KANE:n logo

Kansalaisyhteiskuntapolitiikan neuvottelukunta KANE

Oikeusministeriön yhteydessä toimii kansalaisyhteiskuntapolitiikan neuvottelukunta KANE,
jonka valtioneuvosto asettaa neljäksi vuodeksi kerrallaan. KANEn kolmas toimikausi päättyi 8. helmikuuta 2021, ja neljännen toimikauden asettamista valmistellaan parhaillaan. 

KANEn tehtävänä on muun muassa edistää hallinnon ja kansalaisyhteiskunnan vuorovaikutusta sekä parantaa kansalaisyhteiskunnan toimintaedellytyksiä. KANE koostuu kansalaisyhteiskunnan, tutkimuksen, elinkeinoelämän sekä ministeriöiden ja muiden viranomaisten edustajista.
Lue lisää KANEn tehtävistä ja kokoonpanosta valtioneuvoston asetuksesta (asetuksen 3 §:n muutos vuodelta 2011).  Lisätietoa KANEn toiminnasta löytyy oikeusministeriön verkkosivuilta.

Haku kansalaisyhteiskuntapolitiikan neuvottelukuntaan toimikaudeksi 2021-2025 on avattu

Oikeusministeriö on avannut kansalaisyhteiskuntaa ja sen tutkimusta edustavilla toimijoille haun kansalaisyhteiskuntapolitiikan neuvottelukunta KANEen. Ensimmäinen haku neuvottelukuntaan oli avoinna 1.6.-20.8.2021 ja täydennyshaku on auki 1.9-14.9.2021.

Neuvottelukunta asetetaan nyt neljättä kertaa nelivuotiseksi toimikaudeksi vuosille 2021-2025. Voit tehdä jäsenhakemuksen tällä lomakkeella.

Jäsenyyttä voivat hakea rekisteröidyt yhdistykset KANEn asetuksessa mainituilta toimialoilta. Lisäksi neuvottelukuntaan voivat hakea vapaata kansalaistoimintaa ja kansalaisyhteiskunnan tutkimusta edustavat tahot. Samaan aikaan oikeusministeriö lähettää ministeriöille ja Suomen Kuntaliitolle pyynnön nimetä ehdokkaansa KANEn jäseniksi. Lisähaussa hakemuksia toivotaan erityisesti yhdistyksiltä, jotka toimivat liikunta- ja urheilu- sekä yrittäjäjärjestösektoreilla. Aiemman hakuajan aikana hakeneet otetaan huomioon täydennyshaussa, eli uutta hakemusta ei tarvitse tehdä. Lue uutinen lisähausta.

Haun päätyttyä oikeusministeriö arvioi hakemuksia ja tekee valtioneuvostolle esityksen uuden kansalaisyhteiskuntapolitiikan neuvottelukunnan asettamisesta syksyllä 2021.

Lisätietoja

Maria Wakeham-Hartonen, erityisasiantuntija 
oikeusministeriö, Demokratia- ja julkisoikeusosasto, Demokratia ja vaalit KANE  kansalaisvaikuttaminen  kansalaisyhteiskunta  kestävä kehitys  demokratiapolitiikka  0295150416  


Niklas Wilhelmsson, yksikönpäällikkö 
oikeusministeriö, Demokratia- ja julkisoikeusosasto, Demokratia ja vaalit kansalaisvaikuttaminen  osallistumisoikeudet  demokratiapolitiikka  kansalaisyhteiskunta  0295150348  


Liisa Männistö, erityisasiantuntija 
oikeusministeriö, Demokratia- ja julkisoikeusosasto, Demokratia ja vaalit kansalaisvaikuttaminen  lasten ja nuorten osallisuus  kansalaisyhteiskunta  KANE  0295150231  

Usein kysyttyjä kysymyksiä KANEn toimintaan liittyen

Yhteystiedot

Maria Wakeham-Hartonen, erityisasiantuntija 
oikeusministeriö, Demokratia- ja julkisoikeusosasto, Demokratia ja vaalit KANE  kansalaisvaikuttaminen  kansalaisyhteiskunta  kestävä kehitys  demokratiapolitiikka  0295150416  


Niklas Wilhelmsson, yksikönpäällikkö 
oikeusministeriö, Demokratia- ja julkisoikeusosasto, Demokratia ja vaalit kansalaisvaikuttaminen  osallistumisoikeudet  demokratiapolitiikka  kansalaisyhteiskunta  0295150348  


Liisa Männistö, erityisasiantuntija 
oikeusministeriö, Demokratia- ja julkisoikeusosasto, Demokratia ja vaalit kansalaisvaikuttaminen  lasten ja nuorten osallisuus  kansalaisyhteiskunta  KANE  0295150231  

Sähköpostiosoite: kane.om (at) om.fi (korvaa (at) @-merkillä)