Seurannan asiakirjat

Oikeusministeriön hallinnonalan tulosohjaukseen liittyviä seurannan asiakirjoja ovat

  • virastojen tilinpäätökset
  • tilinpäätöksiä ja kertomuksia koskevat oikeusministeriön kannanotot.

Kirjanpitoyksiköiden tilinpäätökset

Kirjanpitoyksikön tilinpäätös sisältää toiminnallista tuloksellisuutta ja sen kehitystä sekä vaikutuksia yhteiskunnallisen vaikuttavuuden kehitykseen kuvaavan toimintakertomuksen, talousarvion toteutumalaskelman, tuotto- ja kululaskelman sekä taseen.

Oikeusministeriön kirjanpitoyksikön (KPY 150) tilinpäätös vuodelta 2023

Oikeusministeriön kirjanpitoyksikön (KPY 150) tilinpäätös vuodelta 2022

Oikeusministeriön kirjanpitoyksikön (KPY 150) tilinpäätös vuodelta 2021

Oikeusministeriön kirjanpitoyksikön (KPY 150) tilinpäätös vuodelta 2020

Oikeusministeriön kirjanpitoyksikön (kpy 150) tilinpäätös vuodelta 2019

Oikeusministeriön kirjanpitoyksikön (kpy 150) tilinpäätös vuodelta 2018

Oikeusministeriön kirjanpitoyksikön (KPY 150) tilinpäätös vuodelta 2017

Oikeusministeriön kirjanpitoyksikön (KPY 150) tilinpäätös vuodelta 2016

Rikosseuraamuslaitos

Rikosseuraamuslaitoksen (KPY 151) tilinpäätökset

Rikosseuraamuslaitoksen (KPY 151) tilinpäätös vuodelta 2020

Rikosseuraamuslaitoksen (KPY 151) tilinpäätös vuodelta 2019

Rikosseuraamuslaitoksen tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2018

Rikosseuraamuslaitoksen (KPY 151) tilinpäätös vuodelta 2017

Rikosseuraamuslaitoksen (KPY 151) tilinpäätös vuodelta 2016

Syyttäjälaitos

Syyttäjälaitoksen (KPY 152) tilinpäätökset

Syyttäjälaitoksen (KPY 152) tilinpäätös vuodelta 2021

Syyttäjälaitoksen (KPY 152) tilinpäätös vuodelta 2020

Syyttäjälaitoksen (KPY 152) tilinpäätös vuodelta 2019

Syyttäjälaitoksen (KPY 152) tilinpäätös vuodelta 2018

Syyttäjälaitoksen (KPY 152) tilinpäätös vuodelta 2017

Syyttäjälaitoksen (KPY 152) tilinpäätös vuodelta 2016

Ulosottolaitos

Ulosottolaitoksen (KPY 153) tilinpäätökset

Ulosottolaitoksen (KPY 153) tilinpäätös vuodelta 2020

Ulosottolaitoksen (KPY 153) tilinpäätös vuodelta 2019

Ulosottolaitoksen (KPY 153) tilinpäätös vuodelta 2018

Ulosottolaitoksen (KPY 153) tilinpäätös vuodelta 2017

Ulosottolaitoksen (KPY 153) tilinpäätös vuodelta 2016

Oikeusrekisterikeskus

Oikeusrekisterikeskuksen (KPY 154) tilinpäätökset

Oikeusrekisterikeskuksen (KPY 154) tilinpäätös vuodelta 2020

Oikeusrekisterikeskuksen (KPY 154) tilinpäätös vuodelta 2019

Oikeusrekisterikeskuksen (KPY 154) tilinpäätös vuodelta 2018

Oikeusrekisterikeskuksen (KPY 154) tilinpäätös vuodelta 2017

Oikeusrekisterikeskuksen (KPY 154) tilinpäätös vuodelta 2016 

Tuomioistuinlaitos

Tuomioistuinlaitoksen (KPY 155) tilinpäätökset

Tuomioistuinlaitoksen (KPY 155) tilinpäätös vuodelta 2020
 

Oikeusministeriön kannanotot virastojen tilinpäätöksistä ja toimintakertomuksista

Tilinpäätöskannanotossa oikeusministeriö antaa lausunnon hallinnonalan virastojen tilinpäätöksistä ja toimintakertomuksista. Kannanotossa ministeriö arvioi viraston toiminnan tuloksellisuutta ja sen kehitystä sekä asetettujen tulostavoitteiden toteumista.

Oikeusministeriön kannanotto Rikosseuraamuslaitoksen tilinpäätöksestä vuodelta 2022

Oikeusministeriön kannanotto Rikosseuraamuslaitoksen tilinpäätöksestä vuodelta 2021

Oikeusministeriön kannanotto Rikosseuraamuslaitoksen tilinpäätöksestä vuodelta 2020

Oikeusministeriön kannanotto Rikosseuraamuslaitoksen tilinpäätöksestä vuodelta 2019

Oikeusministeriön kannanotto Rikosseuraamuslaitoksen tilinpäätöksestä vuodelta 2018 
 

Oikeusministeriön kannanotto syyttäjälaitoksen tilinpäätöksestä vuodelta 2022

Oikeusministeriön kannanotto syyttäjälaitoksen tilinpäätöksestä vuodelta 2021

Oikeusministeriön kannanotto syyttäjälaitoksen tilinpäätöksestä vuodelta 2020

Oikeusministeriön kannanotto syyttäjälaitoksen tilinpäätöksestä vuodelta 2019

Oikeusministeriön kannanotto syyttäjälaitoksen tilinpäätöksestä vuodelta 2018


Oikeusministeriön kannanotto ulosottolaitoksen tilinpäätöksestä vuodelta 2022

Oikeusministeriön kannanotto ulosottolaitoksen tilinpäätöksestä vuodelta 2021

Oikeusministeriön kannanotto ulosottolaitoksen tilinpäätöksestä vuodelta 2020

Oikeusministeriön kannanotto ulosottolaitoksen tilinpäätöksestä vuodelta 2019

Oikeusministeriön kannanotto ulosottolaitoksen tilinpäätöksestä vuodelta 2018


Oikeusministeriön kannanotto Oikeusrekisterikeskuksen tilinpäätöksestä vuodelta 2022

Oikeusministeriön kannanotto Oikeusrekisterikeskuksen tilinpäätöksestä vuodelta 2021

Oikeusministeriön kannanotto Oikeusrekisterikeskuksen tilinpäätöksestä vuodelta 2020

Oikeusministeriön kannanotto Oikeusrekisterikeskuksen tilinpäätöksestä vuodelta 2019

Oikeusministeriön kannanotto Oikeusrekisterikeskuksen tilinpäätöksestä vuodelta 2018


Oikeusministeriön kannanotto tuomioistuinlaitoksen tilinpäätöksestä vuodelta 2022

Oikeusministeriön kannanotto tuomioistuinlaitoksen tilinpäätöksestä vuodelta 2021

Oikeusministeriön kannanotto tuomioistuinlaitoksen tilinpäätöksestä vuodelta 2020