Lapsiasianeuvottelukunta

Valtioneuvosto on asettanut lapsiasianeuvottelukunnan toimikaudeksi 1.12.2019 – 30.11.2024.

Lapsiasianeuvottelukunta toimii lapsiasiavaltuutetun apuna.
Lisätietoa neuvottelukunnasta

Kokoonpano (henkilökohtaiset varajäsenet suluissa)

Puheenjohtaja:

Lapsiasiavaltuutettu Elina Pekkarinen

Varapuheenjohtaja:

Erikoistutkija Terhi Tuukkanen, lapsiasiavaltuutetun toimisto

Jäsenet:

Sosiaalineuvos Marjo Malja, sosiaali- ja terveysministeriö
(Erityisasiantuntija Janne Savolainen, työ- ja elinkeinoministeriö)

Johtaja Henni Axelin, opetus- ja kulttuuriministeriö
(Yliarkkitehti Antti Autio, ympäristöministeriö)

Lainsäädäntösihteeri Katja Kuuppelomäki, ulkoministeriö
(Poliisitarkastaja Miia Lehtinen, sisäministeriö)

Neuvotteleva virkamies Markku Mölläri, valtiovarainministeriö
(Kehitysjohtaja Tiina Ristikari, Itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiö ITLA)

Lainsäädäntöneuvos Outi Kemppainen, oikeusministeriö
(Ohjelmaneuvos Sirpa Kekkonen, valtioneuvoston kanslia)

Opetusneuvos Kati Costiander, Opetushallitus
(Johtaja Anja Peltonen, Kilpailku- ja kuluttajavirasto)

Johtava asiantuntija Jukka Mäkelä, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
(Lakiyksikön päällikkö Mia Helle, Kansaneläkelaitos)

Ylijohtaja Mikael Luukanen, Lounais-Suomen aluehallintovirasto
(Erityisasiantuntija Lauri Palsa, Kansallinen audiovisuaalinen instituutti)

Poliisitarkastaja Pekka Heikkinen, Poliisihallitus
(Johtaja Tirsa Forssell, Maahanmuuttovirasto)

Johtaja Harri Peltoniemi, Kansallinen koulutuksen arviointikeskus
(Tutkimusprofessori Kristiina Huttunen, Valtion taloudellinen tutkimuskeskus)

Toiminnanjohtaja Hanna Heinonen, Lastensuojelun Keskusliitto ry
(Hallituksen jäsen Katri Malmi, Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssi ry)

Johtava asiantuntija Esa Iivonen, Mannerheimin lastensuojeluliitto ry
(Tutkijatohtori Antti Malinen, Lapsuudentutkimuksen seura ry)

Hallituksen jäsen Elias Vartio, Vammaisfoorumi ry
(Sihteeri Peter Csonka, Lastenlääkäriyhdistys ry)

Johtaja Mirella Huttunen, Suomen UNICEF
(Kehittämispäällikkö Jarkko Lehtinen, Kuntaliitto)