Kansainvälinen yhteistyö

Oikeusministeriön tavoitteena on edistää Suomen ja erityisesti sen lähialueiden vakaata oikeusvaltiokehitystä. Kansainvälisellä yhteistyöllä vahvistetaan rajat ylittävää oikeusturvaa. Kansainvälinen yhteistyö avaa uusia näkökulmia myös kotimaiselle uudistustyölle.

Oikeusministeriö osallistuu Euroopan neuvostossa yleiseurooppalaisen oikeusjärjestyksen kehittämiseen demokratian ja ihmisoikeuksien edistämiseksi. Oikeusministeriön kansainvälisen toiminnan tärkeimpiin yhteistyöfoorumeihin kuuluvat lisäksi Haagin kansainvälisen yksityisoikeuden konferenssi (HCCH), OECD sekä YK. Oikeusministeriön virkamiehet osallistuvat näiden kansainvälisten järjestöjen komiteoiden ja työryhmien työhön.

Lisätietoa pohjoismaisesta yhteistyöstä

Kahdenvälinen yhteistyö

Oikeusministeriön kahdenvälisen yhteistyön tavoitteena on edistää Suomen ja EU:n lähialueiden vakautta ja tukea kansainvälistä oikeusvaltiokehitystä. Oikeusministeriö tarjoaa asiantuntija-apua ulkomaisille oikeusalan asiantuntijoille sekä osallistuu kahdenvälisiin konferensseihin ja seminaareihin.

Suhteet Venäjään

Johtuen käynnissä olevasta Venäjän hyökkäyksestä Ukrainaan oikeusministeriö rajoittaa kahdenvälistä Venäjä-yhteistyötään vain kansalaisten oikeusturvan kannalta välttämättömien asioiden hoitoon. 

Ukrainan oikeusuudistusten edistäminen

Oikeusministeriö korostaa oikeudellisten uudistusten merkitystä EU:n itäisissä kumppanimaissa, mikä luo pohjaa yhteiskuntien vakaudelle, demokratialle ja hyvälle hallinnolle. Oikeusministeriö on vuonna 2005 solminut yhteisymmärryspöytäkirjan Ukrainan oikeusministeriön kanssa. Ukrainan oikeusvaltiokehityksen edistämiseksi järjestetään asiantuntijatapaamisia oikeussektorin eri osa-alueilla ja vaihdetaan tietoja lainsäädännöstä.

Oikeusvaltiokysymyksiä eräiden Afrikan maiden kanssa

Valtioneuvosto on hyväksynyt Suomen Afrikka-strategian 8.3.2021.
Strategian tavoitteena on monipuolistaa ja syventää Suomen suhteita Afrikan maihin keskittyen erityisesti poliittisiin ja taloudellisiin suhteisiin. Päämääränä on muun muassa kansainvälisen monenkeskisen sääntöpohjaisen järjestelmän edistäminen. Strategian toimeenpanemiseksi oikeusministeriö on laatinut oman Afrikka-toimintasuunnitelmansa. Toimintasuunnitelman tavoitteena on muun muassa Afrikan maiden kannustaminen niiden liittymisessä Haagin kansainvälisen yksityisoikeuden konferenssin (HCCH) jäseniksi sekä liittymisen edistäminen HCCH:n puitteissa laadittuihin siviili- ja perheoikeuden alan kansainvälisiin yleissopimuksiin. Pidämme demokratia-, ihmisoikeus-, tasa-arvo-, ja oikeusvaltiokysymyksiä vahvasti esillä tässä yhteydenpidossa ja edistämme kestävän kehityksen tavoitteita.