Henkilöstö lukuina

Henkilöstömäärä noin 244.
Naisia 74 % ja miehiä 26 %.
Henkilöstön keski-ikä noin 45,9 vuotta.

Oikeusministeriön henkilöstöstä noin 75 % on suorittanut korkeakoulututkinnon. Oikeustieteellisen tutkinnon suorittaneita on määrällisesti eniten. Lisäksi oikeusministeriössä on töissä hallintotieteiden, filosofian, valtio- ja yhteiskuntatieteiden sekä kauppatieteiden maisterin tutkinnon suorittaneita.

 

Oikeusministeriön henkilöstö osastoittain 2022

 • Yksityisoikeus- ja oikeudenhoito-osasto 24 %
 • Demokratia- ja julkisoikeusosasto 25 %
 • Kriminaalipolitiikka- ja rikosoikeusosasto 13 %
 • Hallinto- ja ohjausosasto 17 %
 • Esikunta 21 %

 

Oikeusministeriön henkilöstö hallinnonalalla 2022

 • Tuomioistuinlaitos 36 %
 • Rikosseuraamuslaitos 27 %
 • Ulosottolaitos ja konkurssivalvonta 12 %
 • Oikeusapu, edunvalvontapiirit ja kuluttajariitalautakunta 13 %
 • Ministeriö ja sen yhteydessä toimivat viranomaiset 4 %
 • Syyttäjälaitos 6 %
 • Oikeusrekisterikeskus 2 %

Lähde: oikeusministeriö