Viittomakielet

Viittomakielisten kielelliset oikeudet on turvattu perustuslaissa. Perustuslain mukaan kieliryhmillä on oikeus ylläpitää ja kehittää omaa kieltään ja kulttuuriaan, ja viittomakieltä käyttävien sekä vammaisuuden vuoksi tulkitsemis- ja käännösapua tarvitsevien oikeudet turvataan lailla. 

Oikeusministeriö vastaa viittomakielilaista. Sen mukaan viranomaisen tulee edistää viittomakieltä käyttävän mahdollisuuksia käyttää omaa kieltään ja saada tietoa omalla kielellään.  Viittomakielilain lisäksi kielellisistä oikeuksista säädetään monissa muissa eri laeissa.  

Oikeusministeriön yhteydessä toimii viittomakieliasioiden neuvottelukunta. Valtioneuvosto asettaa sen neljäksi vuodeksi kerrallaan. 
 

Lisätietoa viittomakielistä ja kielellisistä oikeuksista

Tietoa viittomakielellä oikeusministeriön verkkosivuilla:

Mitä kielelliset oikeudet ovat ja kenelle ne kuuluvat -videolinkki

(YouTube)

Yhteystiedot

Pamela Sarasmo, hallitussihteeri 
oikeusministeriö, Demokratia- ja julkisoikeusosasto, Itsehallinto ja yhdenvertaisuus 0295150077