KANE:n logo

Kansalaisyhteiskuntapolitiikan neuvottelukunta KANE

Oikeusministeriön yhteydessä toimii kansalaisyhteiskuntapolitiikan neuvottelukunta KANE,
jonka valtioneuvosto asettaa neljäksi vuodeksi kerrallaan. KANEn kolmas toimikausi päättyi 8. helmikuuta 2021, ja neljännen toimikauden asettamista valmistellaan parhaillaan. 

KANEn tehtävänä on muun muassa edistää hallinnon ja kansalaisyhteiskunnan vuorovaikutusta sekä parantaa kansalaisyhteiskunnan toimintaedellytyksiä. KANE koostuu kansalaisyhteiskunnan, tutkimuksen, elinkeinoelämän sekä ministeriöiden ja muiden viranomaisten edustajista.
Lue lisää KANEn tehtävistä ja kokoonpanosta valtioneuvoston asetuksesta. Lisätietoa KANEn toiminnasta löytyy oikeusministeriön verkkosivuilta.

Haku kansalaisyhteiskuntapolitiikan neuvottelukuntaan toimikaudeksi 2021-2025 on avattu

Oikeusministeriö on avannut kansalaisyhteiskuntaa ja sen tutkimusta edustavilla toimijoille haun kansalaisyhteiskuntapolitiikan neuvottelukunta KANEen. Haku neuvottelukuntaan on avoinna 1.6.-20.8.2021. Neuvottelukunta asetetaan nyt neljättä kertaa nelivuotiseksi toimikaudeksi vuosille 2021-2025. Voit tehdä jäsenhakemuksen tällä lomakkeella.

Jäsenyyttä voivat hakea rekisteröidyt yhdistykset KANEn asetuksessa mainituilta toimialoilta. Lisäksi neuvottelukuntaan voivat hakea vapaata kansalaistoimintaa ja kansalaisyhteiskunnan tutkimusta edustavat tahot. Samaan aikaan oikeusministeriö lähettää ministeriöille ja Suomen Kuntaliitolle pyynnön nimetä ehdokkaansa KANEn jäseniksi.

Haun päätyttyä oikeusministeriö arvioi hakemuksia ja tekee valtioneuvostolle esityksen uuden kansalaisyhteiskuntapolitiikan neuvottelukunnan asettamisesta syksyllä 2021.

Lisätietoja:

Erityisasiantuntija Maria Wakeham-Hartonen, p. 0295 150 416, [email protected] (paikalla 1.6.-30.6 ja 11.-20.8.2021) 
Yksikönpäällikkö, neuvotteleva virkamies Niklas Wilhelmsson, p. 0295 150 348, [email protected] (paikalla 1.6.-24.6 ja 9.-20.8.2021)
Erityisasiantuntija Liisa Männistö, puh. 0295 150 231, [email protected] (paikalla 1.6.-30.6 ja 4.-17.8.2021)

Sähköistä hakulomaketta koskevat kysymykset:

korkeakouluharjoittelija Helmi Soininvaara, p. 02951 50342, [email protected] (paikalla 1.6.-31.7.2021

Usein kysyttyjä kysymyksiä KANEn toimintaan liittyen

Yhteystiedot

Maria Wakeham-Hartonen, erityisasiantuntija 
oikeusministeriö, Demokratia- ja julkisoikeusosasto, Demokratia ja vaalit KANE  kansalaisvaikuttaminen  kansalaisyhteiskunta  kestävä kehitys  demokratiapolitiikka  0295150416  


Niklas Wilhelmsson, yksikönpäällikkö 
oikeusministeriö, Demokratia- ja julkisoikeusosasto, Demokratia ja vaalit kansalaisvaikuttaminen  osallistumisoikeudet  demokratiapolitiikka  kansalaisyhteiskunta  0295150348  


Liisa Männistö, erityisasiantuntija 
oikeusministeriö, Demokratia- ja julkisoikeusosasto, Demokratia ja vaalit kansalaisvaikuttaminen  lasten ja nuorten osallisuus  kansalaisyhteiskunta  KANE  0295150231  

Sähköpostiosoite: kane.om (at) om.fi (korvaa (at) @-merkillä)