Erityisavustukset väkivaltaisen radikalisaation ennaltaehkäisyä tukevaan toimintaan

 

Avustuksilla tuetaan väkivaltaisen radikalisaation ennaltaehkäisyä tukevaa toimintaa ja toimintamallien kehittämistä sekä niiden vaikutusten arviointia. Hankkeen rahoitettavuutta edesauttaa se, että sen toimivuus on kotimaisella tai kansainvälisellä tutkimuksella vaikuttavaksi todettu, sekä erityisesti hankeasetelmat, joissa randomisoidut vaikuttavuusarvioinnit ovat mahdollisia. Avustukset on tarkoitettu väkivaltaista radikalisaatiota ehkäisevää työtä tekeville yhteisöille. Erityisavustus myönnetään hankeavustuksena ajallisesti rajattuun kehittämishankkeeseen.

Vuoden 2021 haussa rahoitetaan ensisijaisesti hankkeita, jotka:

•    ennalta ehkäisevät väkivaltaista ekstremismiä ja radikalisoitumista paikallista yhteistyötä tukien
•    vahvistavat lasten ja nuorten osallistumista tai tekemää toimintaa väkivaltaisen ekstremismin ja        radikalisoitumisen ennalta ehkäisyyn sekä exit toimintaan

Rahoitettavien hankkeiden toteutusta ja vaikuttavuutta voidaan arvioida hankkeen aikana erillisellä tutkimuksella.

Avustusta voivat hakea oikeuskelpoiset yhteisöt (järjestöt, yhdistykset), säätiöt ja kunnat tai kuntayhtymät. Avustuksia ei voida myöntää työryhmille, yksityishenkilöille, oppilaitoksille eikä yhtiöille.

Hakuaika alkaa 21.10.2020 ja päättyy 30.11.2020 klo 16:15.

Avustuksiin voidaan käyttää yhteensä 200 000 EUR vuonna 2021, jos eduskunta myöntää tarkoitukseen määrärahat. Päätökset pyritään tekemään tammikuussa 2021. Hakijoille ilmoitetaan päätöksestä kirjallisesti hakulomakkeessa ilmoitettuun sähköpostiin.

Avustukseen sovelletaan valtionavustuslakia (688/2001).

Lisätietoja
Erityisasiantuntija Mika Junninen, p.02951 50406
[email protected]