Behandling av personuppgifter i justitieministeriets tjänster

Justitieministeriet behandlar personuppgifter för att fullgöra sina lagstadgade skyldigheter och i vissa fall för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller med ditt samtycke. Informationssystemtjänsterna för justitieministeriet produceras av Statens informations- och kommunikationstekniska center Valtori och dess underleverantörer.

Statsrådets kansli svarar för kameraövervakningen i justitieministeriets utrymmen. Den dataskyddsbeskrivning som gäller detta finns på statsrådets kanslis webbplats.

Dina dataskyddsrättigheter

Du har rätt att begära att få tillgång till dina uppgifter, att dina uppgifter rättas eller raderas eller  att behandlingen av dina uppgifter begränsas. I vissa fall har du också rätt motsätta dig att vi behandlar dina personuppgifter.  

Ytterligare information om dina rättigheter.

Anvisningar om hur du kan lämna in en begäran om information

Dataombudsmannen övervakar att dataskyddslagstiftningen iakttas i Finland.

 

Personuppgiftsansvarig

Justitieministeriet, PB 25, 00023 Statsrådet

Registratorskontor: registratorskontoret.jm(at)gov.fi

tfn +358 2951 50320

Dataskyddsombud

Johanna Järvinen

e-post: tietosuojavastaava.om(a)gov.fi

tfn +358 2951 50004

Så här skickar du dokument som är sekretessbelagda eller innehåller känsliga uppgifter

Om du vill skicka konfidentiella eller känsliga handlingar till justitieministeriet, använd helst tjänsten för krypterade e-postmeddelanden på adressen https://turvaviesti.gov.fi. Den är gratis och lätt och trygg att använda.

När du skickar krypterad e-post till ministeriet eller ett ämbetsverk inom dess förvaltningsområde, ange behövliga identifieringsuppgifter på ämnesraden, i själva meddelandet och i bilagorna så att mottagaren får information om både ämnet och avsändaren och kan vidarebefordra ditt meddelande till rätt person.

Anvisningar om hur det går till att skicka skyddad e-post.

( Om du vill skicka handlingar till ämbetsverk inom justitieministeriets förvaltningsområde, använd e-posttjänsten på adressen https://turvaviesti.om.fi som fungerar enligt samma princip. )

Dataskyddsmeddelandena