Oikeusministeriö työnantajana

Me oikeusministeriössä teemme töitä avoimemman, aktiivisemman ja turvallisemman yhteiskunnan eteen. Oikeusministeriössä työskentelee lähes 240 asiantuntevaa virkamiestä erilaisissa tehtävissä. 

Vastaamme yhteiskunnan peruslainsäädännön, kuten ihmisten perusoikeuksiin ja oikeusturvaan liittyvien lakien hyvästä valmistelusta sekä koko valtioneuvoston lainvalmistelun kehittämisestä. Huolehdimme lisäksi siitä, että tuomioistuimilla, syyttäjillä, oikeusavustajilla, ulosottoviranomaisilla, Rikosseuraamuslaitoksella ja muilla hallinnonalamme toimijoilla on parhaat mahdolliset edellytykset hoitaa tehtäviään.

Monella oikeusministeriössä työskentelevällä on oikeustieteen tutkinto. Meillä työskentelee paljon myös hallintotieteiden, filosofian, valtiotieteiden, -yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden maisterin tutkinnon suorittaneita erilaisissa asiantuntijatehtävissä sekä tradenomeja hallinnollisissa ja avustavissa tehtävissä.