Henkilöstö lukuina

Henkilöstömäärä noin 259.
Naisia 73 % ja miehiä 27 %.
Henkilöstön keski-ikä noin 45,4 vuotta.

Oikeusministeriön henkilöstöstä noin 76 % on suorittanut korkeakoulututkinnon. Oikeustieteellisen tutkinnon suorittaneita on määrällisesti eniten. Lisäksi oikeusministeriössä on töissä hallintotieteiden, filosofian, valtio- ja yhteiskuntatieteiden sekä kauppatieteiden maisterin tutkinnon suorittaneita.

Oikeusministeriön henkilöstö osastoittain 2023

 • Yksityisoikeus- ja oikeudenhoito-osasto 23 %
 • Demokratia- ja julkisoikeusosasto 23 %
 • Esikunta 20 %
 • Kriminaalipolitiikka- ja rikosoikeusosasto 17 %
 • Hallinto- ja ohjausosasto 17 %

Oikeusministeriön henkilöstö hallinnonalalla 2023

 • Tuomioistuinlaitos 36 %
 • Rikosseuraamuslaitos 26 %
 • Oikeusapu, edunvalvontapiirit ja kuluttajariitalautakunta 13 %
 • Ulosottolaitos ja konkurssivalvonta 12 %
 • Syyttäjälaitos 7 %
 • Ministeriö ja sen yhteydessä toimivat viranomaiset 4 %
 • Oikeusrekisterikeskus 2 %

Lähde: oikeusministeriö