Yhdenvertaisuusasioiden neuvottelukunta

Valtioneuvosto on asettanut yhdenvertaisuusasioiden neuvottelukunnan kolmen vuoden toimikaudeksi ajalle 15.10.2016 - 14.10.2019.

Neuvottelukunta toimii yhdenvertaisuusvaltuutetun toimiston yhteydessä yhdenvertaisuusvaltuutetun tukena. Sen tehtävänä on ehkäistä syrjintää, käsitellä yhdenvertaisuuteen liittyviä kysymyksiä sekä toimia tiedonvaihtokanavana.

Yhdenvertaisuusasioiden neuvottelukunta on uusi, itsenäinen ja riippumaton toimielin, joka on asetettu ensimmäistä kertaa.

Se korvaa aiemmin toimineen vähemmistöasiain neuvottelukunnan. Uuden neuvottelukunnan tehtävät ja siten myös sen kokoonpano ovat aiempaa neuvottelukuntaa laajemmat. Uuden neuvottelukunnan toimiala ulottuu kaikkiin syrjintäperusteisiin.

Neuvottelukunnan jäseniksi on valittu syrjinnän ehkäisemisen kannalta keskeisiä toimijoita ja viranomaisia.

Puheenjohtaja

Kirsi Pimiä, yhdenvertaisuusvaltuutetun toimisto

Jäsenet

Panu Artemjeff, oikeusministeriö
Maria Kaisa Aula, Väestöliitto ry
Tapio Bergholm, SAK ry
Juha Beurling, Kuluttajaliitto-Konsumentförbundet ry
Anas Hajjar, Suomen Islamilainen Neuvosto SINE ry
Laura Heinonen, Allianssi ry
Eeva Holopainen, Suomen Punainen Risti
Anna Hyvärinen, Suomen Ekumeeninen Neuvosto
Paula Ilveskivi, Akava ry
Markku Jokinen, Kuurojen liitto ry
Peter Kariuki, Etnisten suhteiden neuvottelukunta
Kerttu Tarjamo, Seta ry
Anja Lahermaa, STTK ry
Laura Maria Latikka, USKOT-foorumi ry
Katja Leppänen, Elinkeinoelämän keskusliitto
Johanna Lindholm, Folktinget
Eila Linnanmäki, THL
Stanislav Marinets, Suomen Venäjänkielisten Yhdistysten Liitto ry
Harri Martikainen, sisäministeriö
Sinikka Mikola, Kuntaliitto
Abdule Mohamed, Somaliliitto ry
Liisa Murto, Kynnys ry
Leena Nissilä, Opetushallitus
Pia Oksanen, Amnesty International ry
Pentti Pieski, Saamelaiskäräjät
Miia Pitkänen, Lastensuojelun keskusliitto ry
Ilari Rantakari, Moniheli ry
Daniel Shaul, Helsingin juutalainen seurakunta
Aki Siltaniemi, SOSTE ry
Jenni Tuominen, Monika-Naiset liitto ry
Amu Urhonen, VANE
Jarno Virtanen, sosiaali- ja terveysministeriö
Marjut Vuorela, Vanhustyön keskusliitto ry
Esa Ylikoski, Vapaa-ajattelijain liitto ry
Leena-Kaisa Åberg, RIKU