Etnisten suhteiden neuvottelukunta

Valtioneuvosto on asettanut etnisten suhteiden neuvottelukunnan seuraavaksi nelivuotiskaudeksi ajalle 11.2.2016 - 10.2.2020.

Neuvottelukunta toimii oikeusministeriön yhteydessä.

Neuvottelukunta käy keskustelua maahanmuuttajien, etnisten, kulttuuristen ja uskonnollisten vähemmistöjen, viranomaisten, poliittisten puolueiden ja kansalaisjärjestöjen välillä. Tekemällä ja keskustelemalla yhdessä rakennetaan luottamusta ja avointa Suomea.

Neuvottelukunta kokoaa yhteen valtakunnallisen, alueellisen ja paikallisen tason maahanmuuttotyön asiantuntijoita viranomaisista järjestöihin.

Neuvottelukunta toimii asiantuntijaverkostona maahanmuuttoon, kotouttamiseen, yhdenvertaisuuteen ja eri väestöryhmien väliseen vuoropuheluun liittyvissä kysymyksissä.

Asetus etnisten suhteiden neuvottelukunnasta (pdf, 0.09 Mt)

Valtakunnallisen neuvottelukunnan lisäksi toimii seitsemän alueellista etnisten suhteiden neuvottelukuntaa

Alueellisten neuvottelukuntien työtä koordinoidaan ELY-keskuksissa ja alueet jakautuvat seuraavasti:

  • Etelä-Suomen ETNO (Uusimaa, Häme ja Kaakkois-Suomi)
  • Pirkanmaan ja Keski-Suomen ETNO
  • Länsi-Suomen ETNO (Varsinais-Suomi ja Satakunta)
  • Itä-Suomen ETNO (Pohjois-Savo, Pohjois-Karjala ja Etelä-Savo)
  • Pohjanmaan ETNO (Pohjanmaa ja Etelä-Pohjanmaa)
  • Pohjois-Suomen ETNO (Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu)
  • Lapin ETNO