Rikosoikeus

Rikosoikeudellisissa säännöksissä määritellään teot, jotka ovat rikoksia. Määrittelemällä teon rikokseksi yhteiskunta osoittaa teon moitittavaksi sekä pyrkii torjumaan ja vähentämään näitä tekoja. Vakavimmista rikoksista säädetään rikoslaissa, mutta myös muualla lainsäädännössä on runsaasti rangaistussäännöksiä. Rikoslaissa määritellään myös, millä edellytyksillä henkilö voidaan tuomita rikoksesta rangaistukseen (syyntakeisuus, syyksiluettavuus ja rikosoikeudellinen 15 vuoden vastuuikäraja) sekä rikosten seuraamuksista.