Oikeusministeriössä avoinna olevat tehtävät löytyvät Valtiolle.fi-palvelusta.

Henkilötietojen käsittelystä työnhakuprosessin yhteydessä

Valtiolle.fi-palvelussa kerätään valintaprosessin kannalta olennaisia tietoja, jotka hakija itse antaa hakemuksen jättämisen yhteydessä. 
Lisätietoa työnhakuprosessiin liittyvästä henkilötietojen käsittelystä.