Perus- ja ihmisoikeudet

Oikeusministeriö valmistelee perustuslain ja sen perusoikeussäännösten muutokset ja koordinoi kansallista perus- ja ihmisoikeuspolitiikkaa.

Perus- ja ihmisoikeudet ovat perustavanlaatuisia, kaikille ihmisille yhdenvertaisesti kuuluvia oikeuksia. Jokaisen perusoikeudet on turvattu Suomen perustuslaissa. Ihmisoikeudet on puolestaan turvattu kansainvälisissä ihmisoikeussopimuksissa. Perustuslain mukaan Suomen valtiosääntö turvaa ihmisarvon loukkaamattomuuden ja yksilön vapauden ja oikeudet sekä edistää oikeudenmukaisuutta yhteiskunnassa. Perustuslain 22 §:n mukaan julkisen vallan on turvattava perusoikeuksien ja ihmisoikeuksien toteutuminen.

Oikeusministeriö valmistelee perustuslain ja sen perusoikeussäännösten muutokset. Lisäksi oikeusministeriö koordinoi perus- ja ihmisoikeuspolitiikkaa kotimaassa.  Kukin ministeriö vastaa perus- ja ihmisoikeuksien toteutumisesta omalla hallinnonalallaan. Suomen kansainvälisestä ihmisoikeuspolitiikasta vastaa ulkoasiainministeriö.