Oikeusalan rahoitusohjelma vuonna 2024

EU:n oikeusalan rahoitusohjelman (Justice Programme) tavoitteena on edistää Euroopan oikeusalueen kehittämistä suuntaamalla rahoitusta siviili- ja rikosoikeudelliseen yhteistyöhön, rikoksen uhrien sekä rikoksista syytettyjen tai epäiltyjen oikeuksien edistämiseen, sähköisen oikeuden hankkeisiin sekä oikeudelliseen koulutukseen. Ohjelmassa tuetaan muun muassa oikeusalan ammattilaisia ja kansalaisyhteiskunnan toimijoita.

EU- rahoitusta voivat hakea hausta riippuen viranomaiset, yliopistot ja tutkimuslaitokset sekä kansalaisjärjestöt. Rahoitusta on saatavilla muun muassa oikeusalan toimijoiden koulutukseen, analyysi- ja seurantatoimiin ja tietoisuuden lisäämiseen. EU-rahoituksella voidaan esimerkiksi perustaa kokonaan uusia hankkeita tai rahoittaa EU-lainsäädännöstä aiheutuvia velvoitteita. 

Lisätietoja: 

Roosa Talvitie, erityisasiantuntija, p. 0295 150 147, [email protected]

Avoimet haut

Oikeusalan rahoitusohjelmasta avataan vuosittain rahoitushakuja, jotka on suunnattu siviili- ja rikosoikeudelliseen yhteistyöhön sekä oikeudelliseen koulutukseen. 

 

Siviili- ja rikosoikeudellisen yhteistyön edistämiseen liittyvä haku

(eng.) Call for proposals for action grants to promote judicial cooperation in civil and criminal matters

Haun tavoitteena on sujuvoittaa ja vahvistaa siviili- ja rikosoikeudellisissa asioissa tehtävää yhteistyötä sekä edistää oikeusvaltioperiaatetta ja oikeuslaitosten riippumattomuutta. Haulla pyritään myös tukemaan pyrkimyksiä parantaa kansallisten oikeusjärjestelmien tehokkuutta sekä päätösten tehokasta täytäntöönpanoa. Lisäksi tuetaan Euroopan rikosoikeudellisten ja siviili- ja kauppaoikeudellisten verkostojen kansallista toimintaa.

Haulla on neljä painopistettä:

1. Siviilioikeudellisen yhteistyön tukeminen
2. Rikosoikeudellisen yhteistyön tukeminen
3. Kansallisten verkostojen tukeminen (siviili –ja rikosoikeus)
4. Biometrisen datan linkitys ECRIS-TCN- järjestelmään
  

Haun kohderyhmä:  julkiset ja yksityissektorin toimijat, kansainväliset järjestöt, viralliset EJN-verkoston jäsenet tai niitä edustavat toimijat, kansalliset viranomaiset, tuomioistuimet, syyttäjälaitokset ym. Lisätietoja kutakin painopistettä koskevista kohderyhmistä löytyy hakuilmoituksesta.

Hakuaika: 19.12.2023-18.4.2024

Haun budjetti:
 5,8 milj.€

Lisätietoja hausta Euroopan komission sivuilta 

Menneet haut