Kieliasiain neuvottelukunnan logo.

Kieliasiain neuvottelukunta

Kielilain täytäntöönpanosta annetun valtioneuvoston asetuksen (433/2004) mukaan kieliasiain neuvottelukunta on oikeusministeriön yhteydessä toimiva ja ministeriötä avustava, yhteiskunnan eri sektoreita edustava asiantuntijaelin, jonka tehtävänä on kielellisten oikeuksien edistäminen. Valtioneuvosto asettaa neuvottelukunnan neljäksi vuodeksi kerrallaan.

Asetusta uudistetaan vuonna 2020. Uudistetun asetuksen tultua voimaan asetetaan uusi neuvottelukunta.

 

Yhteystiedot

Oikeusministeriö
Kieliasiain neuvottelukunta
Eteläesplanadi 10, Helsinki
PL 25, 00023 Valtioneuvosto

Neuvottelukunnan pääsihteeri, erityisasiantuntija Linda Lindholm puh. 02951 50051
tai sähköposti: [email protected]

Neuvottelukunnan katsaukset ja kannanotot

Kieliasiain neuvottelupäivä 22.10.2019 julkilausuma

Kieliasiain neuvottelukunnan hallitusohjelmatavoitteet 2019-2023

Kieliasiain neuvottelupäivän 24.10.2018 julkilausuma

Kieliasiain neuvottelupäivän 3.10.2017 pohjalta annettu julkilausuma koskien sosiaali- ja terveyspalveluita

Kieliasiain neuvottelukunnan kannanotto (sote- ja käräjäoikeusverkostouudistus) 6.9.2016

Muualla oikeusministerio.fissä

Kielelliset oikeudet