Valtionavustus ihmiskaupan uhrien auttamiseen

Avustus on tarkoitettu ihmiskaupan uhrien auttamiseen. Avustus on tarkoitettu rikoksen uhrien tukipalveluja tuottaville yhteisöille ihmiskaupan uhrien auttamiseen. Avustusta voivat hakea oikeuskelpoiset yhteisöt (järjestöt, yhdistykset) ja säätiöt. Avustuksia ei voida myöntää työryhmille, yksityishenkilöille eikä yhtiöille.

Avustuksiin voidaan käyttää yhteensä enintään 300 000 euroa. Avustusta myönnetään joko erityisavustuksena hankkeeseen, jolla kehitetään ihmiskaupan uhrien auttamista, tai kohdennettuna yleisavustuksena ihmiskaupan uhrien auttamiseen.

Avustusta haetaan hakemuslomakkeella. Hakemuksia koskevat yleisohjeet löytyvät tämän sivun alasvetovalikoista. Hakemuslomakkeeseen liitetään suunnitelma, jonka tulee sisältää:

  • kuvaus avustuksella toteutettavista toimista aikatauluineen
  • kuvaus kohderyhmästä, arvio avustuksella tavoitettavan kohderyhmän laajuudesta ja siitä, miten kohderyhmä konkreettisesti tavoitetaan 
  • erittely mukana olevista keskeisistä tahoista/toimijoista ja henkilöistä, heidän osaamisalueistaan sekä vastuistaan avustuksella toteutettavien toimien toteuttamisessa 
  • kustannusarvio
  • kuvaus siitä, miten avustuksella toteutettavista toimista dokumentoidaan 
  • kuvaus mittareista ja seurannasta.

Hakijoille ilmoitetaan päätöksestä kirjallisesti hakulomakkeessa ilmoitettuun sähköpostiin.
Avustukseen sovelletaan valtionavustuslakia (688/2001). Valtionavustuslain 6 §:n mukaan valtionavustus ei saa kattaa valtionavustuksen kohteena olevasta toiminnasta tai hankkeesta aiheutuvien kokonaiskustannusten täyttä määrää, jollei valtionavustuksen myöntämisen tavoitteiden saavuttamiseksi välttämättömistä ja perustelluista syistä muuta johdu.

Vuoden 2023 avustukset on myönnetty.

Lisätietoja:
Valtioneuvoston ihmiskaupan vastaisen työn koordinaattori Venla Roth, 0295 150 011, etunimi.sukunimi(at)gov.fi