EU- ja kansainväliset asiat

Oikeusministeriön EU-toiminnan ja kansainvälisen yhteistyön tavoitteena on ylläpitää avointa, aktiivista ja turvallista yhteiskuntaa, jossa ihmiset voivat luottaa oikeuksiensa toteutumiseen.  Oikeuksien tehokas turvaaminen vaatii kansainvälistä yhteistyötä. Ihmisten ja yritysten lisääntyvä rajat ylittävä toiminta kasvattaa tarvetta yhteisille pelisäännöille, joilla kehitetään konkreettisia ratkaisuja rajat ylittäviin asioihin.

Demokratian ja ihmisoikeuksien edistäminen, vakaan oikeusvaltiokehityksen tukeminen, kansainvälisen rikollisuuden ja terrorismin sekä korruption torjunta ovat oikeusministeriön kansainvälisen toiminnan kulmakiviä. Ministeriön EU- ja kansainvälistä työtä ohjaa EU- ja kansainvälisen toiminnan strategia ja vaalikauden 2019-2023 toimintasuunnitelma.