Erityisavustukset väkivaltaisen radikalisaation ennaltaehkäisyä tukevaan toimintaan

Avustuksilla tuetaan väkivaltaisen radikalisaation ennaltaehkäisyä tukevaa toimintaa ja toimintamallien kehittämistä sekä niiden vaikutusten arviointia.

Väkivaltaisella radikalisoitumisella tai ekstremismillä tarkoitetaan sitä, että väkivaltaa käytetään, sillä uhataan, siihen kannustetaan tai se oikeutetaan aatemaailmalla tai ideologialla perustellen. Väkivaltaisen radikalisoitumisen ja ekstremismin ennaltaehkäisyn kohteena ovat kaikki Suomessa esiintyvät väkivaltaisen ekstremismin muodot.

Hakuaika on päättynyt ja avustukset myönnetty, ks. alla.

Avustukseen sovelletaan valtionavustuslakia (688/2001).

Lisätietoja:
Erityisasiantuntija Mika Junninen, p.02951 50406, [email protected]
Erityisasiantuntija Markus Alanko, p. 02951 50400, [email protected]