Kansainvälinen yhteistyö

Oikeusministeriön tavoitteena on edistää Suomen ja erityisesti sen lähialueiden vakaata oikeusvaltiokehitystä. Kansainvälisellä yhteistyöllä vahvistetaan rajat ylittävää oikeusturvaa. Kansainvälinen yhteistyö avaa uusia näkökulmia myös kotimaiselle uudistustyölle.

Oikeusministeriö osallistuu Euroopan neuvostossa yleiseurooppalaisen oikeusjärjestyksen kehittämiseen demokratian ja ihmisoikeuksien edistämiseksi. Oikeusministeriön kansainvälisen toiminnan tärkeimpiin yhteistyöfoorumeihin kuuluvat lisäksi Haagin kansainvälinen yksityisoikeuden konferenssi, OECD sekä YK. Oikeusministeriön virkamiehet osallistuvat näiden kansainvälisten järjestöjen komiteoiden ja työryhmien työhön.

Pohjoismaisen yhteistyön oikeudellisena perustana toimii vuonna 1962 solmittu ns. Helsingin sopimus, jossa on määritelty myös oikeusyhteistyön periaatteet. Pohjoismaiden oikeusministerit tapaavat vuosittain ja lisäksi Pohjoismaat kokoontuvat ministeritasolla yhdessä Baltian maiden kanssa joka toinen vuosi.

Oikeusministeriö on sopinut kahdenvälisistä yhteistyöohjelmista Venäjän ja Kiinan oikeusviranomaisten kanssa.

Pohjoismainen yhteistyö

Pohjoismaiden oikeusyhteistyöllä on yli satavuotiset perinteet. Pohjoismaisen yhteistyön oikeudellisena perustana toimii vuonna 1962 solmittu ns. Helsingin sopimus, jossa on määritelty myös oikeusyhteistyön periaatteet. Oikeusyhteistyö auttaa Pohjoismaita edistämään pohjoismaisen lainsäädännön yhteisiä perusperiaatteita yhteispohjoismaisten arvojen mukaisesti. Pohjoismaisessa oikeusyhteistyössä edistetään poliittisen tason ja virkamiestason kontakteja, keskusteluja ja tarpeen mukaan myös koordinointia, joka liittyy Euroopan neuvoston ja YK:n kaltaisilla kansainvälisillä foorumeilla käytäviin neuvotteluihin.

Pohjoismaiden hallitusten oikeusyhteistyötä johtavat oikeusministerit, jotka muodostavat oikeusyhteistyön ministerineuvoston. Pohjoismaiden oikeusministerit tapaavat vuosittain ja lisäksi Pohjoismaat kokoontuvat ministeritasolla yhdessä Baltian maiden kanssa joka toinen vuosi.

Kööpenhaminassa sijaitsevalla Pohjoismaiden ministerineuvoston sihteeristöllä on operatiivinen vastuu pohjoismaisen hallitusyhteistyön päivittäisestä toiminnasta. Lisäksi sihteeristö koordinoi oikeusyhteistyön virkamieskomitean työtä, joka koostuu Pohjoismaiden oikeussektorin virkamiehistä.

Oikeusyhteistyön virkamieskomitea jakaa vuosittain tukea yhteispohjoismaisiin hankkeisiin, jotka liittyvät oikeudelliseen yhteistyöhön. Lisätietoa hakumahdollisuuksia ja hakulomakkeista löytyy Pohjoismaiden ministerineuvoston sihteeristön sivuilta.