Yhdenvertaisuusasioiden neuvottelukunta

Valtioneuvosto on asettanut yhdenvertaisuusasioiden neuvottelukunnan kolmen vuoden toimikaudeksi 6.11.2023 – 5.11.2026. 

Neuvottelukunta toimii yhdenvertaisuusvaltuutetun toimiston yhteydessä yhdenvertaisuusvaltuutetun tukena. Sen tehtävänä on edistää yhdenvertaisuutta, käsitellä yhdenvertaisuuteen liittyviä kysymyksiä sekä toimia tiedonvaihtokanavana syrjinnän ehkäisemiseksi toimivien tahojen välillä.

Neuvottelukunnan jäseniksi on valittu syrjinnän ehkäisemisen ja yhdenvertaisuuden edistämisen kannalta keskeisiä toimijoita ja viranomaisia.

Puheenjohtaja

Kristina Stenman, yhdenvertaisuusvaltuutetun toimisto

Jäsenet

Ira Custódio, Lastensuojelun Keskusliitto ry 
Mika Happonen, Valtiovarainministeriö
Abdirahim Hussein, Moniheli ry 
Seija Jalkanen, Työ- ja elinkeinoministeriö 
Markku Jokinen, Kuurojen liitto ry 
Niina Kilpelä, Ympäristöministeriö 
Antti Kivijärvi, Nuorisotutkimusseura ry 
Anni Koivisto, Sámediggi/Saamelaiskäräjät
Sari Kokko, Vammaisfoorumi ry 
Henri Kontkin; Suomen ylioppilaskuntien liitto 
Christine Kotzev, Svenska Finlands folkting 
Katri Kuusikallio, USKOT-foorumi ry 
Hanna Lahti, Invalidiliitto ry
Jarkko Lahtinen, Kuntaliitto
Katja Leppänen, Elinkeinoelämän keskusliitto ry 
Jaakko Lindfors, Opetushallitus 
Henry Lindgren; Pohjois-Suomen aluehallintovirasto 
Päivi Majaniemi; Suomen romaniyhdistys ry 
Javiera Marchant Aedo, Antirasistinen foorumi 
Pargol Miraftabi, Amnesty ry 
Shugri Mohamed, Suomen somalialaisten liitto 
Marica Nordman, SAMS Samarbetsförbundet kring funktionshinder
Nada Al Omair, Oikeusministeriö 
Martta October, Ihmisoikeusliitto ry 
Anssi Pirttijärvi, Opetus- ja kulttuuriministeriö 
Maaret Pulliainen, SAK ry 
Jani Ruuskanen, Digi- ja väestötietovirasto 
Atte Rytkönen-Sandberg, Suomen yrittäjät ry 
Satu Räsänen, Valvira 
Tero Saarikivi, Poliisihallitus 
Miika Sahamies, Akava 
Minna Ahtiainen, STTK ry 
Johanna Sakko, Rikosuhripäivystys (RIKU) 
Milla Sandt, Sosiaali- ja terveysministeriö 
Olga Silfver, Monika-Naiset liitto ry 
Reetta Siukola, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 
Hanne Huvila, Sisäministeriö 
Niklas Vaalgamaa, SETA ry 
Mika Välimaa, Kynnys ry