Erityisavustukset väkivaltaisen radikalisaation ennaltaehkäisyä tukevaan toimintaan

Avustuksilla tuetaan väkivaltaisen radikalisaation ennaltaehkäisyä tukevaa toimintaa ja toimintamallien kehittämistä sekä niiden vaikutusten arviointia. Hankkeen rahoitettavuutta edesauttaa se, että sen toimivuus on kotimaisella tai kansainvälisellä tutkimuksella vaikuttavaksi todettu, tai rahoitettavien hankkeiden vaikuttavuutta voidaan arvioida hankkeen aikana erillisellä tutkimuksella.

Vuoden 2022 haussa priorisoidaan hankkeita:

  • joissa luodaan tai vahvistetaan jo olemassa olevia paikallisia moniammatillisia radikalismin vastaisia verkostoja kouluttamalla lasten ja nuorten kanssa työskenteleviä kunnan ja sidosryhmien toimijoita väkivaltaisesta radikalisoitumisesta, sen torjunnasta ja siihen johtavista syistä 
  • jotka edistävät lasten ja nuorten osallistumista väkivaltaisen ekstremismin ja radikalisoitumisen ennalta ehkäisyyn. Hankkeen tulee vahvistaa nuorten parissa työskentelevien asiantuntijoiden ja hankkeessa osallistettavien nuorten tietotaitoa osallistumismenetelmistä ja radikalisaation torjunnasta.

Hankkeelle on eduksi, jos toimintaa toteutetaan useammalla paikkakunnalla tai alueella laajassa yhteistyössä paikallisten viranomaisten ja järjestöjen sekä muiden keskeiseksi katsottujen toimijoiden kanssa.

Avustukset myönnetään erityisavustuksena ajallisesti rajattuun kehittämishankkeeseen. Avustukset on tarkoitettu väkivaltaista radikalisaatiota ehkäisevää työtä tekeville yhteisöille (järjestöt, yhdistykset), säätiölle ja kunnille tai kuntayhtymille. Avustuksia ei voida myöntää työryhmille, yksityishenkilöille, oppilaitoksille eikä yhtiöille. Hakemuksesta tulee käydä ilmi avustuksen saajan lisäksi muut tahot, joiden toimintaan valtionavustusta aiotaan käyttää.

Avustuksiin voidaan käyttää yhteensä 350 000 euroa vuonna 2022, jos eduskunta myöntää tarkoitukseen määrärahat. Päätökset pyritään tekemään helmikuussa 2022. Hakijoille ilmoitetaan päätöksestä kirjallisesti hakulomakkeessa ilmoitettuun sähköpostiin.

Avustukseen sovelletaan valtionavustuslakia (688/2001).

Hakuaika on päättynyt. 

Lisätietoja:
Erityisasiantuntija Mika Junninen, p.0295 150 406, [email protected]
Erityisasiantuntija Markus Alanko, p. 0295 150 400, [email protected]