Yleistä valtionavustuksista ja EU-rahoituksesta

Oikeusministeriö myöntää valtionavustuksia ja tiedottaa oikeusalan EU-rahoituksesta. Tästä sivulta löytyy lisätietoja oikeusministeriön myöntämistä avustuksista sekä niihin liittyviä ohjeita ja lomakkeita.

Oikeusministeriön myöntämien määrärahojen käyttökohteet:

1) avustuksiin saamelaisten kulttuuri-itsehallinnon ylläpitämiseen

2) avustuksiin rauhantyön järjestöille ja Ihmisoikeusliitto ry:lle 

3) avustuksiin rikollisuutta ehkäisevää työtä tekeville yhteisöille sekä rikollisuutta ehkäisevän työn arviointiin

4) avustuksiin Rikosuhripäivystyksen toimintaan ja muille rikosten uhrien tukipalveluja tuottaville yhteisöille 

5) avustuksiin Julkisen sanan neuvostolle

6) avustuksiin oikeusjärjestyksen ja demokratian kehittämistä ja tunnetuksi tekemistä tukevaan toimintaan

7) valtionhallinnon laitosten ja yliopistojen kanssa toteutettavista rikoksentorjuntahankkeista ja rikoksentorjuntahankkeiden arvioinneista aiheutuviin menoihin. 

Valtionavustuksen käyttötarkoituksen tai käyttöajan muutos

Jos et voi käyttää avustusta avustuspäätöksen mukaisesti, voit perustellusta syystä hakea avustuksen käyttötarkoituksen muutosta tai käyttöajan jatkamista. Muutosta on haettava viimeistään 30 päivää ennen avustuksen käyttöajan päättymistä.

Hakemus - valtionavustuksen käyttöajan / käyttötarkoituksen muutos