Kansalaisuus, tasa-arvo, perusoikeudet ja arvot -rahoitusohjelma (CERV)

CERV - citizens, equality, rights and values EU funding programme. European Commission.

©European Commission

CERV on EU:n rahoitusohjelma, jonka tarkoituksena on edistää ja suojella EU:n yhteisiä arvoja ja oikeuksia, jotka on turvattu EU:n toiminnasta tehdyissä sopimuksissa, EU:n perusoikeuskirjassa sekä kansainvälisissä ihmisoikeussopimuksissa. Unionin yhteisiä arvoja ovat mm. ihmisarvon ja ihmisoikeuksien kunnioittaminen, vapaus, kansanvalta, tasa-arvo ja oikeusvaltio.

Rahoitusohjelmalla pyritään tukemaan erityisesti paikallisella, alueellisella ja kansallisella tasolla toimivia kansalaisjärjestöjä EU-jäsenmaissa. Rahoitusta voivat hakea lisäksi hausta riippuen myös viranomaiset, yliopistot ja tutkimuslaitokset.

Ohjelmassa yhdistyvät EU:n kaksi aiemmin toiminutta rahoitusohjelmaa: Perusoikeudet, tasa-arvo ja kansalaisuus (REC) sekä Kansalaisten Eurooppa, ja sen budjetti ohjelmakaudelle 2021−2027 on 1,56 miljardia euroa.

CERV-ohjelmalla on neljä erityistavoitetta, joiden pohjalta ohjelman rahoitushaut jakaantuvat teemoittain neljään eri lohkoon:

Unionin arvot, Tasa-arvo, perusoikeudet ja sukupuolten tasa-arvo, Kansalaisten sitoutuminen ja osallistuminen sekä Väkivallan, erityisesti naisiin ja lapsiin kohdistuvan, ehkäiseminen (Daphne).

Lue lisää CERV-ohjelman lohkoista ja tavoitteista sivulla CERV-rahoitusohjelman tavoitteet.

Tulevat haut

Tiedotamme tällä sivulla lähitulevaisuudessa avautuvista CERV-ohjelman rahoitushauista.
Tiedot avoimista CERV-ohjelman rahoitushauista löytyvät sivulta CERV-rahoitusohjelman haut.

Tapahtumat

CERV-ohjelman Suomen yhteyspiste ylläpitää tapahtumakalenteria. Kalenterista löytyy tieto kaikista tulevista CERV-ohjelmaan liittyvistä info- ja verkostoitumistilaisuuksista, joiden järjestämisessä Suomen yhteyspiste on mukana. 

Tiedotamme omista sekä sidosryhmiemme tapahtumista myös oikeusministeriön Twitter-tilillä käyttäen aihetunnistetta #CERV.

Tukea verkostoitumiselle

Onko sinulla idea hankkeesta, mutta etsit sille vielä kumppania? Tai etsitkö hanketta, jonka kumppaniksi organisaatiosi voisi ryhtyä? Euroopan komission kumppanuuspalvelu sekä Basecamp-alusta tarjoavat CERV-rahoituksesta kiinnostuneille organisaatioille mahdollisuuden verkostoitua, jakaa ideoitaan ja löytää hankekumppaneita.

Oikeusministeriössä toimii CERV-ohjelman kansallinen yhteyspiste, jonka tehtävänä on tarjota ohjelman hakijoille, sidosryhmille ja tuensaajille riippumatonta ohjausta, käytännön tietoa ja apua kaikissa ohjelmaan liittyvissä asioissa. 

Yhteyspisteen sähköpostiosoite on cerv.om(at)gov.fi

Kysyttävää? Ota yhteyttä CERV-ohjelman kansalliseen yhteyspisteeseen!

Oikeusministeriössä toimii CERV-ohjelman kansallinen yhteyspiste, jonka tehtävänä on tarjota ohjelman hakijoille, sidosryhmille ja tuensaajille riippumatonta ohjausta, käytännön tietoa ja apua kaikissa ohjelmaan liittyvissä asioissa. 

Yhteyspisteen sähköpostiosoite on cerv.om(at)gov.fi

Lisätietoja

Juha Nieminen, hankepäällikkö 
oikeusministeriö, Esikunta, EU- ja kansainväliset asiat Puhelin:0295150154   Sähköpostiosoite:

EU-symboli - Euroopan unionin osarahoittama ohjelma