Erityisavustukset vakavan nuorisorikollisuuden torjuntaan: katujengi-ilmiön ja väkivaltaisen radikalismin ehkäisy

Avustuksella rahoitetaan hankkeita, jotka kehittävät työtapoja ja toimintamalleja katujengeihin liittymisen ja väkivaltaisen radikalisoitumisen ehkäisyyn. Avustusta voidaan jakaa vuonna 2024 yhteensä enintään 350 000 euroa. Haun kuvaus löytyy Haeavustuksia.fi-palvelussa -> hakuilmoitukseen

Hakuinfo 14.3.2024

Erityisavustuksia haetaan ensimmäistä kertaa Haeavustuksia.fi-palvelussa. Tästä syystä järjestämme halukkaille hakuinfon (Teams).

Ilmoittautumiset 12.3. mennessä: suunnittelija Henriikka Brandt, [email protected]. Teams-linkki lähetetään ilmoittautuneille. Info järjestetään suomeksi.

Ohjelma
to 14.3.2024 klo 13.00–14.30

 • Haun sisällön esittely: erityisasiantuntijat Saija Järvinen ja Mika Junninen, oikeusministeriö
 • Uusi hakupalvelu – haeavustuksia.fi: erityisasiantuntijat Waltteri Thusberg ja Satu Lindberg, Valtiokonttori
  - Valtuudet kuntoon!
  - Uuden järjestelmän käyttö
  - Mistä apua teknisiin kysymyksiin, jos ongelmia kuitenkin ilmenee?

Tervetuloa!

Hakeminen

Hakuaika alkaa 29.2.9.2024 ja päättyy 15.4.2024 klo 16:15.

Huom! Hakemuksen täyttäminen edellyttää Suomi.fi-palvelussa annettua valtuutta:
valtionavustusten hakeminen - Haeavustuksia.fi - Valtiokonttori

Jos teillä ei vielä ole Suomi-fi-palvelussa annettuja valtuuksia tai riittäviä valtuuksia hakemusta valmistelevalle henkilölle, se kannattaa tehdä ensimmäiseksi.

Lisätietoja:
Erityisasiantuntija Mika Junninen, p.02951 50406, [email protected]
Erityisasiantuntija Markus Alanko, p. 02951 50400, [email protected]  

----

Selvitys avustusten käytöstä 

Aiemmin myönnetyistä avustuksista selvitykset tehdään erillisellä lomakkeella. Selvitykset lähetetään oikeusministeriön kirjaamoon päätöksessä ilmoitetulla diaarinumerolla.

Myönnetyt avustukset

2023

Oikeusministeriölle saapui määräaikaan mennessä 7 hakemusta. Valtionavustusta myönnettiin neljälle hankkeelle yhteensä 350 000 euroa.

 • Arktiset maahanmuuttajat – AMA ry
  Myönnetty avustus: 92 000 euroa
  Hankkeessa kehitetään toimintamalleja, joilla voidaan lisätä tietoisuutta lapsiin ja nuoriin kohdistuvasta väkivaltaisesta radikalisaatiosta Pohjois-Suomessa. Näiden toimintamallien tukemana on tarkoitus kehittää radikalisoitumisen vastaisen tietoisuuden verkostoja ja lisätä tietoisuutta 12–20-vuotiaiden ja heidän kanssaan työskentelevien aikuisten keskuudessa
   
 • Helsingin kaupunki
  Myönnetty avustus: 77 000 euroa
  Hankkeessa tuetaan lasten ja nuorten kanssa työskentelevien ammattilaisten kykyä tunnistaa arjen työssään syitä ja seurauksia polarisaatioon, vihapuheeseen, konflikteihin, ääriajatteluun, väkivallalla ihannointiin ja radikalisoitumiseen liittyen. Tavoitteena on luoda lapsille ja nuorille ja heidän kanssaan työskenteleville ammattilaisille turvallisempi toimintaympäristö selkiyttämällä toimintamalleja ja vahvistamalla tiedonkulkua yli toimialojen rajojen. Hankkeessa vahvistetaan myös Helsingin ja lähikuntien välistä yhteistyötä radikalisoitumisen ennaltaehkäisyssä ja siihen puuttumisessa.
   
 • Lieksan Somaliperheyhdistys ry /Metka kylätalo
  Myönnetty avustus: 31 000 euroa
  Hankkeen tavoitteena on luoda yhtenäiset maakunnalliset rakenteet kolmannen sektorin toimijoille radikalisaation ennaltaehkäisyä tukevan toiminnan kehittämiseksi. 
   
 • Pelastakaa lapset ry
  Myönnetty avustus: 150 000 euroa
  Hankkeessa ehkäistään väkivaltaista ekstremismiä ja radikalisoitumista vahvistamalla 13–19-vuotiaiden nuorten motivaatiota ja valmiutta osallistua ilmiön ennalta ehkäisyyn paikallistasolla. Hanke toteutetaan viidellätoista paikkakunnalla. Hanke on jatkoa oikeusministeriön rahoittamalle hankkeelle.

 
2022

Oikeusministeriölle saapui määräaikaan mennessä viisi hakemusta. Hakemusten yhteissumma oli 391 744 euroa.

Oikeusministeriö myönsi avustusta neljälle hankkeelle:

 • Pelastakaa lapset ry:lle myönnettiin 165 121 euroa hankkeeseen, jossa ehkäistään väkivaltaista ekstremismiä ja radikalisoitumista vahvistamalla 13–19 vuotiaiden nuorten motivaatiota ja valmiutta osallistua ilmiön ennalta ehkäisyyn paikallistasolla. Hanke toteutetaan viidellätoista paikkakunnalla.
   
 • Helsingin Diakonissalaitoksen säätiölle myönnettiin 63 999,97 euroa hankkeeseen, minkä tavoitteena on tukea eri suomalaisten muslimiyhteisöjen kykyä ennaltaehkäistä vakivaltaista radikalisoitumista nuorten parissa ja lisätä yhteisön resilienssiä tarjoamalla yhteisön toimijoille tilaisuus verkostoitua, oppia yhdessä ja kehittää keinoja osallistaa nuoria ja toimia nuorten kanssa tavoilla, jota ehkäisevät väkivaltaista ekstremismiä.
   
 • Vantaan kaupungille myönnettiin 26 723 euroa hankkeeseen, minkä tavoitteena on toteuttaa koulutusta perusopetuksen ja nuorisopalveluiden työntekijöille. Koulutuksen myötä tavoitteena on integroida verkostotyöskentelyn toimintamalleja päivittäiseen työhön perusopetuksessa ja nuorisopalveluissa tilannetietoisuuden ja kokonaisturvallisuuden tilannekuvan vahvistamiseksi. Lisäksi tavoitteena on tehdä kaupungin sisäinen työntekijöille suunnattu tietopaketti väkivaltaisen radikalisaation ja polarisaation indikaattoreista ja ilmiöistä, jota voidaan jatkossa hyödyntää ilmiön torjunnassa Vantaalla ja laajemminkin.
   
 • Helsingin kaupungille myönnettiin 85 500 euroa hankkeeseen, minkä tavoitteena on vahvistaa lasten ja nuorten kanssa toimivien kasvattajien ja ohjaajien tietoisuutta ja osaamista radikalisoitumiseen johtuvista syistä ja seurauksista. Hankkeessa syvennetään Helsingin kaupungin Minun Silmin ja Sinun Silmin -toimintamallia ja hyödynnetään kiusaamisen vastaista ohjelmaa laajassa yhteistyössä. 


2021

Määräaikaan mennessä oikeusministeriölle saapui seitsemän avustushakemusta. Haettujen avustusten yhteissumma oli 521 204 euroa.

Oikeusministeriö myönsi avustusta neljälle hankkeelle:

 • Vuolle Setlementti ry:lle 50 004 euroa nuorten radikalisoitumista ehkäisevän yhteistoimintamallin hankekuluihin
 • Pelastakaa Lapset ry:lle 68 400 euroa hankkeen kuluihin, jossa ehkäistään väkivaltaista ekstremismiä ja radikalisoitumista vahvistamalla 15-19 vuotiaiden nuorten motivaatiota ja valmiutta osallistua ilmiön ennalta ehkäisyyn paikallistasolla
 • Vantaan kaupungille 31 592 euroa hankkeelle, jossa lisätään Vantaan kaupungin työntekijöiden ja kolmannen sektorin avaintyöntekijöiden tietämystä ja osaamista väkivaltaisesta radikalisaatiosta, sen tunnistamisesta ja siihen puuttumisesta