Maksukyvyttömyyslainsäädäntö

Maksukyvyttömyyslainsäädäntö sääntelee osaltaan taloudellista toimintaa yhteiskunnassa. Lainsäädäntö vaikuttaa siihen, mitä riskejä muille taloudellisille toimijoille aiheutuu, kun yksi osapuolista tulee maksukyvyttömäksi. Konkurssissa myydään kannattamattoman yrityksen omaisuus, ja varat jaetaan velkojille. Konkurssin seurauksena yrityksen toiminta yleensä päättyy.

Konkurssiin voidaan asettaa myös yksityishenkilö. Yrityssaneerauksen ja yksityishenkilön velkajärjestelyn tarkoituksena on antaa velalliselle mahdollisuus selviytyä taloudellisista vaikeuksistaan maksuohjelman avulla.

Ulosotossa peritään yksittäinen velka, jonka tuomioistuin on tuominnut maksettavaksi. Ulosotossa pannaan täytäntöön myös esimerkiksi häätö.