Oikeusministeriö työnantajana

Oikeusministeriön virkamiesten tehtävänä on palvella kansalaisia ja koko suomalaista yhteiskuntaa. Se tapahtuu ennen muuta kolmella tapaa.

Huolehdimme siitä, että oikeusministerillä ja hänen kauttaan valtioneuvostolla on kaikki tarvittava tieto poliittisten päätösten tekemiseen meidän vastuualueellamme.

Toiseksi vastaamme yhteiskunnan peruslainsäädännön hyvästä valmistelusta. Erityisenä tehtävänä meillä on koko valtioneuvoston lainvalmistelun kehittäminen.

Kolmanneksi huolehdimme siitä, että tuomioistuimilla, syyttäjillä, oikeusavustajilla, ulosottoviranomaisilla, Rikosseuraamuslaitoksella ja muilla hallinnonalamme toimijoilla on parhaat mahdolliset edellytykset hoitaa tehtäviään.

Oikeusministeriön toiminta rakentuu demokraattisen oikeusvaltion ja pohjoismaisen hyvinvointiyhteiskunnan arvopohjalle. Arvojen tulee ennen muuta näkyä päätöksinä ja tekoina jokapäiväisessä työssä. Jokainen ministeriön virkamies edustaa oikeusministeriötä ja samalla koko valtiota kansalaisille.

Hyvä työilmapiiri, positiivinen ajattelu ja avoin keskustelukulttuuri ovat meidän kaikkien vastuulla. Siksi yhteistyöhalu, reiluus, luotettavuus ja avoimuus ovat meille tärkeitä ominaisuuksia.