Armahdusanomus

Tasavallan presidentti voi yksittäisessä tapauksessa saatuaan lausunnon korkeimmalta oikeudelta armahtaa tuomioistuimen määräämästä rangaistuksesta tai muusta rikosoikeudellisesta seuraamuksesta joko kokonaan tai osittain.

Armahdusta voi anoa tuomittu itse, yksityinen henkilö, yhteisö ja viranomainen tai joku muu. Anomus voi koskea ketä tahansa rangaistukseen (esim. vankeusrangaistus, sakko, yhdyskuntapalvelu) tai muuhun rikosoikeudelliseen seuraamukseen (esim. menettämisseuraamus, sotilasarvon menettäminen) tuomittua. Tuomion on oltava lainvoimainen.

Armahdusanomukselle ei aseteta mitään erityisiä muotovaatimuksia. Anomuksessa on oltava asian käsittelemisen kannalta välttämättömät perustiedot. Anomuksessa on mainittava sen henkilön nimi ja henkilötunnus, jolle anotaan armahdusta, rangaistus tai muu rikosoikeudellinen seuraamus, josta anotaan armahdusta, sekä anomuksen perustelut.

Tasavallan presidentille osoitettu armahdusanomus mahdollisine liitteineen toimitetaan oikeusministeriöön. Ennen armahdusanomuksen esittelemistä tasavallan presidentille oikeusministeriö hankkii anomuksesta mahdollisesti tarvittavat viranomaislausunnot. Tasavallan presidentti tekee armahduspäätökset oikeusministerin esittelystä.

Tasavallan presidentin päätöksestä toimitetaan tieto anojalle ja muille asianomaisille henkilöille tai viranomaisille.

Yleisestä armahduksesta on säädettävä lailla.

Armahdusanomukset toimitetaan osoitteeseen
Oikeusministeriö
PL 25, 00023 VALTIONEUVOSTO

Lisätietoja

Johanna Nyberg, hallitussihteeri 
oikeusministeriö, Kriminaalipolitiikka- ja rikosoikeusosasto, Rikoksentorjunta ja seuraamukset armahdukset  Puhelin:0295150068   Sähköpostiosoite: