Yhdenvertaisuusasioiden neuvottelukunta

Valtioneuvosto on asettanut yhdenvertaisuusasioiden neuvottelukunnan kolmen vuoden toimikaudeksi 2.4.2020–1.4.2023.

Neuvottelukunta toimii yhdenvertaisuusvaltuutetun toimiston yhteydessä yhdenvertaisuusvaltuutetun tukena. Sen tehtävänä on edistää yhdenvertaisuutta, käsitellä yhdenvertaisuuteen liittyviä kysymyksiä sekä toimia tiedonvaihtokanavana syrjinnän ehkäisemiseksi toimivien tahojen välillä.

Neuvottelukunnan jäseniksi on valittu syrjinnän ehkäisemisen ja yhdenvertaisuuden edistämisen kannalta keskeisiä toimijoita ja viranomaisia.

Puheenjohtaja

Kristina Stenman, yhdenvertaisuusvaltuutetun toimisto

Jäsenet

Jari Antikainen, Valvira
Hunderra Assefa, Nuoret Muslimit (NUMU) ry
Leif Hagert, Romaninuorten neuvosto
Mika Happonen, valtiovarainministeriö
Satu Honkala, Opetushallitus
Hanne Huvila, sisäministeriö
Seija Jalkanen, työ- ja elinkeinoministeriö
Tuomas Aslak Juuso, saamelaiskäräjät
Petteri Keränen, SETA ry
Niina Kilpelä, ympäristöministeriö
Outi Kumpuvaara, sosiaali- ja terveysministeriö
Katri Kuusikallio, USKOT –foorumi ry
Anja Laherma, STTK ry
Petra Laiti, Suoma Sámi Nuorat/Suomen saamelaisnuoret ry
Anu-Tuija Lehto, SAK ry
Tove Lindell, Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto
Johanna Lindholm, Svenska Finlands folkting (Folktinget)
Eila Linnanmäki, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
Bahar Mozaffari, Monika-naiset liitto ry
Elina Nieminen, Vammaisfoorumi ry
Ville Nieminen, Kuntaliitto
Marica Nordman, SAMS Samarbetsförbundet kring funktionshinder rf
Mikko Nyyssölä, Elinkeinoelämän keskusliitto ry
Yrsa Nyman, oikeusministeriö
Pia Puu Oksanen, Amnesty ry
Anne Perälahti, SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry
Toni Piispanen, opetus- ja kulttuuriministeriö
Miia Pitkänen, Lastensuojelun keskusliitto ry
Jani Ruuskanen, Digi- ja väestötietovirasto
Atte Rytkönen, Suomen yrittäjät ry
Tero Saarikivi, Poliisihallitus
Sanna Saarimaa, Invalidiliitto ry
Miika Sahamies, Akava
Margarita (Meg) Sakilayan-Latvala, Antirasistinen Foorumi
Aija Salo, Ihmisoikeusliitto
Helena Torboli, Kuurojen liitto ry
Mikko Valtonen, Keskuskauppakamari
Marjut Vuorela, Vanhustyön keskusliitto/ Centralförbundet för de gamlas väl ry
Mika Välimaa, Kynnys ry
Esa Ylikoski, Vapaa-ajattelijain Liitto ry