Oikeusalan rahoitusohjelma vuonna 2024

EU:n oikeusalan rahoitusohjelman (Justice Programme) tavoitteena on edistää Euroopan oikeusalueen kehittämistä suuntaamalla rahoitusta siviili- ja rikosoikeudelliseen yhteistyöhön, rikoksen uhrien sekä rikoksista syytettyjen tai epäiltyjen oikeuksien edistämiseen, sähköisen oikeuden hankkeisiin sekä oikeudelliseen koulutukseen. Ohjelmassa tuetaan muun muassa oikeusalan ammattilaisia ja kansalaisyhteiskunnan toimijoita.

EU- rahoitusta voivat hakea hausta riippuen viranomaiset, yliopistot ja tutkimuslaitokset sekä kansalaisjärjestöt. Rahoitusta on saatavilla muun muassa oikeusalan toimijoiden koulutukseen, analyysi- ja seurantatoimiin ja tietoisuuden lisäämiseen. EU-rahoituksella voidaan esimerkiksi perustaa kokonaan uusia hankkeita tai rahoittaa EU-lainsäädännöstä aiheutuvia velvoitteita. 

Avoimet haut

Oikeusalan rahoitusohjelmasta avataan vuosittain rahoitushakuja, jotka on suunnattu siviili- ja rikosoikeudelliseen yhteistyöhön sekä oikeudelliseen koulutukseen. 

Oikeusohjelmassa ei ole tällä hetkellä avoimia hakuja.

Menneet haut

Yhteystiedot

Roosa Talvitie, erityisasiantuntija 
oikeusministeriö, Esikunta, EU- ja kansainväliset asiat Puhelin:0295150147   Sähköpostiosoite: