Oikeusalan rahoitusohjelma vuonna 2023

EU:n oikeusalan rahoitusohjelman (Justice Programme) tavoitteena on edistää Euroopan oikeusalueen kehittämistä suuntaamalla rahoitusta siviili- ja rikosoikeudelliseen yhteistyöhön, rikoksen uhrien sekä rikoksista syytettyjen tai epäiltyjen oikeuksien edistämiseen, sähköisen oikeuden hankkeisiin sekä oikeudelliseen koulutukseen. Ohjelmassa tuetaan muun muassa oikeusalan ammattilaisia ja kansalaisyhteiskunnan toimijoita.

EU- rahoitusta voivat hakea hausta riippuen viranomaiset, yliopistot ja tutkimuslaitokset sekä kansalaisjärjestöt. Rahoitusta on saatavilla muun muassa oikeusalan toimijoiden koulutukseen, analyysi- ja seurantatoimiin ja tietoisuuden lisäämiseen. EU-rahoituksella voidaan esimerkiksi perustaa kokonaan uusia hankkeita tai rahoittaa EU-lainsäädännöstä aiheutuvia velvoitteita. 

Lisätietoja: 

Roosa Talvitie, erityisasiantuntija, p. 0295 150 147, [email protected]

Avoimet haut

Ohjelmassa ei ole tällä hetkellä avoimia hakuja. Avoimet haut julkaistaan Euroopan komission hakuportaalissa.

Oikeusalan rahoitusohjelmasta avataan vuosittain rahoitushakuja, jotka on suunnattu siviili- ja rikosoikeudelliseen yhteistyöhön sekä oikeudelliseen koulutukseen. Oikeusalan rahoitusohjelman kokonaisbudjetti vuodelle 2023 on yhteensä noin 60 miljoonaa euroa.

Menneet haut