Suunnittelu

Oikeusministeriön hallinnonalan toiminnan ja talouden suunnittelu tapahtuu nelivuotisten määrärahakehysten ja tulossopimusten pohjalta.

Oikeusministeriö vastaa hallinnonalansa talousarvioehdotuksen laadinnasta sekä talousarvion toteuttamisesta. Toiminta- ja taloussuunnittelun tarkoituksena on varmistaa hallituksen toimintalinjojen huomioon ottaminen hallinnonalan sisäisessä ohjauksessa.

Oikeusministeriön hallinnonalan osuus valtion menoista on vuosittain noin 1,8 prosenttia. Määrärahat vuonna 2019 ovat 978 miljoonaa euroa.

Suunnittelun ja seurannan asiakirjoista löytyvät kootusti oikeusministeriön hallinnonalan tulosohjaukseen liittyvät suunnittelun ja seurannan asiakirjat. Tietoa oikeusministeriön ja sen hallinnonalan toiminnasta on saatavissa myös hallituksen vuosikertomuksesta.

Oikeusministeriö ei laadi erillistä vuosi- tai toimintakertomusta, mutta seurantatietoa löytyy laajasti oikeusministeriön kirjanpitoyksikön tilinpäätöksistä.