Vaalit ja äänestäminen

Oikeusministeriö vastaa vaalilainsäädännön valmistelusta sekä vaalijärjestelmän ja vaalitietojärjestelmän kehittämisestä.

Vaalien tulos- ja tietopalvelusta huolehtivat oikeusministeriön lisäksi Tilastokeskus (viralliset vaalitilastot) ja Digi- ja väestötietovirasto (mm. äänioikeutettujen lukumäärät).

Suomi osallistuu kansainväliseen vaalitoimintaan, kuten vaalitarkkailuun ja tarjoaa vaaliapua kansainvälisissä yhteyksissä.

Suomen ensimmäiset yleiseen ja yhtäläiseen äänioikeuteen perustuvat vaalit olivat vuoden 1907 eduskuntavaalit.

Suomessa toimitetaan seuraavat yleiset valtakunnalliset vaalit:

  • eduskuntavaalit joka neljäs vuosi,
  • kuntavaalit ja aluevaalit joka neljäs vuosi,
  • tasavallan presidentin vaali (presidentinvaali) joka kuudes vuosi, ja
  • Euroopan parlamentin vaalit (europarlamenttivaalit) joka viides vuosi.

Vaalien lisäksi voidaan toimittaa myös yleiseen äänestysoikeuteen perustuvia neuvoa-antavia valtiollisia kansanäänestyksiä ja neuvoa-antavia kunnallisia kansanäänestyksiä.

Ahvenanmaan maakunnassa toimitetaan omat yleiset maapäivä- ja kunnallisvaalit joka neljäs vuosi eri aikaan kuin muualla Suomessa

Lisätietoa vaaleista ja vaaleihin liittyvistä kehittämishankkeista oikeusministeriön vaalit.fi-sivustolta