Lapsiasianeuvottelukunta

Valtioneuvosto on asettanut lapsiasianeuvottelukunnan toimikaudeksi 1.10.2015 – 30.9.2019.

Lapsiasianeuvottelukunta toimii lapsiasiavaltuutetun apuna.
Lisätietoa neuvottelukunnasta

Kokoonpano (henkilökohtaiset varajäsenet suluissa)

Puheenjohtaja:

lapsiasiavaltuutettu Tuomas Kurttila

Varapuheenjohtaja:

kotimaan vaikuttamistyön päällikkö Mirella Huttunen, Suomen Unicef

Jäsenet:

johtaja Aki Tornberg, opetus- ja kulttuuriministeriö
(opetusneuvos Anneli Rautainen, Opetushallitus)

erikoissuunnittelija Mikko Cortés Téllez, opetus- ja kulttuuriministeriö
(pääsihteeri Olli Joensuu, Suomen Nuorisoyhteistyö – Allianssi ry)

neuvotteleva virkamies Marjaana Pelkonen, sosiaali- ja terveysministeriö
(erikoistutkija Johanna Lammi-Taskula, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos)

lainsäädäntösihteeri Satu Sistonen, ulkoasiainministeriö
(puheenjohtaja Santeri Lohi, Nuorisovaltuustojen Liitto ry)

lainsäädäntöneuvos Outi Kemppainen, oikeusministeriö
(johtaja Hanna Helinko, Maahanmuuttovirasto)

budjettineuvos Jouko Narikka, valtiovarainministeriö
(etuuspäällikkö Anne Neimala, Kansaneläkelaitos )

ohjelmaneuvos Sirpa Kekkonen, valtioneuvoston kanslia
(puheenjohtaja Suvianna Hakalehto, Lapsioikeusjuristit ry)

poliisitarkastaja Ari Evwaraye, sisäministeriö
(toiminnanjohtaja Markku Jokinen, Kuurojen Liitto ry)

ylijohtaja Minna Karhunen, Etelä-Suomen aluehallintovirasto
(ylitarkastaja Kari Lehtola, Itä-Suomen aluehallintovirasto)

opetus- ja kulttuuriasiainjohtaja Terhi Päivärinta, Suomen Kuntaliitto ry
(johtaja Anja Peltonen, Kilpailu- ja kuluttajavirasto)

johtaja Päivi Kähkönen, Suomen evankelis-luterilaisen kirkon kirkkohallitus
(toiminnanjohtaja Hanna Heinonen, Lastensuojelun Keskusliitto ry)

puheenjohtaja, osastonylilääkäri Pekka Lahdenne, Suomen Lastenlääkäriyhdistys ry
(johtaja asiantuntija, lakimies Esa Iivonen, Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry)

puheenjohtaja, professori Pentti Arajärvi, Lastensuojelun Keskusliitto ry
(vt. pääsihteeri Milla Kalliomaa, Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry)

koulutuspoliittinen suunnittelija Sari Kokko, Vammaisfoorumi ry
(toiminnanjohtaja Juha Jämsä, Sateenkariperheet ry)