Rahoitusohjelmat ja valtionavustukset

Valtionavustus henkirikoksen uhrien omaisten tuen kehittämiseen haettavana

Valtionavustuksen hakeminen

Hakijana voi olla järjestö, yhdistys, säätiö tai kolmannen sektorin muu voittoa tavoittelematon toimija, joka tuottaa rikoksen uhrien tukipalveluita. 

Valtionavustusta haetaan oheisella hakemuslomakkeella. Hakemuksesta tulee ilmetä hankesuunnitelma, kustannusarvio ja rahoitussuunnitelma sekä muut lomakkeessa mainitut seikat, kuten odotettujen tulosten hyödyntäminen hankkeen päättymisen jälkeen. Hakemuksen tulee olla hakijayhteisön virallisten allekirjoittajien allekirjoittama.

Hakemus liitteineen on toimitettava oikeusministeriölle viimeistään 2.12.2019 klo 16.15 mennessä sähköpostitse: [email protected] tai postitse: Oikeusministeriö, PL 25, 00023 VALTIONEUVOSTO. Myöhästyneitä hakemuksia ei käsitellä. Hakemuksia ei palauteta.

Hakemuslomake

Valtionavustuksen myöntäminen

Valtionavustukset myöntää oikeusministeriö. Myönnettäviin avustuksiin sovelletaan valtioavustuslakia (688/2001), jonka 7 §:stä ilmenevät valtionavustuksen myöntämisen yleiset edellytykset. Nyt haettavana olevan avustuksen erityisenä myöntämisedellytyksenä on avustuksen käyttö henkirikoksen uhrien omaisten tuen kehittämiseen. Avustuksen kohdentamisen taustalla on hallitusohjelmakirjaus henkirikoksen uhrin omaisten paremman tuen turvaamisesta. Valinnassa etusijalla on hanke tai toiminta, joka edistää eri tahojen yhteistyötä, sensitiivistä ja osaavaa uhrin kohtaamista sekä palveluohjausta (case management) henkirikoksen uhrien omaisten tuen vahvistamiseksi ennen rikosoikeudellista menettelyä, sen aikana sekä sen jälkeen.

Avustukset ovat harkinnanvaraisia. Hakemusten arviointi ja keskinäinen vertailu perustuvat kokonaisarviointiin.

Valtionavustuslaki  

Avustuksen käyttöselvitys

Avustus tulee käyttää myöntämispäätöksessä mainitun ajan kuluessa ja siinä mainituin ehdoin. 

Avustuksen käytöstä on toimitettava oikeusministeriölle selvitys myöntämispäätöksessä annettavan ohjeen mukaisesti. Selvityksen tulee sisältää kuvaus hankkeesta/toiminnasta ja tilitys rahojen käytöstä (tulo-/menoerittely). Selvityksessä tulee lisäksi arvioida hankkeen/toiminnan tuloksellisuutta. Avustuksen saajalta edellytetään kustannuspaikkakohtaista talousraportointia, kun kyseessä on erityisavustus tai yleisavustus osaan toiminnasta.

Lisätiedot:  

neuvotteleva virkamies Mervi Sarimo, p. 02951 50570, mervi.sarimo(at)om.fi 

erityisasiantuntija Elina Ruuskanen p. 02951 50418, elina.ruuskanen(at)om.fi
 

 

 

Valtakunnallisille rauhanjärjestöille suunnattu valtionavustus

Valtakunnallisille rauhanjärjestöille suunnattujen valtionavustusten myöntäminen on siirtynyt opetus-ja kulttuuriministeriöstä oikeusministeriöön.

Oikeusministeriö päivittää marraskuun aikana tälle sivulle tarkempia tietoja hakukriteereistä, hakuajoista ja hakulomakkeista.

Lisätietoja:

erityisasiantuntija Vava Lunabba, puh. 0291 515 0136, [email protected]

 

Saamen kielilain nojalla maksettavat valtionavustukset

Oikeusministeriö myöntää saamen kielilain (1086/2003) 31 §:ssä tarkoitetut avustukset. Avustusta voidaan myöntää saamelaisten kotiseutualueen kunnille, seurakunnille ja paliskunnille sekä lain 18 §:ssä tarkoitetuille yksityisille mainitun lain soveltamisesta aiheutuvien erityisten lisäkustannusten kattamiseksi.

Lisätietoja hakemusmenettelystä, hakuajoista ja hakulomakkeista päivitetään myöhemmin tälle sivulle.

Lisätietoja:

erityisasiantuntija Vava Lunabba, puh. 0291 515 0136, [email protected]