Asunto-osakeyhtiölaki

Tälle sivulle on koottu asunto-osakeyhtiöiden toimintaan liittyviä oppaita, ohjeita ja tiedotteita. Laajin näistä on asunto-osakeyhtiölakiopas, joka sisältää yhteenvedon keskeisimmistä muutoksista aiempaan lainsäädäntöön verrattuna.

ASREK – Sähköinen asunto-osakerekisteri

Oikeusministeriö osallistuu sähköistä asunto-osakerekisteriä (ASREK) suunnittelevan hankkeen työhön. Hanke on yksi valtioneuvoston kärkihankkeista, joilla hyödynnetään digitalisoinnin mahdollisuuksia mm. asunto-osakeyhtiöiden osakehuoneistoja koskevien tietojen ja omistajamerkintöjen saatavuuden, luotettavuuden ja kattavuuden parantamiseksi. Tämä luo edellytykset sähköiseen asiointiin ja sähköisiin palveluihin, kuten esimerkiksi asunto-osakkeiden sähköiseen kaupankäyntiin, vakuuksien hallintaan ja asunto-osakeyhtiön elinkaaren hallintaan. ASREK -järjestelmän tarkoituksena on mahdollistaa erilaisten tietojen kokoaminen asiakkaan kannalta yhtenäisiksi palvelukokonaisuuksiksi.

Lisätietoja ASREK-hankkeen internetsivulta www.mmm.fi/asrek