Henkilöstö lukuina

Henkilöstömäärä noin 260.
Naisia 72 % ja miehiä 28 %.
Henkilöstön keski-ikä noin 47 vuotta.

Oikeusministeriön henkilöstöstä reilut 60 % on suorittanut korkeakoulututkinnon. Oikeustieteellisen tutkinnon suorittaneita on määrällisesti eniten. Lisäksi oikeusministeriössä on töissä hallintotieteiden, filosofian, valtio- ja yhteiskuntatieteiden sekä kauppatieteiden maisterin tutkinnon suorittaneita.

 

Oikeusministeriön henkilöstö osastoittain 2018

 • Yksityisoikeus- ja oikeudenhoito-osasto 24 %
 • Demokratia- ja julkisoikeusosasto 22 %
 • Kriminaalipolitiikka- ja rikosoikeusosasto 15 %
 • Hallinto- ja ohjausosasto 19 %
 • Esikunta 20 %

 

Oikeusministeriön henkilöstö hallinnonalalla 2018

 

 • Tuomioistuinlaitos 35 %
 • Rikosseuraamuslaitos 28 %
 • Ulosottolaitos ja konkurssivalvonta 12 %
 • Oikeusapu, edunvalvontapiirit ja Kuluttajariitalautakunta 13 %
 • Ministeriö ja sen yhteydessä toimivat viranomaiset 4 %
 • Syyttäjälaitos 6 %
 • Oikeusrekisterikeskus 1 %

Lähde: oikeusministeriö