Seurannan asiakirjat

Okeusministeriön hallinnonalan tulosohjaukseen liittyviä seurannan asiakirjoja ovat

  • virastojen tilinpäätökset
  • tilinpäätöksiä ja kertomuksia koskevat oikeusministeriön kannanotot.

Kirjanpitoyksiköiden tilinpäätökset

Kirjanpitoyksikön tilinpäätös sisältää toiminnallista tuloksellisuutta ja sen kehitystä sekä vaikutuksia yhteiskunnallisen vaikuttavuuden kehitykseen kuvaavan toimintakertomuksen, talousarvion toteutumalaskelman, tuotto- ja kululaskelman sekä taseen.

Oikeusministeriön kirjanpitoyksikön (KPY 150) tilinpäätös vuodelta 2020

Oikeusministeriön kirjanpitoyksikön (kpy 150) tilinpäätös vuodelta 2019

Oikeusministeriön kirjanpitoyksikön (kpy 150) tilinpäätös vuodelta 2018

Oikeusministeriön kirjanpitoyksikön (KPY 150) tilinpäätös vuodelta 2017

Oikeusministeriön kirjanpitoyksikön (KPY 150) tilinpäätös vuodelta 2016


Rikosseuraamuslaitoksen (KPY 151) tilinpäätös vuodelta 2020

Rikosseuraamuslaitoksen (KPY 151) tilinpäätös vuodelta 2019

Rikosseuraamuslaitoksen tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2018

Rikosseuraamuslaitoksen (KPY 151) tilinpäätös vuodelta 2017

Rikosseuraamuslaitoksen (KPY 151) tilinpäätös vuodelta 2016


Syyttäjälaitoksen (KPY 152) tilinpäätös vuodelta 2020

Syyttäjälaitoksen (KPY 152) tilinpäätös vuodelta 2019

Syyttäjälaitoksen (KPY 152) tilinpäätös vuodelta 2018

Syyttäjälaitoksen (KPY 152) tilinpäätös vuodelta 2017

Syyttäjälaitoksen (KPY 152) tilinpäätös vuodelta 2016

 

Ulosottolaitoksen (KPY 153) tilinpäätös vuodelta 2020

Ulosottolaitoksen (KPY 153) tilinpäätös vuodelta 2019

Ulosottolaitoksen (KPY 153) tilinpäätös vuodelta 2018

Ulosottolaitoksen (KPY 153) tilinpäätös vuodelta 2017

Ulosottolaitoksen (KPY 153) tilinpäätös vuodelta 2016


Oikeusrekisterikeskuksen (KPY 154) tilinpäätös vuodelta 2020

Oikeusrekisterikeskuksen (KPY 154) tilinpäätös vuodelta 2019

Oikeusrekisterikeskuksen (KPY 154) tilinpäätös vuodelta 2018

Oikeusrekisterikeskuksen (KPY 154) tilinpäätös vuodelta 2017

Oikeusrekisterikeskuksen (KPY 154) tilinpäätös vuodelta 2016 


Tuomioistuinlaitos kirjanpitoyksikön (KPY 155) tilinpäätös vuodelta 2020
 

Oikeusministeriön kannanotot virastojen tilinpäätöksistä ja toimintakertomuksista

Tilinpäätöskannanotossa oikeusministeriö antaa lausunnon hallinnonalan virastojen tilinpäätöksistä ja toimintakertomuksista. Kannanotossa ministeriö arvioi viraston toiminnan tuloksellisuutta ja sen kehitystä sekä asetettujen tulostavoitteiden toteumista.

Oikeusministeriön kannanotto Rikosseuraamuslaitoksen tilinpäätöksestä vuodelta 2020

Oikeusministeriön kannanotto Rikosseuraamuslaitoksen tilinpäätöksestä vuodelta 2019

Oikeusministeriön kannanotto Rikosseuraamuslaitoksen tilinpäätöksestä vuodelta 2018 

 

Oikeusministeriön kannanotto syyttäjälaitoksen tilinpäätöksestä vuodelta 2020

Oikeusministeriön kannanotto syyttäjälaitoksen tilinpäätöksestä vuodelta 2019

Oikeusministeriön kannanotto syyttäjälaitoksen tilinpäätöksestä vuodelta 2018

 

Oikeusministeriön kannanotto ulosottolaitoksen tilinpäätöksestä vuodelta 2020

Oikeusministeriön kannanotto ulosottolaitoksen tilinpäätöksestä vuodelta 2019

Oikeusministeriön kannanotto ulosottolaitoksen tilinpäätöksestä vuodelta 2018

 

Oikeusministeriön kannanotto Oikeusrekisterikeskuksen tilinpäätöksestä vuodelta 2020

Oikeusministeriön kannanotto Oikeusrekisterikeskuksen tilinpäätöksestä vuodelta 2019

Oikeusministeriön kannanotto Oikeusrekisterikeskuksen tilinpäätöksestä vuodelta 2018

 

Oikeusministeriön kannanotto tuomioistuinlaitoksen tilinpäätöksestä vuodelta 2020