Yleistä valtionavustuksista ja EU-rahoituksesta

Oikeusministeriö myöntää valtionavustuksia ja tiedottaa oikeusalan EU-rahoituksesta. Tästä sivulta löytyy lisätietoja oikeusministeriön myöntämistä avustuksista sekä niihin liittyviä ohjeita ja lomakkeita.

Oikeusministeriön myöntämien määrärahojen käyttökohteet:

  1. avustukset saamelaisten kulttuuri-itsehallinnon ylläpitämiseen
  2. avustukset rauhantyön järjestöille ja Ihmisoikeusliitto ry:lle 
  3. avustukset rikollisuutta ehkäisevää työtä tekeville yhteisöille sekä rikollisuutta ehkäisevän työn arviointiin
  4. avustukset Rikosuhripäivystyksen toimintaan ja muille rikosten uhrien tukipalveluja tuottaville yhteisöille 
  5. avustukset Julkisen sanan neuvostolle
  6. avustukset oikeusjärjestyksen ja demokratian kehittämistä ja tunnetuksi tekemistä tukevaan toimintaan
  7. valtionhallinnon laitosten ja yliopistojen kanssa toteutettavista rikoksentorjuntahankkeista ja rikoksentorjuntahankkeiden arvioinneista aiheutuviin menoihin 
  8. avustukset talousosaamisen edistämiseksi.

Valtionavustuksen käyttötarkoituksen tai käyttöajan muutos

Jos et voi käyttää avustusta avustuspäätöksen mukaisesti, voit perustellusta syystä hakea avustuksen käyttötarkoituksen muutosta tai käyttöajan jatkamista. Muutosta on haettava viimeistään 30 päivää ennen avustuksen käyttöajan päättymistä.

Haeavustuksia.fi -palvelun kautta haettujen avustusten käyttöajan tai käyttötarkoituksen muutoshakemukset tehdään samassa verkkopalvelussa. 

Ennen haeavustuksia.fi -verkkopalvelun käyttöönottoa myönnettyjen sekä saamen kielilain mukaisten avustusten käyttöajan tai käyttötarkoituksen muutosta voi hakea alla olevalla lomakkeella.

Hakemus - valtionavustuksen käyttöajan / käyttötarkoituksen muutos (docx, 30,5 kt)