista harjoittelupaikoista LinkedInissä. Voit kysyä ainejärjestöltäsi myös mahdollisuutta järjestää tutustumiskäynnin oikeusministeriöön.

Harjoittelijoiden kokemuksia

Hanna Kaurala, Jutta Mikola, Riina Laitila, Edith Berden ja Oona Kallio ovat kesäkauden 2023 korkeakouluharjoittelijoita. He kertovat, millaista on olla oikeusministeriössä harjoittelijana.

Korkeakouluharjoittelijoiden esittelyitä löydät myös oikeusministeriön Instagram-tililtä. Harjoittelu–kohokohtapainikkeita painamalla näet vuosien 2023 ja 2022 korkeakouluharjoittelijoiden ajatuksia ja kokemuksia harjoitteluista. Kyseiset harjoittelijat ovat työskennelleet oikeusministeriön henkilöstöhallinnon, EU- ja kansainvälisten asioiden, viestinnän, julkisoikeuden, rikosoikeuden sekä tietosuojan parissa. Käy tutustumassa monipuolisiin esittelyihin!

Hanna Kaurala (vas.), Sara Illi ja Jutta Mikola vaihtamassa kuulumisia kahvitauolla.
Hanna Kaurala (vas.), Sara Illi ja Jutta Mikola vaihtamassa kuulumisia kahvitauolla.


Hanna Kaurala

Esikunta, viestintäyksikkö
Helsingin yliopisto, politiikka ja viestintä

”Harjoittelu oikeusministeriössä on tarjonnut näköalapaikan poliittisia ja yhteiskunnallisia teemoja käsittelevän viestinnän parissa. Olen päässyt soveltamaan opinnoista hankittua osaamista ja tietotaitoa monipuolisten työtehtävien parissa.

Työtehtäväni ovat sisältäneet paljon kirjoittamista, valokuvaamista, päivittäisviestintää ja laaja-alaista yhteistyötä. Erityisesti yhteistyön myötä, lyhyessäkin ajassa oppii tuntemaan organisaation toimintatapoja ja kollegoita. Työtehtävät ovat alusta alkaen tuntuneet merkityksellisiltä, sillä tärkeintä työssämme on viestiä ymmärrettävästi ja saavutettavasti yhteiskunnallisesti tärkeistä päätöksistä ja hankkeista.

Työyhteisö on kokonaisuudessaan kannustava, rohkaiseva ja motivoiva. Harjoittelijana pääset osaksi työyhteisöä, jonka tavoitteena on auttaa sinua ammatillisesti eteenpäin ja joka huomioi kiinnostuksenkohteesi työtehtäviä suunniteltaessa. Oikeusministeriössä harjoittelijoihin luotetaan ja heille annetaan vastuuta, mutta työtehtävien hoitamiseen saa aina tukea.”

Riina Laitila
Yksityisoikeus- ja oikeudenhoito-osasto, kansainvälisen oikeusavun yksikkö
Itä-Suomen yliopisto, julkisoikeus

”Oikeusministeriön tarjoama harjoittelu on antanut hyvän katsauksen niin oikeusministeriön kuin sen hallinnonalan toimintakenttään. Erityisen mielenkiintoista on ollut päästä näkemään ja kokemaan oikeusministeriön rooli kansainvälisen oikeusavun keskusviranomaisena. Rajat ylittävä toiminta rikos-, siviili- ja perheoikeudellisissa asioissa on päivittäistä. Olen päässyt tekemään yhteistyötä naapurimaiden lisäksi myös hieman pienempien ja tuntemattomampienkin valtioiden viranomaisten kanssa, kotimaisia viranomaisia unohtamatta.

Työtehtävät ovat olleet mukavan monipuolisia sekä sopivan haastavia, ja aina on löytynyt joku jolta kysäistä neuvoa tarvittaessa. Yksikköni ja koko työyhteisöni ovat ottaneet minut lämpimästi vastaan. Harjoittelun päättymisen jälkeen muistelenkin varmasti vielä pitkään sekä harjoittelijoiden että muiden työkavereiden kesken jaettuja yhteisiä hetkiä.”

Edith Berden
Yksityisoikeus- ja oikeudenhoito-osasto, yksityisoikeus ja maksukyvyttömyys -yksikkö
Helsingin yliopisto, oikeustiede


”Ministeriössä työtehtäväni vastaavat omia kiinnostuksen kohteitani ja tukevat opintojani parhaalla mahdollisella tavalla. Olen päässyt mukaan monenlaisiin hankkeisiin. Tein notaarityöni yritysvastuudirektiivistä, ja heti harjoittelun alussa pääsinkin näkemään, miten Suomen näkemys kolmikantaneuvotteluihin muodostuu.

Työ on itsenäistä, mutta apua ja neuvoja voi kysyä matalalla kynnyksellä ja tauoille löytyy aina seuraa. Oikeusministeriön perehdytystilaisuuksissa ja valtionhallinnon yhteisessä perehdytysohjelmassa olen oppinut muun muassa kuulemisesta, vaikutusarvioinnista sekä kehys- ja budjettiprosessista. Lisäksi olen saanut tietoa harjoittelumahdollisuuksista Euroopan unionin toimielimissä.”

Jutta Mikola
Yksityisoikeus- ja oikeudenhoito-osasto, kansainvälisen oikeusavun sekä oikeusturvapalveluiden yksiköt
LAB-ammattikorkeakoulu, yritysjuridiikka

”Harjoittelu oikeusministeriössä on ollut kaikkea sitä, mitä kuvittelinkin ja vielä enemmän. Olen saanut suorittaa harjoitteluni kahdessa eri yksikössä, jotka ovat keskenään ja muihin yksiköihin verrattuna hyvin erilaisia. Olen harjoittelussani huomannut, kuinka laajalti erilaisia vastuualueita oikeusministeriölle kuuluu.

Kansainvälisen oikeusavun yksikössä olen operatiivisella tasolla päässyt soveltamaan erinäisiä kansainvälisiä yleissopimuksia. Oikeusturvapalveluiden yksikössä taas olen toiminut osana koulutustiimiä, joka järjestää muun muassa erilaisia koulutus- ja kehittämispäiviä oikeusministeriön hallinnonalalle. Työilmapiiri oikeusministeriössä on ollut erittäin miellyttävä, täällä tehdään töitä ammattimaisesti hyvällä hengellä.”

Oona Kallio
Esikunta, EU- ja kansainväliset asiat -yksikkö
Helsingin yliopisto, oikeustiede

”Harjoittelu oikeusministeriössä on vastannut korkeita odotuksiani työstä valtionhallinnossa. Olen saanut omassa tahdissa perehtyä yksikkömme vastuualueisiin liittyvään substanssiin, virkauraan yleisesti ja organisaatioon kokonaisuutena. Kun teoreettinen ja käytännön osaamiseni on vahvistunut ja työidentiteettini kehittynyt, myös vastuu on kasvanut. Tämä on johtanut moniin onnistumisen hetkiin. Työympäristö on antanut tilaa myös kehittymiselle kokeilemisen kautta.

Harjoittelun keskiöön ovat nousseet työskentely yhteiskunnallisesti merkittävien asioiden parissa, rohkaiseva ja lämminhenkinen ilmapiiri sekä henkilökohtaisen oppimisen tukeminen. Olen arvostanut erityisesti sitä, miten vaihtelevia, mielettömän kiinnostavia ja pitkäjänteisyyttä vaativia työtehtäväni ovat olleet. Harjoittelun myötä olen entistä innokkaampi urasta valtiolla sekä EU- ja kansainvälisellä oikeusalalla.”