Arjen asiat

Oikeusministeriö valmistelee yksilöiden ja yhteisöjen oikeudellista asemaa koskevan keskeisen lainsäädännön. Ministeriön vastuualuetta ovat esimerkiksi perhe- ja perintöoikeus, sopimus- ja vahingonkorvausoikeus, kuluttajansuoja ja yhtiöoikeus.