Demokratia ja vaalit

Perustuslain mukaan valtiovalta Suomessa kuuluu kansalle, jota edustaa valtiopäiville kokoontunut eduskunta. Kansanvaltaan sisältyy yksilön oikeus osallistua ja vaikuttaa yhteiskunnan ja elinympäristönsä kehittämiseen. 

Vaali- ja osallistumisoikeuksien edistäminen ja seuranta kuuluu oikeusministeriölle. 

Myös vaalilainsäädäntö on demokratian kannalta keskeistä. Lisäksi ministeriö on maan ylin vaaliviranomainen, joka ohjaa valtiollisten ja kunnallisten vaalien sekä kansanäänestysten toimittamista.

Demokratia, osallistuminen ja vaikuttaminen valmisteluun - sähköiset palvelut