Henkilöstö lukuina

Henkilöstömäärä noin 238.
Naisia 74 % ja miehiä 26 %.
Henkilöstön keski-ikä noin 46,8 vuotta.

Oikeusministeriön henkilöstöstä 75,6 % on suorittanut korkeakoulututkinnon. Oikeustieteellisen tutkinnon suorittaneita on määrällisesti eniten. Lisäksi oikeusministeriössä on töissä hallintotieteiden, filosofian, valtio- ja yhteiskuntatieteiden sekä kauppatieteiden maisterin tutkinnon suorittaneita.

 

Oikeusministeriön henkilöstö osastoittain 2020

 • Yksityisoikeus- ja oikeudenhoito-osasto 22 %
 • Demokratia- ja julkisoikeusosasto 23 %
 • Kriminaalipolitiikka- ja rikosoikeusosasto 16 %
 • Hallinto- ja ohjausosasto 19 %
 • Esikunta 20 %

 

Oikeusministeriön henkilöstö hallinnonalalla 2020

 • Tuomioistuinlaitos 37 %
 • Rikosseuraamuslaitos 27 %
 • Ulosottolaitos ja konkurssivalvonta 11 %
 • Oikeusapu, edunvalvontapiirit ja kuluttajariitalautakunta 13 %
 • Ministeriö ja sen yhteydessä toimivat viranomaiset 4 %
 • Syyttäjälaitos 6 %
 • Oikeusrekisterikeskus 2 %

Lähde: oikeusministeriö