Kansainvälinen prosessioikeus

Kansainvälinen prosessioikeus käsittää säännöksiä, joita oikeus- ja muut viranomaiset soveltavat sellaisissa riita-, rikos- ja hakemusasioissa, joilla on kansainvälisiä liittymiä. Säännökset koskevat esimerkiksi viranomaisten välistä oikeusapua haasteiden tiedoksiannossa ja todisteiden hankkimisessa ja vastaanottamisessa, tuomioistuimen toimivaltaa, ulkomaalaisen henkilön asemaa oikeudenkäynnissä (esimerkiksi oikeutta yleiseen oikeusapuun), rikoksen johdosta tapahtuvaa luovuttamista ja tuomioiden vastavuoroista tunnustamista ja täytäntöönpanoa.