Henkilötietojen käsittelyyn liittyvät tietosuojaoikeutesi

Oikeus saada informaatiota henkilötietojen käsittelystä

 • sinulla on oikeus saada tietää, mihin tarkoituksiin ja millä perusteilla käsittelemme henkilötietojasi.
 • viranomaisten, kuten oikeusministeriön, asiakirjat ovat pääsääntöisesti julkisia. Jokaisella on oikeus saada tieto julkisesta viranomaisen asiakirjasta siten kuin laissa viranomaisten toiminnan julkisuudesta säädetään.
 • pyrimme tällä kuvauksella tietosuojakäytännöistämme antamaan kattavan kuvan henkilötietojen käsittelystä toiminnassamme. Jos jokin osa toteuttamastamme henkilötietojen käsittelystä jää kuitenkin edelleen epäselväksi, emme ole onnistuneet pyrkimyksessämme. Tällöin voit esittää tarkentavia kysymyksiä oikeusministeriön tietosuojavastaavalle
 • lisätietoa oikeudesta saada henkilötietojen käsittelyä koskevaa informaatiota  tietosuoja.fi-sivustolta

Oikeus saada pääsy tietoihin

Oikeus oikaista tietoja

 • jos sinua koskevat henkilötiedot, joita käsittelemme, ovat virheellisiä, voit pyytää meitä oikaisemaan tiedot
 • jos oikaisemme tietoja pyyntösi perusteella, olemme velvollisia mahdollisuuksien mukaan ilmoittamaan oikaisusta kaikille niille, joille tietoja on aikaisemmin luovutettu
 • lisätietoa oikeudesta oikaista tiedot tietosuoja.fi-sivustolla

Oikeus rajoittaa tietojen käsittelyä

Jos käsittelemämme sinua koskevat tiedot ovat mielestäsi virheellisiä, niitä käsitellään lainvastaisesti tai olet vastustanut tietojesi käsittelyä, voit pyytää meitä rajoittamaan tietojesi käsittelyä

Tällöin voimme käsitellä tietojasi vain

 • sinun suostumuksellasi tai
 • jos tarvitsemme tietoja oikeusvaateen laatimisen, esittämisen tai puolustamisen takia
 • yleisen edun vuoksi, tai
 • jonkun toisen henkilön oikeuksien suojaamiseksi

Jos rajoitamme tietojen käsittelyä pyyntösi perusteella, olemme velvollisia mahdollisuuksien mukaan ilmoittamaan rajoituksesta kaikille niille, joille tietoja on aikaisemmin luovutettu.

Oikeus vastustaa tietojen käsittelyä

Silloin kun henkilötietojesi käsittely ei perustu oikeusministeriön lakisääteisen velvoitteen hoitamiseen, sinulla on halutessasi oikeus vastustaa sitä. Voit tehdä sen milloin tahansa henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseesi liittyvällä perusteella. Tällöin emme enää saa käsitellä henkilötietojasi, paitsi jos käsittelyyn on olemassa huomattavan tärkeä ja perusteltu syy, joka syrjäyttää sinun etusi, oikeutesi ja vapautesi, tai jos tietojen käsittely on tarpeen oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi. Lisätietoa vastustamisoikeudesta tietosuoja.fi-sivustolla.

Oikeusministeriössä ei tehdä automaattiseen päätöksentekoon perustuvia päätöksiä. Oikeusministeriö ei tee profilointia käsittelemiensä henkilötietojen perusteella.