EU- ja kansainväliset asiat

Oikeusministeriön EU-toiminnan ja kansainvälisen yhteistyön tavoitteena on ylläpitää avointa, aktiivista ja turvallista yhteiskuntaa, jossa ihmiset voivat luottaa oikeuksiensa toteutumiseen.  Oikeuksien tehokas turvaaminen vaatii kansainvälistä yhteistyötä. Ihmisten ja yritysten lisääntyvä rajat ylittävä toiminta kasvattaa tarvetta yhteisille pelisäännöille, joilla kehitetään konkreettisia ratkaisuja rajat ylittäviin asioihin.

Demokratian ja ihmisoikeuksien edistäminen, vakaan oikeusvaltiokehityksen tukeminen, kansainvälisen rikollisuuden ja terrorismin sekä korruption torjunta ovat oikeusministeriön kansainvälisen toiminnan kulmakiviä. Ministeriön EU- ja kansainvälistä työtä ohjaa EU- ja kansainvälisen toiminnan linjaukset.

Venäjän hyökkäys Ukrainaan

Venäjä aloitti torstaina 24. helmikuuta hyökkäyksen Ukrainaa vastaan. Suomi tuomitsee jyrkästi Venäjän Ukrainassa aloittamat sotilaalliset toimet ja tukee vankasti Ukrainan itsenäisyyttä, suvereniteettia, itsemääräämisoikeutta ja alueellista koskemattomuutta.

Oikeusministeriö seuraa tiiviisti tilannetta ja tekee toimenpiteitä omilla vastuualueillaan, joita ovat muun muassa vaikutukset rikosoikeudelliseen yhteistyöhön Venäjän ja Valko-Venäjän kanssa, lapsioikeudelliset asiat, kansainvälinen oikeus, ihmiskaupan torjunta, pakotteisiin liittyvät selvitystoimet ulosotossa sekä syrjinnän ja rasismin torjunta. 

Lisätietoa valtioneuvoston Ukraina-sivulla

  • Pohjoismainen yhteistyö »

    Oikeusyhteistyö auttaa Pohjoismaita edistämään pohjoismaisen lainsäädännön yhteisiä perusperiaatteita yhteispohjoismaisten arvojen mukaisesti.

  • Oikeusasiat EU:ssa »

    Oikeusministeriön EU-toiminnan ja kansainvälisen yhteistyön tavoitteena on ylläpitää avointa, aktiivista ja turvallista yhteiskuntaa, jossa ihmiset voivat luottaa oikeuksiensa toteutumiseen.

  • Kansainvälinen yhteistyö »

    Oikeusministeriön tavoitteena on edistää Suomen ja erityisesti sen lähialueiden vakaata oikeusvaltiokehitystä.