Hallinto- ja ohjausosasto

Hallinto- ja ohjausosasto vastaa hallinnonalan toiminnan ja talouden suunnittelusta ja raportoinnista, yhtenäisestä tulosohjauksesta ja tietohallinnon kehittämisestä. Osasto vastaa myös ministeriön henkilöstöasioista ja ministeriölle kuuluvista hallinnonalan työnantajavelvoitteista. Lisäksi hallinnonalan tiedonhallintaa, tietoturvallisuutta ja tietosuojaa koskevat ministeriövastuut kuuluvat osastolle.

Hallinto- ja ohjausosaston kolme yksikköä ovat: henkilöstö, ohjaus, tieto sekä erillisenä toimintona hallinnolliset tukitoiminnot.

Osastopäällikkö Tapio Laamanen

Henkilöstö

yksikön päällikkö Lauri Liusvaara (vs.)

Ohjaus

yksikön päällikkö Niina Puolusmäki

Tieto

yksikön päällikkö Tarmo Maunu

Hallinnolliset tukitoiminnot

toiminnon päällikkö Mirja Al-Khafaji (vs.)

Osaston yhteystiedot

Hallinto- ja ohjausosasto