Seurannan asiakirjat

Okeusministeriön hallinnonalan tulosohjaukseen liittyviä seurannan asiakirjoja ovat

  • virastojen tilinpäätökset
  • toimintakertomukset sekä
  • tilinpäätöksiä ja kertomuksia koskevat oikeusministeriön kannanotot.

Kirjanpitoyksiköiden tilinpäätökset

Kirjanpitoyksikön tilinpäätös sisältää toiminnallista tuloksellisuutta ja sen kehitystä sekä vaikutuksia yhteiskunnallisen vaikuttavuuden kehitykseen kuvaavan toimintakertomuksen, talousarvion toteutumalaskelman, tuotto- ja kululaskelman sekä taseen.

Oikeusministeriön kirjanpitoyksikön (KPY 150) tilinpäätös vuodelta 2017

Oikeusministeriön kirjanpitoyksikön (KPY 150) tilinpäätös vuodelta 2016

Oikeusministeriön kirjanpitoyksikön (KPY 150) tilinpäätös vuodelta 2015

Oikeusministeriön kirjanpitoyksikön (KPY 150) tilinpäätös vuodelta 2014

Rikosseuraamuslaitoksen (KPY 151) tilinpäätös vuodelta 2017

Rikosseuraamuslaitoksen (KPY 151) tilinpäätös vuodelta 2016

Rikosseuraamuslaitoksen tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2015

Rikosseuraamuslaitoksen tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2014

Syyttäjälaitoksen (KPY 152) tilinpäätös vuodelta 2017

Syyttäjälaitoksen (KPY 152) tilinpäätös vuodelta 2016

Ulosottolaitoksen (KPY 153) tilinpäätös vuodelta 2017

Ulosottolaitoksen (KPY 153) tilinpäätös vuodelta 2016

Oikeusrekisterikeskuksen (KPY 154) tilinpäätös vuodelta 2017

Oikeusrekisterikeskuksen (KPY 154) tilinpäätös vuodelta 2016 

Oikeusministeriön kannanotot virastojen tilinpäätöksistä ja toimintakertomuksista

Tilinpäätöskannanotossa oikeusministeriö antaa lausunnon hallinnonalan virastojen tilinpäätöksistä ja toimintakertomuksista. Kannanotossa ministeriö arvioi viraston toiminnan tuloksellisuutta ja sen kehitystä sekä asetettujen tulostavoitteiden toteumista.

Oikeusministeriön kannanotto Rikosseuraamuslaitoksen tilinpäätöksestä vuodelta 2017

Oikeusministeriön kannanotto Rikosseuraamuslaitoksen tilinpäätöksestä vuodelta 2016

Oikeusministeriön kannanotto Rikosseuraamuslaitoksen tilinpäätöksestä vuodelta 2015 

Oikeusministeriön kannanotto Rikosseuraamuslaitoksen tilinpäätöksestä vuodelta 2014 

Oikeusministeriön kannanotto syyttäjälaitoksen tilinpäätöksestä vuodelta 2017

Oikeusministeriön kannanotto syyttäjälaitoksen tilinpäätöksestä vuodelta 2016

Oikeusministeriön kannanotto ulosottolaitoksen tilinpäätöksestä vuodelta 2017

Oikeusministeriön kannanotto ulosottolaitoksen tilinpäätöksestä vuodelta 2016

Oikeusministeriön kannanotto Oikeusrekisterikeskuksen tilinpäätöksestä vuodelta 2017

Oikeusministeriön kannanotto Oikeusrekisterikeskuksen tilinpäätöksestä vuodelta 2016