Perusoikeudet

Oikeusministeriö valmistelee perustuslakia ja julkishallintoa koskevat perussäännökset kuten tasavallan presidentin, eduskunnan ja hallituksen toimivaltaa ja keskinäisiä suhteita sääntelevät lait.
 

  • Kielelliset oikeudet »

    Oikeusministeriön tehtävänä on huolehtia kielellisten oikeuksien toteutumisen edistämisestä seuraamalla kielilain täytäntöönpanoa ja soveltamista ja antamalla suosituksia.

  • Yhdenvertaisuus »

    Yhdenvertaisuus on perusoikeus, jonka turvaaminen on keskeisellä sijalla perus- ja ihmisoikeuksien toteutumisessa.

  • Perus- ja ihmisoikeudet »

    Oikeusministeriö valmistelee perustuslain ja sen perusoikeussäännösten muutokset ja koordinoi kansallista perus- ja ihmisoikeuspolitiikkaa.