Henkilöstö lukuina 2017

Henkilöstömäärä noin 250
Naisia 73 % ja miehiä 27 %.
Henkilöstön keski-ikä noin 47 vuotta.

Oikeusministeriön henkilöstöstä reilut 60 % on suorittanut korkeakoulututkinnon. Oikeustieteellisen tutkinnon suorittaneita on määrällisesti eniten. Lisäksi oikeusministeriössä on töissä hallintotieteiden, filosofian, valtio- ja yhteiskuntatieteiden sekä kauppatieteiden maisterin tutkinnon suorittaneita.

 

Oikeusministeriön henkilöstö osastoittain 2017

 

 • Lainvalmisteluosasto 28 %
 • Hallintoyksikkö 13 %
 • Oikeushallinto-osasto 29 %
 • Kriminaalipoliittinen osasto 11 %
 • Demokratia-, kieli- ja perusoikeusasioiden yksikkö 11 %
 • Muut yksiköt 8 % (viestintä, tietohallinto, talous, sisäinen tarkastus)

 

Oikeusministeriön henkilöstö hallinnonalalla 2017

 • Tuomioistuinlaitos 36 %
 • Rangaistusten täytäntöönpano 28 %
 • Ulosottolaitos ja Konkurssiasiamiehen toimisto 13 %
 • Oikeusapu, edunvalvontapiirit ja Kuluttajariitalautakunta 11 %
 • Ministeriö ja sen yhteydessä toimivat erillisvirastot 6 %
 • Syyttäjälaitos 6 %

Lähde: oikeusministeriö