Erityisavustukset väkivaltaisen radikalisaation ennaltaehkäisyä tukevaan toimintaan


AVUSTUKSEN HAKUAIKA ON PÄÄTTYNYT 18.2 KLO 16.15. OLEMME YHTEYDESSÄ KAIKKIIN MÄÄRÄAIKAAN MENNESSÄ HAKENEISIIN.   Tiedote 8.5.2020: Rikosten ehkäisyhankkeisiin myönnettiin valtionavustuksia

Avustuksilla tuetaan väkivaltaisen radikalisaation ennaltaehkäisyä tukevaa toimintaa ja toimintamallien kehittämistä sekä niiden vaikutusten arviointia. Hankkeen rahoitettavuutta edesauttaa se, että sen toimivuus on kotimaisella tai kansainvälisellä tutkimuksella vaikuttavaksi todettu, sekä erityisesti hankeasetelmat, joissa randomisoidut vaikuttavuusarvioinnit ovat mahdollisia. Avustukset on tarkoitettu väkivaltaista radikalisaatiota ehkäisevää työtä tekeville yhteisöille. Erityisavustus myönnetään hankeavustuksena ajallisesti rajattuun kehittämishankkeeseen.

Vuoden 2020 haussa rahoitetaan ensisijaisesti hankkeita, jotka:

  • ennalta ehkäisevät väkivaltaista ekstremismiä ja radikalisoitumista paikallisesti
  • vahvistavat lasten ja nuorten osallistumista väkivaltaisen ekstremismin ja radikalisoitumisen ennalta ehkäisyyn.

Rahoitettavien hankkeiden toteutusta ja vaikuttavuutta voidaan arvioida hankkeen aikana erillisellä tutkimuksella.

Avustusta voivat hakea oikeuskelpoiset yhteisöt (järjestöt, yhdistykset), säätiöt ja kunnat tai kuntayhtymät. Avustuksia ei voida myöntää työryhmille, yksityishenkilöille, oppilaitoksille eikä yhtiöille.

Hakuaika alkaa 7.1.2020 ja päättyy 18.2.2020 klo 16:15

Avustuksiin voidaan käyttää yhteensä 200 000 EUR vuonna 2020, jos eduskunta myöntää tarkoitukseen määrärahat. Päätökset pyritään tekemään maalis-huhtikuussa 2020. Hakijoille ilmoitetaan päätöksestä kirjallisesti hakulomakkeessa ilmoitettuun sähköpostiin.

Avustukseen sovelletaan valtionavustuslakia (688/2001).

Lisätietoja

Erityisasiantuntija Mika Junninen, p.02951 50406

[email protected]

Lisäapuja hakuun

Katso 18.12 pidetyn valtionavustusten infotilaisuuden striimi ja esitykset, sekä usein kysytyt kysymykset hausta.