Yhteisrekisterinpitäjien vastuut

Oikeusministeriö ja valtioneuvoston kanslia ovat yhteisrekisterinpitäjiä, kun oikeusministeriö käsittelee henkilötietoja valtioneuvoston yhteisissä tietojärjestelmissä.

Oikeusministeriön käyttämiä yhteisessä käytössä olevia tietojärjestelmiä ovat

 • valtioneuvoston asianhallintajärjestelmä VAHVA, johon tallennetaan kansalaiskirjeet, tietopyynnöt ja muut yhteydenotot, sekä oikeusministeriön entiset asianhallintajärjestelmät Oskari ja Vilma
 • EU-asioiden valmistelu- ja jakelujärjestelmä EUTORI
 • ministeriön verkkosivuston julkaisuun käytettävä julkaisualusta YJA
 • valtioneuvoston intranet Kampus
 • valtioneuvoston sisäinen hankehallinnan palvelu Hankeikkuna
 • valtioneuvoston sähköinen päätöksentekojärjestelmä PTJ
 • valtioneuvoston palveluiden tilaus- ja hallintajärjestelmä Virkku.

Valtioneuvosto on määritellyt yhteistyössä yhteisrekisterinpitäjien vastuualueet. Oikeusministeriö ja valtioneuvoston kanslia vastaavat siitä, että henkilötietoja käsitellään tietosuoja-asetuksen ja muun soveltuvan kansallisen lainsäädännön mukaisesti. Yhteisrekisterinpitäjyydessä tarvitaan lakisääteinen peruste henkilötietojen luovuttamiselle oikeusministeriön ja valtioneuvoston kanslian välillä.

Oikeusministeriö vastaa omasta viranomaistoiminnastaan, kuten tietojen oikeellisuudesta ja rekisteröityjen eli mm. asiakkaidensa oikeuksien toteuttamisesta. Valtioneuvoston kanslia vastaa seuraavista yhteisten tietojärjestelmien tietosuoja-asioista:

 • teknisille ratkaisuille on tietosuojalainsäädännön mukainen henkilötietojen käsittelyperuste
 • tekninen turvallisuus ja kyky taata palveluiden luottamuksellisuus on toteutettu
 • sopimukset henkilötietojen käsittelijöiden kanssa on tehty tietosuoja-asetuksen mukaisesti
 • järjestelmät noudattavat tietosuojaperiaatteita
 • tarvittavat tietosuojan vaikutustenarvioinnit toteutetaan.

Oikeusministeriön kanssa asioiva voi käyttää tietosuojaoikeuksiaan yhtä lailla suhteessa kumpaankin yhteisrekisterinpitäjään. Valtioneuvoston kanslian verkkosivuilta löytyy heidän tietosuojaan liittyvät yhteystiedot.