Etnisten suhteiden neuvottelukunta ETNO

Etnisten suhteiden neuvottelukunta on neuvoa-antava elin, jonka valtioneuvosto on asettanut. ETNOn toimikausi kestää neljä vuotta kerrallaan.

https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2015/20150771

ETNO edistää vuoropuhelua ja yhteistyötä maahanmuuttajien, etnisten, kulttuuristen ja uskonnollisten vähemmistöjen, viranomaisten, poliittisten puolueiden ja kansalaisjärjestöjen välillä. Valtakunnallinen ETNO toimii oikeusministeriön yhteydessä.

Neuvottelukunta kokoaa yhteen valtakunnallisen, alueellisen ja paikallisen tason maahanmuuttotyön asiantuntijoita viranomaisista järjestöihin. ETNO toimii asiantuntijaverkostona maahanmuuttoon, kotouttamiseen, yhdenvertaisuuteen ja eri väestöryhmien väliseen vuoropuheluun liittyvissä kysymyksissä.

Valtakunnallisen neuvottelukunnan lisäksi toimii seitsemän alueellista etnisten suhteiden neuvottelukuntaa

Alueellisten neuvottelukuntien työtä koordinoidaan ELY-keskuksissa ja alueet jakautuvat seuraavasti:

  • Etelä-Suomen ETNO (Uusimaa, Häme ja Kaakkois-Suomi)
  • Pirkanmaan ja Keski-Suomen ETNO
  • Länsi-Suomen ETNO (Varsinais-Suomi ja Satakunta)
  • Itä-Suomen ETNO (Pohjois-Savo, Pohjois-Karjala ja Etelä-Savo)
  • Pohjanmaan ETNO (Pohjanmaa ja Etelä-Pohjanmaa)
  • Pohjois-Suomen ETNO (Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu)
  • Lapin ETNO