Kieliasiain neuvottelukunta

Kielilain täytäntöönpanosta annetun valtioneuvoston asetuksen (433/2004) mukaan kieliasiain neuvottelukunta on oikeusministeriön yhteydessä toimiva ja ministeriötä avustava, yhteiskunnan eri sektoreita edustava asiantuntijaelin, jonka tehtävänä on kielellisten oikeuksien edistäminen. Valtioneuvosto asettaa neuvottelukunnan neljäksi vuodeksi kerrallaan.

Nykyisellä toimikaudella neuvottelukunnan toimintatapoja on tarkoitus uudistaa. Neuvottelukunnan jäsenmäärää on vähennetty aiemmasta. Lisäksi neuvottelukunnan toimintaa on tarkoitus tehostaa ja keventää. Toimikautensa aikana neuvottelukunta keskittyy seuraaviin tehtäviin:

  1. kieliasiain neuvottelupäivien järjestäminen kerran vuodessa valtioneuvoston ja kieliryhmien välisen dialogin edistämiseksi;
  2. oikeusministeriön avustaminen kielilainsäädännön soveltamisesta annettavan hallituksen kertomuksen valmistelussa; sekä
  3. kielioloihin ja kielellisten oikeuksien toteutumiseen vaikuttavien uudistusten seuraaminen.

Toimikausi

Kieliasiain neuvottelukunnan toimikausi on 1.4.2016–31.3.2020.

Kokoonpano

Kieliasiain neuvottelukunta järjestäytymiskokouksessaan 27.4.2016.

Puheenjohtaja

Pirjo Hiidenmaa, FT, Tietokirjallisuuden ja -kirjoittamisen professori, Helsingin yliopisto

Varapuheenjohtaja

Markku Suksi, S.J.D, VTT, julkisoikeuden professori, Åbo Akademi

Jäsenet (varajäsenet suluissa)

Kaisa Alanne, johtaja, Kuurojen liitto ry
(Salli Kankaanpää, kielenhuolto-osaston johtaja, Kotimaisten kielten keskus)

Göran Honga, johtaja, Vaasan sairaanhoitopiiri
(Timo Keistinen, lääkintöneuvos sosiaali- ja terveysministeriö)

Pasi Saukkonen, erikoistutkija, dosentti, Helsingin kaupungin tietokeskus

Liisa Pohjolainen, opetustoimen johtaja, Helsingin kaupunki
(Satu Pessi, puheenjohtaja, Suomen ruotsinopettajat ry)

Linnéa Henriksson, VTL, yliopisto-opettaja Åbo Akademi
(Christoffer Masar, kaupunginjohtaja, Kauniaisten kaupunki)

Saamelaiskäräjien kielineuvoston puheenjohtaja Neeta Jääskö

(Saamelaiskäräjien kielineuvoston varapuheenjohtaja Magreta Sara)

Sihteeristö
Corinna Tammenmaa, neuvottelukunnan pääsihteeri, kieliasiainneuvos, oikeusministeriö
Maria Soininen, neuvottelukunnan sihteeri, ylitarkastaja, oikeusministeriö

Yhteystiedot

Oikeusministeriö
Kieliasiain neuvottelukunta
Eteläesplanadi 10, Helsinki
PL 25, 00023 Valtioneuvosto

Neuvottelukunnan pääsihteeri, kieliasiainneuvos Corinna Tammenmaa puh. 02951 50181
Neuvottelukunnan sihteeri, ylitarkastaja Maria Soininen puh. 02951 50067
tai sähköposti: etunimi.sukunimi@om.fi

Neuvottelukunnan katsaukset ja kannanotot

Kieliasiain neuvottelupäivän 24.10.2018 julkilausuma

Kieliasiain neuvottelupäivän 3.10.2017 pohjalta annettu julkilausuma koskien sosiaali- ja terveyspalveluita

Kieliasiain neuvottelukunnan kannanotto (sote- ja käräjäoikeusverkostouudistus) 6.9.2016