Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Kansainväliset ja EU-asiat

Oikeusministeriön EU-toiminnan ja kansainvälisen yhteistyön tavoitteena on ylläpitää avointa, aktiivista ja turvallista yhteiskuntaa, jossa ihmiset voivat luottaa oikeuksiensa toteutumiseen. Oikeuksien tehokas turvaaminen vaatii kansainvälistä yhteistyötä. Ihmisten ja yritysten lisääntyvä rajat ylittävä toiminta kasvattaa tarvetta yhteisille pelisäännöille, joilla kehitetään konkreettisia ratkaisuja rajat ylittäviin asioihin. Demokratian ja ihmisoikeuksien edistäminen, vakaan oikeusvaltiokehityksen tukeminen, kansainvälisen rikollisuuden ja terrorismin sekä korruption torjunta ovat oikeusministeriön kansainvälisen toiminnan kulmakiviä.

 

EUn perusoikeuskirja 10 vuotta

Tämän vuoden joulukuun 1. päivänä tulee kuluneeksi tasan kymmenen vuotta siitä, kun EU:n perusoikeuskirjasta tuli oikeudellisesti sitova asiakirja. Perusoikeuskirja velvoittaa sekä EU:n toimielimiä että jäsenvaltioita niiden soveltaessa EU:n oikeutta noudattamaan perusoikeuskirjan sisältämiä perusoikeuksia kaikessa toiminnassaan. Joulukuun ensimmäisenä päivänä juhlistetaan siten jo kokonaista vuosikymmentä, jonka aikana unionilla on ollut erillinen perusoikeusasiakirja, joka tarjoaa korkeaa perusoikeuksien suojaa koko EU:n alueella.