Erityisavustukset väkivaltaisen radikalisaation ennaltaehkäisyä tukevaan toimintaan

Avustuksilla tuetaan väkivaltaisen radikalisaation ennaltaehkäisyä tukevaa toimintaa ja toimintamallien kehittämistä sekä niiden vaikutusten arviointia. Hankkeen rahoitettavuutta edesauttaa se, että sen toimivuus on kotimaisella tai kansainvälisellä tutkimuksella vaikuttavaksi todettu, tai rahoitettavien hankkeiden vaikuttavuutta voidaan arvioida hankkeen aikana erillisellä tutkimuksella.

Avustukset myönnetään erityisavustuksena ajallisesti rajattuun kehittämishankkeeseen. Avustukset on tarkoitettu väkivaltaista radikalisaatiota ehkäisevää työtä tekeville yhteisöille (järjestöt, yhdistykset), säätiölle ja kunnille tai kuntayhtymille. Avustuksia ei voida myöntää työryhmille, yksityishenkilöille, oppilaitoksille eikä yhtiöille. Hakemuksesta tulee käydä ilmi avustuksen saajan lisäksi muut tahot, joiden toimintaan valtionavustusta aiotaan käyttää.

Avustukseen sovelletaan valtionavustuslakia (688/2001).

Hakuaika 2022 on päättynyt ja avustukset myönnetty (ks. alla)

Lisätietoja:
Erityisasiantuntija Mika Junninen, p.0295 150 406, [email protected]
Erityisasiantuntija Markus Alanko, p. 0295 150 400, [email protected]