Arjen asiat

Oikeusministeriö valmistelee yksilöiden ja yhteisöjen oikeudellista asemaa koskevan keskeisen lainsäädännön. Ministeriön vastuualuetta ovat esimerkiksi perhe- ja perintöoikeus, sopimus- ja vahingonkorvausoikeus, kuluttajansuoja ja yhtiöoikeus.

  • Asunto-osakeyhtiölaki »

    Asunto-osakeyhtiöiden toimintaan liittyviä oppaita, ohjeita ja tiedotteita.

  • Etu- ja sukunimi »

    Etu- ja sukunimilain mukaan etu- ja sukunimen ilmoittamista ja muuttamista koskevat asiat käsittelee ensimmäisen asteen viranomaisena Digi- ja väestötietovirasto.