Esine- ja ympäristöoikeus

Esineoikeus käsittelee tiettyyn esineeseen, kuten kiinteistöön, arvopaperiin tai irtaimeen esineeseen, kohdistuvia oikeuksia. Esineoikeudessa säännellään esimerkiksi omistusoikeuden siirtoon ja panttaukseen liittyviä kysymyksiä. Erityistä huomiota kiinnitetään siihen, millä edellytyksillä siirto tai panttaus sitoo myös muita kuin sopimuksen osapuolia, kuten konkurssivelkojia.

Ympäristöoikeuden piiriin kuuluvat maa- ja vesialueiden käyttöä ja suunnittelua koskevan lainsäädännön ohella myös ympäristön- ja luonnonsuojelu. Ympäristöoikeudellista lainsäädäntöä valmistellaan pääasiassa ympäristöministeriössä sekä maa- ja metsätalousministeriössä.